16 Januari 2014

Media Sosial: Sembang Internet haram?

14 Rabiul Awal 1435. [MOD] -
SUHAIMI EMBONG
Ketika melihat dari jauh muka depah BH khamis, 9 Januari, 2014 saya menjadi terkejut bila melihat tajuk utama “Sembeng Internet haram” dengan tajuk kecil bukan mahram ‘chatting’ di media sosial disamping dua quote; pemimpin  Iran, Ayotollah Ali Khamenei keluar fatwa di laman web dan Mufti Pahang, Pulau Pinang mahu fatwa diwarta cegah penularan kegiatan bertentangan Islam.

Apabila dibaca berita berkenaan pada mukasurat 10, apa yang difatwakan oleh pemimpin Iran tersebut, perbualan atau bersembang di media sosial antara lelaki dan wanita bukan mahram adalah haram kerana boleh mendorong perbuatan maksiat.

Fatwa tersebut disokong  Mufti Pahang, Datuk Abdul Rahman Osman dan Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Hassan Ahmad, yang menurut mereka perbualan bukan muhrim menerusi media sosial tanpa batasan hingga mendorong perlakuan maksiat adalah haram.

Pada saya  beginilah cara media mensensasikan sesuatu isu kerana kerana umumnya media sosial atau media baru hukumnya adalah harus. Tidak menjadi kesalahan untuk menggunakan facebook, twitter dan lain-lain media sosial kerana ia mesti dimanfaatkan untuk menyampaikan mesej Islam yang interaktif secara kreatif dan inovatif secara tepat dan ringkas.

Media Sosial atau Media Baru?
Media Baru merupakan perkembangan baru daripada media-media yang telah digunakan manusia. Internet telah menghubungkan komputer dan berbagai akses ke data yang ada di komputer masing-masing seluruh dunia untuk saling berkomunikasi secara atas talian secara online. Pertemuan antara media cetak dengan komputer dan jaringan internet membuat kita mengenal apa yang dinamakan dengan media on-line atau media baru.

Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan gabungan antara pengkomputeran dan teknologi komunikasi elektronik/digital serta terhubung ke dalam jaringan (network, khususnya internet dan World Wide Web (WWW).

Media Baru adalah media yang memiliki tiga sifat utama iaitu integrasi, interaktif dan digital. Kemunculan media baru memberi impak yang besar terhadap kehidupan manusia kerana ia adalah 'teknologi informasi tanpa sempadan'.

Perkembangan media ini mendapat tanggapan yang pelbagai, ada yang positif dan ada yang negatif.  Media Baru secara langsung telah mengubah pola kehidupan masyarakat, budaya, cara berfikir dan hampir segala aspek dalam kehidupan manusia terutama dikalangan Gen X (dilahirkan antara 1965-1976), Gen Y (dilahirkan antara 1977-1997) dan Gen Z (dilahirkan mulai 1998).

Sementara itu, media baru ini kerap kali juga dirujuk sebagai media sosial, yakni sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi, dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran.

Ketika teknologi internet dan telefon bimbit semakin maju maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Jaringan sosial terbesar antara lain Myspace, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain.

Kepesatan perkembangan media sosial kini kerana semua orang seperti boleh memiliki media sendiri. Blog, rangkaian sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, boleh dilakukan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa hanya dengan menggunakan sebuah telefon bimbit.

Tiada ulasan: