24 September 2013

Siapa duta, pesuruhjaya tinggi lantikan politik

17 Dzulka'edah 1434 H. [MOD] -
KUALA LUMPUR: Menteri Luar Negeri diminta menyatakan jumlah Duta dan Pesuruhjaya Tinggi serta Duta khas Malaysia dari kalangan lantikan politik dan nyatakan nama mereka dan negara manakah mereka berkhidmat.

Demikian soalan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar pada persdiangan Dewan Rakyat, hari ini.


Ahli-ahli parlimen PAS yang turut mengemukakan soalan bagi jawab lisan seperti di bawah.

Dr. Siti Mariah Mahmud [Kota Raja] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan jumlah pembantu domestik asing yang sedang berkhidmat di dalam negara mengikut negara asal mereka dan pecahan terperinci bayaran atau "fee" (RM8 ribu) yang dikenakan kepada majikan untuk mendapat pembantu domestik
Indonesia.


Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan usaha jangka panjang dan pendek bagi mengatasi tenaga kerja berkemahiran tinggi dan apakah hasil Pelan Induk Latihan dan Pembangunan Pekerjaan Malaysia 2008-2020 hingga kini.

Dr. Mohd. Khairuddin Aman Razali  (Kuala Nerus] minta Menteri Kewangan menyatakan segmentasi perbelanjaan Kerajaan daripada agihan royalti Petronas dari tahun 2010-2012.

Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz [Pasir Mas] minta Menteri Belia Dan Sukan menyatakan jumlah keseluruhan kelab atau akademi bola sepak untuk golongan kanak-kanak dan remaja yang masih beroperasi di Malaysia.

Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz [Pasir Mas] minta Menteri Belia Dan Sukan menyatakan misi Kerajaan untuk menggalakkan rakyat bersukan di setiap kawasan Parlimen di Malaysia bagi sesi ini.

Nasrudin Hassan [Temerloh] minta Menteri Pendidikan menyatakan jumlah bantuan per kapita yang telah diberikan kepada Sekolah Agama Rakyat peringkat rendah dan menengah dari tahun 2010 hingga 2012.

Mohamed Hanipa Maidin [Sepang] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:-
(a) adakah Kementerian telah berbincang dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Penduduk di DUN Sungai Pelek sebelum bertindak menutup Pejabat Pendaftaran
Negara Cawangan Sungai Pelek di Bandar Baru Salak Tinggi (BBST) dan Pejabat Imigresen Cawangan Sungai Pelek juga di BBST; dan
(b) adakah Kerajaan bersedia mendengar suara dan keluhan rakyat di DUN Sungai Pelek supaya mewujudkan kembali Pejabat Pendaftaran Negara Cawangan Sungai Pelek di Bandar Baru Salak Tinggi (BBST) dan Pejabat Imigresen Cawangan Sungai Pelek di BBST.


Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang [Marang] minta Menteri Luar Negeri menyatakan apakah pendirian rasmi Kerajaan terhadap Kerajaan Sementara Mesir yang diketuai oleh Adly Mansour hasil daripada rampasan kuasa tentera pada 3 Julai 2013 yang lalu.

Mohamed Hanipa Maidin [Sepang] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:-
(a) adakah Kementerian telah berbincang dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Penduduk di Putra Perdana sebelum bertindak menutup Balai Polis Putra Perdana pada bulan Ogos 2013 yang lalu; dan
(b) adakah Kementerian bersedia untuk mendengar suara rakyat di Putra Perdana untuk membina Balai Polis Putra Perdana yang tetap/kekal di tapaknya yang terletak di sebelah Masjid Putra Perdana.


Dr. Mohd. Khairuddin Aman Razali [Kuala Nerus] minta Menteri Luar Negeri menyatakan pendirian OIC berhubung krisis-krisis di negara umat Islam.

Nasrudin Hassan [Temerloh] minta Menteri Pendidikan menyatakan adakah pihak Kerajaan membenarkan para mahasiswa dalam dan luar negara yang terlibat dengan mana-mana organisasi parti politik.

Ahmad Marzuk Shaary [Bachok] minta Menteri Pengangkutan menyatakan hasil siasatan Jawatankuasa Penyiasatan Khas Kemalangan Bas di KM3.5 Jalan Genting Highlands. Apakah punca dan langkah yang dicadangkan bagi mengelak tragedi sedemikian daripada berulang.

Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah [Kuala Terengganu] minta Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan menyatakan adakah Kementerian berhasrat menukar kadar bayaran elektrik untuk hotel-hotel serta pengusaha-pengusaha pelancongan tempatan lain daripada kategori "komersial" kepada "industri" memandangkan kos industri pelancongan yang makin meningkat tinggi dan sumbangan besar sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

Siti Zailah Mohd Yusoff [Rantau Panjang] minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat menyatakan berapakah jumlah NGO Wanita yang aktif di seluruh negara mengikut bidang serta berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan setiap satu bagi tahun 2000 hingga 2013.

Dr. Mohd. Khairuddin Aman Razali [Kuala Nerus] minta Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan menyatakan apakah perancangan Kerajaan untuk membantu meningkatkan hasil pelancongan di negeri Terengganu.

Datuk Mahfuz Omar [Pokok Sena] minta Menteri Pengangkutan menyatakan mengikut fasal perjanjian manakah pembahagian pungutan bayaran saman AES dibuat antara Kerajaan dengan syarikat penyedia perkhidmatan seperti yang diumumkan Kerajaan membayar pada syarikat RM13,550,758.00 dan Kerajaan hanya mendapat RM3,429,910.00 sahaja daripada keseluruhan kutipan RM20,020,500.00 bayaran kompaun.

Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar] minta Menteri Pertahanan menyatakan keadaan terkini di Lahad Datu. Apakah Kementerian bercadang untuk membeli aset pertahanan terutamanya sistem radar dan lain-lain yang baru bagi menangani keselamatan di Sabah.

Ahmad Marzuk Shaary [Bachok] minta Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan menyatakan apakah bentuk bantuan dan jumlah peruntukan Kementerian yang boleh diberikan dalam membantu menjayakan bandar Bachok sebagai bandar pelancongan Islam.

Datuk Dr. Nik Mazian Nik Mohamad [Pasir Puteh] minta Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani menyatakan berapa ramai pengusaha-pengusaha kapal nelayan laut dalam di Kelantan yang terdiri dari kalangan anak tempatan. Berapa banyak lesen-lesen yang telah diberi dan siapakah sebenarnya pengusaha dan pekerja-pekerja di atas kapal ini.

Datuk Kamarudin Jaffar [Tumpat] minta Menteri Kerja Raya menyatakan sama ada Kementerian mempunyai perancangan yang konkrit bilakah jambatan di antara Pengkalan Kubor dengan Takbai (Thailand) akan dibina.

Datuk Takiyuddin Hassan [Kota Bharu] minta Perdana Menteri menyatakan adakah Kerajaan bercadang atau memikirkan untuk melantik mana-mana Ahli Parlimen (Bukan Barisan Nasional) yang berkelayakan untuk mengetuai atau sekurang-kurangnya menganggotai sesebuah Agensi Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun ataupun GLC sebagaimana yang diamalkan di negaranegara maju.

Dr. Che Rosli Che Mat [Hulu Langat] minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan menyatakan:-
(a) adakah pembangunan perumahan dan lot-lot komersial mutakhir ini sebagai memenuhi tuntutan keperluan penduduk atau hanya semata-mata memberi ruang perniagaan kepada pemaju-pemaju perumahan; dan
(b) bolehkah projek perumahan terbengkalai dijadikan projek perumahan mampu milik dan dijual kepada pembeli sedia ada.


Dr. Izani Husin [Pengkalan Chepa] minta Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar menyatakan penilaian pihak Kerajaan, sejauhmanakah pembinaan benteng hakisan ombak di Pantai Sabak dan Semut Api dalam kawasan Pengkalan Chepa berjaya menghalang hakisan pada masa hadapan.

Dr. Che Rosli Che Mat [Hulu Langat] minta Menteri Pengangkutan menyatakan:-
(a) peranan yang dimainkan oleh Galeri MUFORS (Malaysian United for Road Safety) dalam membantu memastikan keselamatan jalan raya terjamin; dan
(b) adakah aspek-aspek keselamatan telah dikongsi secara berkesan kepada pengguna jalan raya secara umumnya dan apakah usaha-usaha untuk mempromosikannya.


Dr. Siti Mariah Mahmud [Kota Raja] minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan adakah kampung-kampung di dalam Kawasan Kota Raja masih di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan semenjak 2008 berapakah peruntukan yang telah dikeluarkan untuk kampung-kampung ini dan untuk tujuan apa.

Wan Hasan Mohd Ramli [Dungun] minta Perdana Menteri menyatakan berapa banyakkah jumlah tanah yang telah dimiliki oleh warga asing di Wilayah Iskandar Johor.

Ahmad Baihaki Atiqullah [Kubang Kerian] minta Menteri Belia Dan Sukan menyatakan bolehkah Kerajaan menyenaraikan negeri-negeri yang tidak pernah mendapat kemudahan pembinaan stadium daripada Kerajaan Persekutuan.

Idris Ahmad [Bukit Gantang] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan kenapa Polis gagal membanteras kegiatan jenayah ringan dan berat sedangkan data dan perangkaan sudah diperolehi Pengarah Siasatan Jenayah (CID) Bukit Aman, Datuk Hadi Ho Abdullah yang menurut rekod Polis mengenai anggota kumpulan geng yang dikenali mendedahkan bahawa 71 peratus daripadanya adalah kaum India, 23 peratus Cina dan 5 peratus Melayu.

Khalid Abdul Samad [Shah Alam] minta Menteri Pengangkutan menyatakan status terkini pelaksanaan Automatic Enforcement System (AES). Nyatakan jumlah kemalangan sebelum dan selepas pelaksanaan AES ini serta keberkesanan sistem ini dalam mengurangkan kadar kemalangan di kawasan tersebut.

Harakahdaily

Tiada ulasan: