19 September 2017

Berwasapadalah...

Pena Idham Lim
28 Zulhijjah 1438/19 Sept. 2017.

Menjadi kelaziman bagi sebahagian manusia yang begitu berat hatinya untuk beribadah, termasuk ibadah yang diwajibkan seperti sholat. Namun merasa ringan dan tidak terbeban ketika mereka melakukan perkara yang tidak bermanfaat malah mengundang dosa dan kerosakan. Berwaspadalah, kerana itu merupakan tanda bahawa diri kita sedang ditawan syaitan, dan kita memiliki pelbagai penyakit yang kelak menjerumuskan kita kepada dosa yang berpanjangan.

Sejahtera Bersama Islam.