28 Julai 2010

Istisna (minta buat sesuatu benda)

15 Syaaban 1431 H
Oleh: AKHISALMAN

Definasi:-
Dari segi bahasa: Minta buat sesuatu benda.

Dari segi istilah feqah: Minta buat dari tukang buat untuk membuat sesuatu benda yang ditentukan dengan cara yang ditentukan.contohnya membuat barang keperluan rumah, pakaian, kenderaan, senjata dan lain2.

Perbezaan akad ini dgn akad salam (tempahan).

1. Akad ini tidak mewajibkan mendahulukan bayaran harga barang yang dipesan. Adapun tempahan (salam) hukumnya wajib serah semua bayaran semasa menempah.

2. Akad ini tidak wajib disebut tempoh pembuatan dan masa penyerahan.

Perbezaannya dgn upah adalah akad istisna ini pembuatnya menyediakan bahan daripada wangnya.

Ulama2 mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad ini adalah menjual barang yang dibuat bukannya menjual kerja2 pembuat.

Pensyariatannya

Ulama2 mazhab Hanafi mengharuskan urus niaga ini kerana 'uruf dan keperluan pada urus niaga ini.
Ulama2 lain mengharuskan ini sekiranya mengikut syarat2 salam (tempahan) termasuklah perlu serah bayaran keseluruhan semasa dalam majlis akad.

Pendapat ini disokong dengan Perbuatan Nabi s.a.w yang memesan cincin.

Syarat2 istisna':-

1. Hendaklah disebut jenis, kadar dan sifat barang yg ditempah.

2. Benda yang dibuat hendaklah perkara yang biasa ditempah dan dipesan oleh manusia.

3. Tidak disebut masa serahan.

Tetapi abi Yusuf dan Muhammad (kedua2nya anak murid imam Abu Hanifah) tidak mensyaratkan syarat ke3 ini. Pendapat ini lebih praktikal.

Hukum akad Istisna'

Apabila berlangsungnya akad ini maka penempah berhak mendapat barang dari pembuat dan pembuat berhak mendapatkan wang bayaran. keduanya adalah dalam tanggungan (hutang).

Akad ini tidak lazim (boleh batalkan) melainkan setelah penempah melihat barang (seperti yg dipesan) dan pembuat melihat wang bayaran. kalau dilihat maka akad menjadi lazim (tidak boleh dibatalkan).

kesimpulan: Akad ini dibenarkan dalam mazhab Hanafi kerna untuk memudahkan manusia kerna kebiasaannya kita memesan barang tanpa diserahkan bayaran.

Tiada ulasan: