25 November 2009

Hukum haiwan yang makan najis atau benda yang haram

http://akhisalman.blogspot.com/

MUKADDIMAH

Pada hari sabtu lepas berlangsung soal jawab agama secara online dgn pelajar2 nizhny novgorod Rusia . Diantara persoalan yang ditimbulkan adalah:

. Bagaimana kalau ikan atau binatang ternakan lain yang diberi makan lemak babi?

Disini saya ingin menulis perbahasan ulama yang berkait dengan persoalan ini.

HADIS2 YANG BERKAITAN

1. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:نهى عن أكل الجلالة وألبانها


" Rasulullah saw menegah dari makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya." (Hr Hakim dan Tirmizi)

2. Hadis yang diriwayat dari Ibnu Abbas ra:


نهى عن لبن الجلالة


" Nabi saw menegah dari minum susu binatang yang memakan najis." (Hr Tirmizi dan Hakim)

PENDAPAT PARA ULAMA

Para ulama telah berselisih pendapat terhadap perkara ini kepada tiga pendapat:

PERTAMA: Ulama Syafie dan Hanafi berpendapat makruh memakan binatang yang memakan najis.

Ulama mazhab hanafi mengatakan makruh memakan daging binatang yang kesemua atau sebahgian besar makanannya adalah najis.

Ulama mazhab Syafie pula menyatakan daging binatang Jalalah (yang makan najis) yang makruh dimakan adalah yang berubah bau daging atau uratnya.

DALIL pendapat pertama: 2 hadis yang lepas yang mana Nabi saw melarang dari makan daging dan susu binatang ini. Mereka mengatakan tegahan hanya makruh kerana ia adalah disebabkan daging yang berubah baunya. Ini disamakan dengan daging berubah baunya yang disebabkan ia lama disimpan maka ianya hanya makruh dimakan.

KEDUA: Ulama mazhab Maliki, Hasan al-Basri dan sebahgian ulama syafie menyatakan harus makan daging binatang ini.

DALIL pendapat kedua: Mereka berkata:

"Sesungguhnya orang kafir yang makan babi dan meminum arak badan mereka tidak dihukum najis. Oleh itu binatang ini juga tidak najis."

KETIGA: Ulama mazhab Hambali mengharamkan memakan daging binatang ini. Iaitu yang kebanyakan makanannya adalah najis.

DALIL pendapat ketiga:

Berdasarkan 2 hadis yang lepas dan hadis berikut:


نهى رسول الله عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة


" Rasulullah saw menegah makan unta yang makan najis, jangan ditanggung atas unta itu melainkan lauk-pauk dan jangan ditunggang manusia melainkan setelah diberi makan selama 40 malam." (Hr Hakim dan al-Baihaqi)

Mereka berpendapat bahwa larangan dalam kesemua hadis ini adalah larangan pengharaman.

PENDAPAT YANG KUAT

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan harus memakan daging binatang yang makanannya adalah najis. Ini adalah pendapat yang ditarjih oleh Dr Nazih hammad. Imam Sayuti berkata dalam kitabnya asybah wan-Nazair:

" Sekiranya kambing biri-biri makan makanan yang haram tidak diharamkan daging dan susunya, tetapi meninggalkannya lebih wara'."

Dr Nazih Hammad berkata:

Berdasarkan konsep "istihalah" (bertukar menjadi zat yang lain) yang diharuskan oleh para ulama fekah, tidak mengapa memberi makan makanan yang haram atau yang najis kepada binatang yang dimakan. Ia tidak memberi kesan kepada daging, susu dan telornya. Hukumnya adalah harus dimakan selagi mana tidak ada kemudaratan. Adapun jika ada kemudaratan maka ia diharamkan kerana tidak boleh melakukan perkara memberi mudarat kepada diri sendiri dan orang lain لا ضرر ولا ضرار.

Rujukan: al-Intifa' Bil A'yan Muharramah oleh Jumanah Muhammad Abdur Razzak dan al-Mawad al-Muharramah Wan Najisah Fid Dawa3 Wal Giza3 oleh Dr Nazih Hammad.

3 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

keputusannya??? haram atau makruh??

aku bukan yang terbaik berkata...

Pendapat yang rajih ialah harus. Namun begitu, meninggalkannya adalah lebih wara.Wallahual'am.

Tanpa Nama berkata...

Harus.. maknanya boleh dimakan. -imam