19 Jun 2012

Mengapa rizab tunai Felda merudum sejak diselia PM?

29 Rejab 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR: PAS meminta Perdana Menteri menyatakan mengapa rizab tunai Felda merudum kepada RM1.35 bilion sahaja dan berhutang pula sehingga RM6.5 bilion dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sejak beliau mengambil alih penyeliaan badan itu sedangkan dalam tahun 2001, rizab tunai Felda berjumlah sehingga RM4.5 bilion dan tiada hutang.

Demikian pertanyaan bagi jawab lisan daripada Salahuddin Ayub [PAS- Kubang Kerian] pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.

Berikut ialah soalan-soalan bagi jawab lisan daripada ahli-ahli parlimen PAS di Dewan Rakyat hari ini.

Datuk Mohd Hayati Othman [ Pendang ] minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan jumlah kedatangan pelancong asing ke dalam negara mengikut negeri khususnya ke Langkawi sepanjang 5 tahun yang lepas, serta langkah Kementerian untuk memesatkan lagi penglibatan penduduk tempatan dalam mengaut hasil dari kebanjiran pelancong.

Mohd Firdaus Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah pendapatan negara untuk tempoh 2006-2011 dari sumber tidak halal seperti perjudian, minuman keras, pusat-pusat hiburan dan maksiat serta nyatakan ke mana hasil pendapatan tersebut dibelanjakan.

Dr. Dzulkefly Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab-sebab yang konkrit mengapa Kabinet menamatkan pembelian bersilang saham MAS-Air Asia yang dianggap sebagai 'satu transformasi' dan berapakah jumlah 'fees' yang dibayarkan kepada pihak investment banker yang mengendalikan 'corporate exercise' ini.

Muhammad Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan nilai jualan tahunan stesen-stesen minyak Petronas di Kelantan sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Datuk Mahfuz Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANA MENTERI menyatakan atas dasar apakah pada 6 Disember 2011 Tabung Haji memindahkan wang sebanyak RM308,700 daripada akaunnya ke akaun Datuk Ismee Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji.

Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah defisit sebenar bagi tahun 2011 setelah diambil kira segala Bajet Tambahan yang telah diluluskan selepas Bajet 2011 dibentangkan di Parlimen.

Mohd. Nasir Zakaria [ Padang Terap ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah kategori sekolah agama rakyat dalam negara kita. Berapakah bilangan sekolah, pelajar dan guru mengikut kategori serta peruntukan yang disalurkan untuk tahun 2008 hingga 2011.

Dr. Mohd Hatta Md Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada penyenaraian FELDA GVH diteruskan walaupun beberapa buah negeri tidak akan menyerahkan hak milik tanah Felda Plantation kepada FGVH.

Datuk Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah perdagangan antara Malaysia dengan Palestin pada tahun 2011.

Mohd. Abdul Wahid Endut [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan jumlah keluasan kawasan dan jumlah kos pembangunan di Tasik Kenyir yang akan dijadikan kawasan bebas cukai pertama bagi tasik di negara ini dan bilakah ia dijangka akan mula beroperasi.

Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jenis-jenis cukai yang dikenakan dalam sistem percukaian negara hari ini.

Siti Zailah Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah usaha Kerajaan untuk memajukan sektor pertanian seluruh negara dan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama ke seluruh negara di samping meningkatkan pendapatan para petani.

Salahuddin Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa rizab tunai Felda merudum kepada RM1.35 bilion sahaja dan berhutang pula sehingga RM6.5 bilion dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sejak beliau mengambil alih penyeliaan badan itu sedangkan dalam tahun 2001, rizab tunai Felda berjumlah sehingga RM4.5 bilion dan tiada hutang.

Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sepanjang tempoh lima tahun iaitu mulai 1 Januari 2007 hingga 31 Disember 2011 berapakah jumlah tindakan tatatertib yang diambil kepada penjawat awam gred 44 dan ke atas dan daripada jumlah itu berapa ramaikah yang telah dikenakan tindakan ditamatkan perkhidmatan mereka.

Datuk Wan Abd Rahim Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah lesen telah dikeluarkan kepada pihak yang akan membina pelabuhan laut di negeri Kelantan.

Che Uda Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan Penilaian Berdasar Sekolah (PBS) bagi pelajar Tingkatan 1 bermula awal tahun 2012 ini. Bagi Sekolah-Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Rakyat sehingga sekarang (Mei 2012) kod untuk key-in markah (score pelajar) belum lagi diterima oleh pihak sekolah. Apakah masalah sebenar yang menyebabkan perkara ini berlaku.

Harakah Daily

Tiada ulasan: