16 Jun 2017

Islam Rahmat Untuk Semua

Pena Idham Lim
21 Ramadhan 1438H.

Ada beberapa komen yang agak emosinal yang ditujukan kepada saya selepas saya mengeluarkan kenyataan bahawa saya masih berbangsa Cina walaupun telah menganut Islam. Alhamdulillah mereka memahaminya selepas penjelasan secara berhemah saya bentangkan.

Satu pemikiran dan pandangan yang perlu diperbetulkan ialah Islam bukan hanya untuk bangsa Melayu hatta bukan juga khusus untuk bangsa Arab disebabkan Rasulullah saw. adalah berbangsa Arab. Islam adalah untuk semua bangsa dan sifatnya adalah Rahmatan lilalamin, Rahmat untuk semua. Kedatangan Islam adalah untuk menyelamatkan semua bangsa yang ada di dunia. Kecuali yang menolaknya tunggulah padanya.

Sejahtera Bersama Islam.