07 Julai 2008

Jenis Penyakit Hati

1. Iri Hati

Iri hati adalah suatu sifat yang tidak senang dengan rezeki dan nikmat yang diperolihi oleh orang lain dan cenderung berusaha untuk menyainginya dan merosakkkannya. Iri hati yang diperbolehkan dalam ajaran islam adalah iri dalam hal berbuat kebajikan, seperti iri untuk menjadi cerdik agar dapat menyebarkan ilmunya di kemudian hari. Atau iri untuk membelanjakan harta di jalan kebenaran.

2. Dengki

Dengki adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini sangat berbahaya karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sifat seperti ini.

3. Penghasut

Hasud adalah suatu sifat yang ingin selalu berusaha mempengaruhi orang lain agar marah orang tersebut meluap dengan tujuan agar dapat memecah belah perpaduan dan tali persaudaraan agar timbul permusuhan dan kebencian antara sesama.

4. Fitnah

Fitnah lebih kejam dari pembunuhan . Adalah suatu kegiatan memburuk-burukkan, menodai, merusak, menipu, membohongi seseorang agar menimbulkan permusuhan sehingga dapat berkembang menjadi fitnah yang menglirukan pada orang lain tanpa bukti yang kuat.

5. Buruk Sangka

Buruk sangka adalah sifat yang curiga atau menyangka orang lain berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas.

6. Khianat

Khianat adalah sikap tidak bertanggungjawab atas amanat atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Khianat biasanya disertai cakap bohong dengan menghamburkan janji palsu. Khianat adalah ciri-ciri orang munafik. Orang yang telah berkhianat akan dibenci orang disekitarnya dan kemungkinan besar tidak akan dipercaya lagi untuk memegang suatu tanggung jawab di kemudian hari.