17 Februari 2018

Perbaiki diri kita dan orang lain.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. at-Tahrim: 6).

Tanggung jawab seorang  muslim ialah terus berusaha mengingatkan orang lain agar mahu memperbaiki diri, itu wajar dan sangat penting. Tapi menjadi tidak wajar bila dia pula lupa mengingatkan diri sendiri untuk diperbaiki .

Bahkan dari segi urutan, swbenarnya dirinya sendiri sebenarnya lebih utama dan pertama untuk diingatkan.

Tiada ulasan: