31 Julai 2010

Melakon dan melukis watak Nabi dan Sahabat

18 Syaaban 1431 H
Oleh: AKHISALMAN

Ulama telah melarang daripada melakonkan watak para Nabi dan Rasul. Begitu juga dengan hukum melukis watak mereka. Sebab-sebab dan dalil-dalil bagi larangan tersebuta adalah seperti berikut:

1. Melakonkan dan melukis watak mereka adalah tidak boleh dilakukan dengan sempurna dan tepat seperti mana yang asal. Ini menyebabkan berlakunya pembohongan dengan perkataan dan perbuatan. Pembohongan terhadap mereka adalah perkara yang diharamkan. Nabi s.a.w bersabda:

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
Maksudnya: Sesiapa yang berbohong keatasku dengan senghaja maka hendaklah dia menempati tempatnya di dalam neraka. (Hr Bukhari dan Muslim)

Sekalipun hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w tetapi hukumnya merangkumi semua para Nabi dan Rasul.

2. Melakonkan dan melakar watak para Nabi dan Rasul adalah satu perkara yang menyakiti mereka. Ini kerana lakonan dan lakaran tersebut tidak dibuat secara tepat dengan yang asal. Menyakiti hati rasulullah s.a.w adalah amat ditegah sama sekali. Firman Allah s.w.t:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan mereka azab yang menghina mereka" (57: al-Ahzab)

Menyakiti Rasul yang lain seumpama menyakiti Nabi Muhammad s.a.w.

3. Para Rasul adalah contoh tauladan bagi manusia lain. Melakukan sesuatu yang bersifat bohong terhadap mereka adalah boleh menyesatkan manusia. Allah s.w.t berfirman kepada Nabi s.a.w selepas menyebut 18 Nama para Nabi :

"Merekalah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Maka hendaklah kamu meneladani petunjuk perjalanan hidup mereka." (90: al-Anam)

Firman Allah s.w.t:

"Sesungguhnya terdapat contoh tauladan yang baik bagi kamu pada diri Rasulullah." (21: al-Ahzab)

Oleh kerana hujjah2 yang diatas maka para ulama telah mengharamkan melakonkan watak para Nabi dan melukis gambar mereka. Diantara fatwa yg mengharamkan perkara ini adalah seperti berikut:

1. Fatwa Syeikh Hasanain Mahkluf bekas mufti Mesir pada bulan Mei 1950 (buku al-Fatawa al-Islamiah - jilid ke4 ms 1297)
2. Lajnah Fatwa Universiti al-Azhar pada bulan Jun 1968.
3. Majlis Majma3 al-Buhus al-Islamiah (pusat kajian Islam Mesir) pada Februari 1972.
4. Dar Ifta Misriah (pusat fatwa Mesir) pada ogos 1980.
5. Syeikh Atiah Saqor bekas mufti mesir.

Melakonkan watak sahabat

Seperti mana haramnya melakonkan watak para Rasul haram juga melakonkan watak para sahabat yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam seperti khalifah yang empat. Ini disebabkan mereka juga disuruh untuk dijadikan contoh tauladan. Nabi s.a.w bersabda:

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
Maksudnya: Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan Sunnah para khalifah yg mendapat petunjuk. (Hr Abu Daud dan Tirmizi -hadis sahih)

Adapun hukum melakonkan watak sahabat-sahabat Nabi yang lain ade terdapat perselisihan ulama:

1. Ada yang mengharamkan melakonkan watak semua sahabat.
2. Ada yang mengharamkan melakonkan watak sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga.
3. Ada yang mengharamkan melakonkan watak sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama Rasul dlm tempoh yang lama.

Pendapat ketiga adalah yang dipilih oleh oleh panelpanel persidangan Majma-majma Buhus Islam dan Dar Ifta Misriah. Mereka mengharamkan melakonkan watak sahabat-sahabat besar Nabi.

Kesimpulan

Melakonkan watak para Rasul adalah diharamkan menurut persepakatan ulama. Diharamkan juga melakonkan watak-watak khalifah Nabi dan sahabat-sahabat besar. Adapun sahabat Nabi yang lain, ada yang mengharamnkan dan ada yang membenarkan.

Tiada ulasan: