09 Disember 2008

Pengorbanan

“Maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang, (iaitu) orang yang lalai dari sembahyangnya, orang-orang yang berbuat riya‘, dan enggan (menolong dengan) barang berguna” (QS. Al-Ma‘un: 4-7).

Korban dan pengorbanan memang bagaikan zat dengan sifat yang melekat pada proses suatu pekerjaan, meskipun tidak semua orang yang berkorban mampu menyatukannya. Contohnya tidak diterimanya korban anak Nabi Adam yang bernama Qabil, juga bukan karena ia tidak mengeluarkan korbannya tetapi kerana tidak memiliki ciri-ciri pengorbanan, yang merupakan sifat dari prosesnya pelaksanaan korbannya.

Pengorbanan penting memiliki ciri keikhlasan dan kerelaan dalam melepaskan sesuatu yang dimiliki. Tentunya, bukan hanya harta benda yang dimiliki seseorang, tetapi juga kesempatan, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan demikian, mengorbankan waktu sendiri untuk kepentingan orang lain juga perlu keikhlasan. Tidak terkecuali juga bagi seseorang yang telah menunaikan ibadah Haji untuk sekian kalinya, yang dengan ikhlas atau lapang dada memberikan kesempatan bagi orang yang belum sempat melakukan ibadah Haji walaupun sekali.

Pengorbanan kesempatan yang penuh dengan keikhlasan seperti itu kiranya mendapat pahala yang tidak sedikit dari Allah. Tidak tertutup kemungkinan, itulah pahala penambah berat timbangan kebaikan kita di mizan Allah Yang Maha Adil di akhirat kelak. Apalagi pahala-pahala yang lain mungkin telah rosak binasa oleh kesombongan atau riya‘ (menampak-nampakkan untuk mengharap pujian) yang bersemayam di hati sewaktu berhaji. Sifat-sifat ini tidak boleh melekat pada ibadah, termasuk juga ibadah haji.

Malang sekali sekiranya segala ibadah yang dilakukan seorang hamba pada zahirnya Smpurna, namun pada batinnya tersemat sifat mazmumah yang menghapuskan segala pahala yang diharapkan. Terlebih malang mengundang dosa yang tidak terperinya.