21 Oktober 2013

7 resolusi Konvensyen Tanah Kebangsaan

16 Zulhijjah 1434 H. [MOD] -
Harakahdaily,20 Okt 2013

SHAH ALAM: Berikut adalah tujuh resolusi yang dicapai dalam Konvensyen Tanah dan Perbandaraan Kebangsaan, di Shah Alam hari ini.

1- Konvensyen mencadangkan agar maklumat status hak milik tanah dan informasi berkaitan diberi akses secara telus. Peralihan rekod secara fail ke bentuk digital harus di segerakan ke seluruh negara. 

2- Konvensyen juga menggesa agar isu pemajakan pemilikan tanah dalam rancangan Felda; Felcra; Rancangan pembangunan tanah negeri serta tanah orang asal dapat dipantau dan keadilan pemilikan tanah mereka terjamin. 


3- Konvensyen mencadangkan satu kaedah untuk menghimpunkan bank tanah bagi tujuan memajukan tanah rezab Melayu yang terbiar dan tidak dimajukan.

4- Konvensyen mencadangkan pewujudkan tabung dana pengurusan hartanah berkonsepkan syariah untuk menguruskan tanah rezab Melayu. 

5- Kerajaan-kerajaan negeri perlu mengganti balik tanah-tanah rezab Melayu yang telah diambil balik dengan keluasan yang sama atau lebih. 

6- Konvensyen mencadangkan agar negeri Selat Pulau Pinang dan Melaka yang tiada peruntukkan tanah rezab Melayu mempunyai mekanisma alternatif dengan tujuan mengekalkan tanah warisan orang Melayu dan perkampung warisan Melayu daripada diambil alih dan bertukar hak milik kepada pihak lain. 

7- Konvesnyen mencadangkan kerajaan negeri membenarkan tanah kosong dan terbiar sama ada tanah Rezab Melayu, milik persendirian atau milik kerajaan negeri diberi kebenaran sementara untuk dibangunakn atau dimajukan secara kooperatif atau kolektif.

Tiada ulasan: