16 Oktober 2008

Program pendidikan China mencapai kemajuan besar

Sejak dimulakan pada tahun 1978, program pendidikan di China telah mencapai kemajuan yang cemerlang dan berjaya merealisasikan matlamatnya dalam tempoh 30 tahun sahaja. Biasanya matlamat begini hanya dicapai oleh negara-negara lain dalam masa 100 tahun. Kini, matlamat yang mempopularkan pendidikan wajib 9 tahun dan membasmikan buta huruf dalam kalangan remaja sudah dicapai. Di samping itu, semakin ramai rakyat dapat menikmati hasil daripada pendidikan peringkat tinggi yang dipopularkan secara meluas sejak sekian lama.

Kerajaan China sentiasa mengutamakan pendidikan dan pembinaan sumber tenaga manusia untuk membangunkan negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi selepas dasar pembaharuan dan dasar pintu terbuka dilaksanakan, kerajaan China memberikan tumpuan kepada peningkatan pembangunan program pendidikan.

Ketua Pertubuhan Ilmu Pendidikan China , Encik Gu Mingyuan ketika menyebut proses pembangunan pendidikan China selepas pelaksanaan dasar pembaharuan dan pintu terbuka menyatakan:

"Dalam 30 tahun sahaja, China telah berubah menjadi negara yang kaya dengan sumber tenaga manusia dan menyelesaikan dua program bersejarah, iaitu mempopularkan pendidikan wajib 9 tahun dan pendidikan peringkat tinggi secara menyeluruh. Ini merupakan keajaiban."

Ketika Republik Rakyat China ditubuhkan pada tahun 1949, kadar penduduk yang buta huruf mewakili 80% daripada seluruh penduduk China. Kadar yang memasuki sekolah rendah hanya 20%, manakala kadar pelajar memasuki sekolah menengah hanya 60% daripada jumlah tersebut. "Undang-undang pendidikan wajib" yang bertujuan untuk menjamin kanak-kanak dan golongan remaja dapat menerima pendidikan sekolah rendah dan menengah telah dilaksanakan pada tahun 1986.

Naib ketua Jabatan Pertama Pendidikan Asas Kementerian Pendidikan China, Encik Wang Dinghua menyatakan bahawa matlamat mempopularkan pendidikan wajib yang sentiasa direalisasikan oleh negara-negara maju seperti A.S. dan Jepun dengan menggunakan 100 tahun itu sudah pun dicapai oleh China dalam masa kurang daripada 30 tahun.

"Pendidikan wajib 9 tahun yang dipopularkan di seluruh negara telah pun dicapai 99.3% pada penghujung tahun 2007."

Menurut "undang-undang pendidikan wajib" yang baru dilaksanakan pada tahun 2006, pendidikan wajib perlu mendapat jaminan kewangan negara supaya tekanan ekonomi dari segi pendidikan dalam kalangan keluarga miskin dapat dikurangkan. Pada tahun 2006 hingga 2010, peruntukan bagi sektor pendidikan wajib di desa daripada pelbagai peringkat kerajaan China mencapai 270 bilion yuan RMB. Encik Wang Dinghua berkata:

"Pada tahun lalu, yuran sekolah dan buku bagi pelajar-pelajar di peringkat pendidikan wajib telah dibatalkan di kawasan desa di seluruh negara. Lebih 150 juta orang pelajar di sekolah rendah dan menengah di desa telah menikmati dasar keutamaan tersebut. Kemudian, yuran sekolah peringkat pendidikan wajib di bandar juga dibatalkan secara menyeluruh pada bulan September ini."

Dari tahun 1978 hingga penghujung tahun 2007, jumlah pelajar yang melanjutkan pelajaran di institusi di luar negara mencatat angka 1.21 juta orang. Sementara itu, jumlah pelajar asing di China pula mencecah 1.2 juta orang secara kumulatif. Dalam konteks ini, China telah menjalinkan hubungan kerjasama dan pertukaran dengan 188 buah negara dan wilayah di seluruh dunia dalam bidang pendidikan.