14 Januari 2011

Amalan Tinggi Di Sisi Allah SWT

09 Safar 1432H.

AL-MARAGHI berkata: Setelah Allah SWT menerangkan bahawa manusia tidak patut terpedaya oleh kekuatan tubuhnya dan kemewahan sehingga bergelumang dalam kesombongan dan kebongkakan, lalu Allah SWT mencela mereka kerana tertipu oleh kekuatan dan kemewahan yang mudah lenyap.

Kemudian Allah SWT mengingatkan mereka akan adanya kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima baik yang bersifat pancaindera mahupun yang batin.

Diriwayatkan oleh seorang sahabat, bahawa ayat kelima turun berkaitan dengan kisah Abu al-Ashad ‘Usayd Ibn Kaladah al-Jumahiy yang terpedaya oleh kekuatan tubuhnya.

Ayat keenam turun berhubung dengan kisah al-Harth Ibn Nawfal yang pernah berkata: “Aku telah habiskan harta sebagai pembayaran denda sejak aku ikut Muhammad SAW.”

Sama ada ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kisah mereka atau yang lain, tetapi maknanya tetap berlaku umum sebagaimana yang dapat kamu fahami.

Firman Allah SWT: Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: Apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu?

Berkenaan perkataan aqabah, Sheikh Ibnu Jauzi dalam Zad al-Masir berkata: Ada tujuh pendapat:

Gunung dalam neraka jahanam adalah pendapat Ibn Umar.

Rintangan tanpa jambatan. Inilah pendapat al-Hasan.

Tujuh puluh tangga ke bawah dalam neraka jahanam. Inilah pendapat Ka’ab.

Titian sirat. Inilah pendapat Mujahid, al-Dhahak dan al-Qalb.

Api neraka di bawah jambatan. Inilah pendapat Qatadah.

Jalan keselamatan. Inilah pendapat Ibn Zaid.

lPerumpamaan Allah untuk melawan hawa nafsu dan syaitan dalam melakukan amalan kebaikan. Ini pendapat Ali bin Ahmad al-Naisaburi dan lainnya.

Syed Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: “Tujuan ayat ini bukannya untuk membesar-besarkan halangan atau jalan yang sukar itu, malah untuk mengagung-agungkan darjatnya di sisi Allah supaya manusia gemar dan penuh bersemangat menempuhinya walau sebesar mana ia memerlukan perjuangan dan menghadapi kesulitan, kerana kesulitan-kesulitan itu tetap wujud dan berlaku, tetapi apabila ia berkorban untuk menempuh jalan yang sukar itu.

“Ia akan mencapai hasilnya dan akan mendapat gantinya kerana setiap pengorbanannya tidak akan hilang percuma.”

Kemudian Allah mula menerangkan hakikat jalan yang sukar atau halangan itu dengan menyebut persoalan yang amat diperlukan masyarakat Mekah khususnya yang dihadapi oleh dakwah Islam, iaitu persoalan membebaskan hamba abdi dan memberi makanan yang amat diperlukan oleh golongan yang lemah yang ditindas oleh masyarakat yang kufur dan tamak haloba itu.

Firman Allah SWT: (di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu) adalah: Memerdekakan hamba abdi.

Al-Maraghi berkata: “Membebaskan hamba daripada perhambaannya atau memberikan pertolongan. Di dalam kitab al-Quran dan al-Sunnah banyak didapati cadangan dan dorongan untuk membebaskan hamba.”

Tiada ulasan: