04 Ogos 2010

Rang Undang-Undang Enekmen Perbekalan Tambahan 2010

Hasil yang didapati meningkat dengan ketara berbanding dengan unjuran yang dijangkakan , dimana kerajaan mendapat lebih bajet sebanyak 117.26 juta , maka dianggap wajar wang tersebut digunakan untuk rakyat antaranya :-
1. 23.89 juta bagi tujuan bagi menghapuskan defesit yang diramalkan
2. 30 juta untuk tambahan bagi maksud B21 iaitu pelbagai perkhidmatan am
Tidak perlu menunggu bajet perbentangan bajet akan datang dengan alasan hak rakyat tidak boleh ditangguhkan. Antaranya disebutkan meringankan kesengsaraan, bencana alam, memasang paip air, memasang lampu dikampung, aktiviti kependidikan , sukan dan lain-lain.
Bacaan dan pembentangkan rang undang-undang yang dibacakan MB BN di sokong oleh Sungai Rapat.

Tiada ulasan: