25 Februari 2010

SEJARAH PERAYAAN MAULIDUR RASUL SAW.

11 Rabiul Awwal 1431H.
http://misabah.blogspot.com/
From: Muhammad Sholihin

Perayaan Maulidur rasul telah diasaskan oleh kerajaan Fatimiah di Mesir. Kerajaan Fatimah telah merayakan perayaan ini secara besar-besaran. Bukan hanya hari jadi Rasulullah saw sahaja yang dirayakan, tetapi juga ahli keluarga Nabi saw seperti Zainab, Hassan, Hussain ( r.a.). juga dirayakan. Bahkan mereka juga merayakan kelahiran Nabi Isa as.

Walaubagaimanapun, semua perayaan ini telah dihentikan pada tahun 488 atas perintah Perdana Menteri al-Afdal Shahindah pada ketika itu yang berpegang kuat pada sunnah seperti tercatit di dalam buku Al-Kamel, karangan Ibnu Al-Atheer. Masyarakat berhenti merayakannya sehingga Al-Ma'moon Al-Bataani memegang kuasa kerajaan. Beliau telah yang memulakan kembali perayaan yang telah dihentikan sebelum itu.

Apabila Kerajaan al-Ayubbiah merampas kuasa, semua perayaan telah dihentikan. Namun begitu, masyarakat tetap merayakannya dikalangan keluarga mereka di dalam rumah. Pada Abad ke 7, Putera Muzafar Al-Deen Abi Sa'id Kawakbri Ibn Zein Ed-Deen `Ali- Ibn Tabakatikin telah mewartakan perayaan Maulid Nabi di Bandar Irbil. Beliau merupakan seorang sunni. Muzafar mengambil berat akan perayaan ini sehingga memerintahkan agar persediaan seperti mendirikan khemah, menghias khemah dan pelbagai lagi dilaksanakan seawal dan sebaik mungkin. Setiap kali selepas solat Asar, Muzafar akan menyaksikan perayaan ini di dalam khemah yang telah didirikan itu.

Perayaan diadakan pada 8 Rabiulawal dan kadang-kadang 12 Rabiulawal. Sambutannya diisikan dengan pelbagai acara antaranya membaca sejarah Nabi (s.a.w.) sehinggalah kepada menghias binatang ternakan untuk disembelih kemudian diadakan jamuan besar-besaran.

Berkata Ibnu Haajj Abu Abdullah Al-Abdari, perayaan tersebut tersebar luas di seluruh Mesir pada zaman pemerintahan Putera Muzafar ini. Beliau menentang akan perayaan yang diadakan. Banyak buku telah ditulis mengenai perayan Maulidur Rasul ini antara penulisnya ialah Ibn Dahya, meniggal dunia pada 633, Muhy Ed-Deen Ibn Al-`Arabi, meniggal di Damascus pada 683, Ibn Taghrabik, meniggal di Mesir pada 670, dan Ahmad Al-`Azli dan anaknya Muhammad, meniggal di Sebata pada 670.
Oleh kerana amalan bid'ah yang banyak ketika perayaan itu, ulama'telah berbeza pendapat akan kebolehan merayakan Maulid Nabi ini. Pendapat pertama membolehkan perayaan ini manakala pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Antara yang membolehkan ialah As-Siyooti, Ibn Hajar Al-`Asqalaani dan Ibn Hajar Al-Haythmi. Walaupun mereka bersetuju dengan perayaan ini, mereka tetap membangkang aturcara ketika Maulid itu(pada zamannya).

HUKUM MAULID

Seperti yang telah diketahui, perayaan Maulidur Rasul ini merupakan satu perayaan yang kontroversi. Ulama€' berbeza pendapat akan kebolehan perayaan ini. Kita sebagai masyarakat awam tersepit antara dua pendapat. Yang mana perlu kita turuti. Sedangkan kedua-dua belah pihak terdiri daripada ulama'-ulama' yang hebat dan tidak boleh ditolak lagi akan kewibawaan mereka. Di dalam artikel ini, akan dilampirkan kedua-dua belah hujah setakat mana yang mampu dikumpulkan. Melalui cara ini, kita dapat menilai sendiri yang manakah mempunyai hujah yang kuat. Dan insya Allah, kita akan berada di jalan yang benar.

HUJAH MEMBOLEHKAN MAULIDUR RASUL

Antara ulama yang menyokong akan Maulidur Rasul ialah Imam Jalaluddin Sayuti dan Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan.
Telah berkata Imam Jalaluddin Sayuti:
"Ibadat macam itu adalah bid'ah Hasanah (bid'ah baik) yang diberi pahala mengerjakannya kerana dalam amal ibadat itu terdapat suasana membesarkan Nabi, melahirkan kesukaan dan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang mulia".

Dan berkata Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan:
³Telah berlaku kebiasaan bahawa orang apabila mendengar kisah Nabi dilahirkan, maka ketika Nabi lahir itu mereka berdiri bersama-sama untuk meghormati dan membesarkan Nabi Muhammad saw. Berdiri itu adalah hal yang mustahsan (bai) kerana dasarnya ialah membesarkan Nabi Muhammad saw dan sesungguhnya telah mengerjakan hal serupa itu banyak dari ulama-ulama ikutan umat.'

Berkata pula Syeikh Atiah Saqr:
'Saya berpendapat tidak menjadi kesalahan untuk menyambut maulid. Apatah lagi di zaman ini pemuda pemudi Islam semakin lupa dengan agama dan kemuliannya. Perlu juga diingat sambutan tersebut janganlah dicemari oleh perkara-perkara haram dan bid'ah. Seperti pergaulan antara lelaki dan wanita tanpa batas. Kita juga tidak sewajarnya menjadikan sambutan ini sebagai satu tradisi yang khusus, sehingga timbul dalam kefahaman masyarakat jika sesuatu acara tidak dilansungkan maka seseorang itu dikira telah berdosa dan melanggar syariat.

Syeikh Yusuf Qardawi juga telah memberi komen mengenai maulid ini.
Beliau berkata(ringkasan):
³Semua telah sedia maklum bahawa sahabat-sahabat Rasulullah saw tidak merayakan hari kelahiran Rasulullah saw. Ini adalah kerana mereka telah menyaksikan secara langsung setiap gerak-geri Rasulullah saw dan seterusnya ingatan terhadap Rasulullah saw itu kekal di dalam hati dan juga ingatan. Sa€ ¦'²d Abi Waqas mengatakan bahawa beliau begitu ghairah untuk menceritakan mengenai Rasulullah saw kepada kanak-kanak sama sepertiman keghairahan mereka mendidik anak-anak itu Al-Quran. Oleh kerana mereka sering menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah saw, maka tidak perlulah mereka merayakan sepertimana dirayakan Maulid ar-Rasul kini.

Walaubagaimanapun, generasi terkemudian telah mula melupakan kegemilangan sejarah Islam dan kesannya. Dengan itu, perayaan Maulid Rasul ini diadakan bertujuan untuk mengingati sejarah Islam ketika Rasulullah saw masih hidup. Tetapi malangnya, Maulid Rasul ini telah bercampur dengan amalan bid'ah yang ditentang oleh Islam. Sebenarnya, meraikan hari kelahiran nabi bermakna meraikan hari kelahiran Islam.

Maka dibolehkan meraikan Maulid nabi ini dengan syarat tidak dicampur-adukkan dengan perkara-perkara bid'ah. Tetapi sebaliknya diisi dengan ceramah yang menceritakan akan sejarah Islam'´

Berikut adalah antara dalil-dalil yang menjadi hujah bagi yang membolehkan Maulid ini:
1) Allah berfirman:
³maka orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw) memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) mereka itulah yang beruntung '´ - Al-Araf: 157
Keterangan:
Tujuan maulud diadakan adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad saw. Maka perayaan maulud masuk dalam umum ayat tersebut.

2) Firman Allah:
Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Ibrahim. Ayat 5
Keterangan:
Al-Baihaqi di dalam 'Syakbu al-Iman€'´ daripada Ubai bin Kaab daripada Nabi saw, sesungguhnya baginda menafsirkan hari-hari Allah' ialah hari-hari nikmat dan kurniaan Allah. Al-Alusi dalam Ruh al-Ma'ani menjelaskan lagi dengan katanya kelahiran Nabi saw merupakan nikmat yang paling besar.

3) Bahawasanya Nabi Muhammad saw datang ke Madinah maka beliau mendapati orang-orang yahudi berpuasa pada hari Asyura iaitu hari 10 Muharram, maka Nabi bertanya kepada orang yahudi itu, "Kenapa kamu berpuasa pada hari Asyura ?
Jawab mereka: '³Ini adalah hari peringatan, pada hari serupa itu dikaramkan Firaun dan pada hari serupa itu Musa dibebaskan, kami berpuasa kerana bersyukur kepada Tuhan. Maka Nabi berkata: ³Kami lebih patut menghormati Musa berbanding kamu'[Riwayat Bukhari dan Muslim.]

Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Syarah Bukhari yang bernama Fathul Bari berkata bahawa dari hadis ini dapat dipetik hukum:
- Umat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang dianggap besar umpamanya hari-hari maulud, mi'raj dan lain-lain.
- Nabi pun memperingati hari karamnya Firaun dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa Asyura sebagai bersyukur atas hapusnya yang batil dan tegaknya yang hak.

4) Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda: Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan.
Keterangan:
Rasul saw menegaskan kelebihan hari kelahirannya berbanding hari-hari lain. Oleh itu setiap mukmin sewajarnya berlumba-lumba beramal dan bersyukur dengan kelahiran baginda saw yang membawa rahmat kepada seluruh alam.

HUJAH MENENTANG MAULIDUR RASUL

Berikut antara pendapat yang menentang bersertakan hujah mereka:

1)Nabi Muhammad saw tidak pernah merayakan atau menyuruh umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Nabi saw telah menekankan agar jangan memperbesarkannya sepertimana orang kristian memperbesarkan Nabi Isa as. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari:
Baginda bersabda, ³Jangan memperbesarkan mengenai aku seperti Kristian memperbesarkan mengenai anak Maryam. Aku hanyalah hamba, jadi katakanlah, hamba Allah dan pesuruh Nya.(Al Qomar )

Apa yang telah disuruh Rasulullah saw hanyalah menyuruh umatnya menjadikan hari kelahirannya satu hari untuk beribadat yang mana berbeza dengan perayaan. Bertepatanlah dengan hadis di bawah:
Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda:³Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan.Dan hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan , kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah , dan setiap bid'ah itu adalah sesat. [Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud]

2)Para sahabat Rasulullah dan juga umat Rasulullah saw pada 3 abad kemudian tidak pernah merayakannya walaupun merekalah orang yang lebih mencintai Rasulullah saw lebih dari umat terkemudian..
Hadis Imran bin Husain r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya yang terbaik dari kalangan kamu ialah sezaman denganku, kemudian orang yang hidup selepas zaman aku, setelah itu orang yang hidup selepas mereka. Imran berkata: Aku tidak mengetahui kenapakah Rasulullah s.a.w menyebut selepas kurunnya sebanyak dua atau tiga kali. Selepas itu datang satu kaum yang di minta memberi penyaksian tetapi tidak di beri penyaksian, yang berkhianat sehingga tidak boleh dipercayai, yang suka bernazar tetapi tidak melaksanakannya dan sukakan kemewahan. Perayaan Maulid Nabi datang beberapa abad kemudian yang mana ciri-ciri Agama Islam yang sebenar sudah hilang dan bid'ah berleluasa.

3)Allah berfirman di dalam Al-Quran:
Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu,Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. 3:31-32)

Ayat di atas menerangkan cara menunjukkan kasih sayang yang sebenar yang patut dilakukan kepada Rasulullah saw. Ayat yang pertama di atas menjelaskan bahawa cinta itu hanyalah pengakuan, tetapi buktinya ialah menuruti apa yang Rasulullah saw bawakan. Manakla ayat kedua menekankan kepentingan dalam menuruti kehendak Allah dan Rasul Nya. Allah menyudahi ayat di atas dengan ancaman yang keras bahawa sesiapa yang tidak mahu mentaati adalah kafir dan Allah tidak mencintai orang kafir.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. (QS. 5:3)
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)

4)Kata-kata sahabat Rasulullah saw:
Huzaufah Ibnu Al-Yamaan ra berkata : "Setiap ibadah yg tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw, maka janganlah melakukannya"
Dan berkata Ibnu Mas'ud :"Ikutlah (sunnah) dan jangan menambah, dan telah cukup bagi kamu - perbuatan yg lama (kekal dengan cara lama)"

Rujukan:
www.islam-qa.com
www.islamonline.com
http://www.surau.ladang.net/
http://islam.tc/ask-imam/index.php
www.bicaramuslim.com

Resepi Sos Yong Tau Foo

10 Rabiul Awwal 1431H
Email : mohd yusri selamat resipi online 

Sos Hitam 
Bahan-bahan:
 
200 g taucu hitam (dikisar) 
1 cawan air 
1/2 cawan kicap pekat 
1 sudu makan minyak masak 
1/2 sudu makan tepung jagung (dicampur bersama sedikit air) 
gula secukup rasa 

Hamidah Tak Tahu Undang Undang Ke?

10 Rabiul Awwal 1431H
OLEH: JJ (http://www.joharapat.blogspot.com)

Kelmarin Exco Kanan Kerajaan BN Perak, Datuk Hamidah Osman merapu lagi, minta Dato' Seri Ir Mohamad Nizar Jamnaludin bersama ADUN ADUN Pakatan Rakyat Negeri Perak menerima Datuk R. Ganesan sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Perak.

Permintaan Hamidah itu bolehlah disamakan dengan menerima yang `haram' untuk dijadikan yang halal, dengan itu yang halal itu boleh digunakan walaupun asalnya sudah `haram'.

Bolehkah kita terima yang haram dalam masa yang sama kita sudah ada yang halal?. Bagi pemimpin pemimpin Umno tidak ada masalah kerana bagi mereka halal dan haram sama sahaja. Pemimpin pemimpin Umno/BN diketahui umum menghalakan cara demi matlanat tercapai. Boleh guna sogokkan wang dalam pilihanraya, boleh memperalatkan jentera kerajaan, yang penting BN mesti menang.

Ini samalah dengan matlamat menghalalkan cara, sogokan wang adalah `haram' tetapi untuk kemenangan BN, tidak ada salahnya. Bagaimana ADUN ADUN Pakatan Rakyat boleh menerima Ganesan sebagai Speaker DUN yang sah sedangkan beliau seorang yang tidak mempunyai etika dan jati diri kerana mengaku sebagai Tuan Yang Di Pertua Dewan Negeri Perak, malah Ganesan sanggup membohongi rakyat Perak dalam masa yang sama beliau tidak layak menjadi Speaker mengikut Peruntukan Perlembagaan Negeri Perak.

KIta minta Hamidah melihat dan memahami laporan Majlis Peguam Malaysia pada 24 Ogos2009 melalui Setiausahanya, George Varughes yang telah mengesahkan bahawa Ganesan hanya mengemukakan surat akuan sumpah meletakkan jawatan pada 17 Ogos 2009. Tarikh tersebut telahpun melepasi tempoh tiga bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Tubuh kerajaan Negeri Perak.

Ini jelas menunjukkan Ganesan merupakan seorang yang tidak mematuhi undang-undang tubuh kerajaan Negeri Perak.

Hamidah dan Ganesan Ganesan perlu faham dan jelas bahawa perkara 36A(5) Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak menyebut bahawa sesiapa yang menjawat jawatan Speaker mesti melucutkan atau meletakkan jawatan profession dalam tempoh tiga bulan dari tarikh memegang jawatan.

Ganesan sebelum ini mendakwa beliau dipilih sebagai Speaker dalam persidangan Dewan pada 7 Mei 2009. Berdasarkan peruntukan undang-undang tersebut, beliau wajib meletakan jawatan pada atau sebelum 7 Ogos 2009.

Hamidah tidak tahukah Undang Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak? Kalau tidak tahu malu kat oranglah, jadi Exco kanan tak tahu Undang Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Atau Midah buat buat tak tahu saja.

Hamidah mahu ADUN ADUN Pakatan Rakyat menerima Ganesan sebagai Speaker DUN sedangkan jelas menunjukkan bahwa Ganesan adalah speaker yang tidak sah, dan lebih buruk lagi Ganesan sanggup menipu rakyat Perak untuk kepentingan peribadi beliau.

Dalam rekod rasmi Majlis Peguam Malaysia pada 11 Ogos 2009 menunjukkan Ganesan telah gagal meletakkan jawatan dan masih aktif sebagai pengamal undang-undang, perkara ini jelas menunjukkan bahawa ganesan sendiri tidak yakin dirinya adalah spakar yang sah.

KIta mahu Ganesan menjawab hujah yang menyatakan bahawa Ganesan cuba menyembunyikan fakta tersebut menghantar notis kepada Majlis Peguam hanya pada 13 Ogos 2009 dan mendakwa telah letak jawatan sebagai peguam pada 6 Ogos 2009, iaitu sehari sebelum habis tempoh 3 bulan yang ditetapkan oleh Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri. Bagaimana seorang boleh letak jawatan pada 13 Ogos 2009 tetapi berkesan mulai 6 Ogos 2009.

Masih ingatkah Hamidah tragedi sidang DUN pada Mei tahun lalu, Ganesan bukan seorang Ahli Dewan Negeri, beliau didapati menceroboh masuk ke dalam bangunan Dewan Negeri pada 7 Mei 2009.

Sebelum DYTM Raja Muda Perak merasmikan persidangan Dewan Negeri pada hari tersebut Ganesan juga telah mengisytiharkan diri sebagai Yang Dipertua Dewan menggantikan Yang Dipertua Dewan yang sah, Sivakumar yang ketika itu masih berada di tempat duduk Speaker dalam Dewan.

Pada hari dan waktu yang sama, Sivakumar selaku Speaker yang sah telah diheret keluar dengan kasar dan biadab oleh segerombolan lelaki yang tidak dikenali, bahkan yang lebih membahayakan lagi sebahagiannya didapati bersenjata pistol. Bukankah Sivakumar diseret keluar dan dikurung dalam stor lebih dari satu jam. Pada ketika itulah Ganesan mengisytiharkan dirinya sebagai Speaker Dewan. Adakah Midah masih ingat, atau Midah sudah lupa saperti kata Tun Dr. Mahathir Melayu Mudah Lupa.

Tahu tak ke Hamidah bahawa Ganesan bukan Speaker DUN Perak yang sah dan beliau tidak layak memanggil sebarang sidang DUN Perak . Kalau sidang tersebut tetap dijalankan ianya juga akan menjadikan sidang tersebut sebagai persidangan yang tidak sah.

Permintaan ataupun paksaan Hamidah kepada ADUN ADUN Pakatan Rakyat supaya menerima Ganesan sebagai Speaker DUN yang sama samalah dengan meminta ADUN ADUN PR menerima atau memakan ayam yang tidak sembelih mengikut hukum Islam sedangkan ayam yang halal sudah ada kerana ia disembelih mengikuti aturan Islam.

Pastinya ADUN ADUN Pakatan Raskyat tidak akan memakan ayam yang haram kerana tidak disembelih secara Islam, tetapi ADUN ADUN BN terutamanya Umno bagaimana?

Dalam hubungan itu Hamidah perlu faham mana satu Speaker DUN yang sah mengikut undang undang, bukannya dengan memakai baju yang bertanda SAH Speaker, maka Ganesan pun diktiraf sebagasi Speaker dan meminta Pakatan Rakyat menerima yang tidah sah dari kacamata Pakatan Rakyat.

Yang halal tetap halal. haram tetap haram, tidak boleh campur, dan tidak boleh paksa orang lain supaya menerima yang haram.

Campur arak untuk sedapkan masakan-kosmo 24/02/10

10 Rabiul Awwal 1431H
Email : viruseinside

KUALA LUMPUR – Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) mendedahkan bahawa ada sebilangan kopi- tiam di negara ini menggunakan arak dalam hidangan di premis mereka.

Penolong Pengarah Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan Bahagian Hab Halal Jakim, Amri Abdullah berkata, selain mencampurkan arak dalam masakan, ada juga kopitiam yang menjual arak kepada pelanggan.

“Ada pengusaha yang guna arak atau wain dalam masakan untuk tambahan rasa, ada juga yang menjual arak di premis, sedangkan masing-masing meletakkan logo halal.

“Inilah yang berlaku apabila ada pihak lain yang keluarkan sijil dan logo halal selain Jakim, pasti ada yang tak kena dalam operasi mereka tanpa kita sedar,” katanya kepada Kosmo! semalam.

Mohon bantuan buat penyakit kronik jantung berlubang

10 Rabiul Awwal 1431H
Email : anuarani
Assalamualaikum w.b.t,

Nama saya Adrianna Alysya Bt Mohd Hanib berasal dari Kuala Lumpur.
Umur saya 6 tahun 10 bulan. Saya mengidap penyakit kronik jantung berlubang yang serius sejak saya dilahirkan dan saya adalah Orang Kurang Upaya (OKU) iaitu tidak boleh mendengar, bercakap, dan berdiri. Boleh dikatakan setiap bulan saya dirawat dihospital.Saya memerlukan sejumlah bantuan kewangan daripada Tuan / Puan untuk meringankan beban kewangan ibubapa saya bagi :-

1 ) Membeli sebuah kerusi roda khas untuk kanak - kanak seperti saya, yang berharga lebih kurang RM 3,000.00
2 ) Membayar hutang Institut Jantung Negara lebih kurang RM25,000.00.
3 ) Menampung perbelanjaan kos rawatan saya dari masa ke semasa.

Dilampirkan salinan dokumen - dokumen yang berkaitan untuk rujukan Tuan / Puan. Saya merayu kepada Tuan / Puan agar dapat menghulurkan sedikit sumbangan sekadar yang mampu bagi meringankan beban kami sekeluarga.

Sebarang sumbangan harap dapat disalurkan ke akaun / atas nama :-
Adrianna Alysya Bt Mohd Ha nib
CIMB Bank A/c No 1427 006 1573 521

Sekiranya sumbagan Tuan dalam bentuk cek diharap dapat hubungi ibu saya Fazirah Bt Sidek 012 658 0456 / 013 695 3030
Harap dapat sebarkan e-mail saya ini kepada 10 atau lebih kenalan Tuan/Puan. Jasa baik Tuan / Puan saya dahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Semoga Allah s.w.t sahaja yang dapat mem bala s budi baik Tuan/Puan.Saya doakan. Semoga Tuan/Puan sekeluarga dirahmati Allah s.w.t dan sihat sejahtera. Sekian,
terimakasih.

Adiranna Alysya
Tujuh Buah Kedai Musnah Dalam Kebakaran Di Simpang Pulai

IPOH: Tujuh buah kedai setingkat musnah dalam kebakaran yang menyebabkan kerugian yang dianggarkan hampir setengah juta ringgit di Kampung Baru, Simpang Pulai di sini awal hari ini.

Bagaimanapun dalam kejadian kira-kira 4.30 pagi itu, tiada mangsa yang mengalami kecederaan kerana beberapa pemilik dan pekerja yang berada dalam kedai sempat menyelamatkan diri, kata Pegawai Bomba Kanan II Ipoh Mat Zairul Niza Said.

Beliau berkata kedai-kedai yang musnah dalam kebakaran itu ialah dua buah kedai gunting rambut, pejabat Rela, kedai kasut, alat tulis, video dan sebuah kedai kosong.

Seramai 27 anggota pasukan penyelamat dengan empat jentera mengambil masa tiga jam memadamkan kebakaran tersebut, katanya ketika ditemui di tempat kejadian. Punca kebakaran sedang disiasat.

Sementara itu, pemilik kedai kasut, Lau See Wah, 35, yang baru memulakan perniagaan sebulan lalu, berkata semua barang jualannya yang bernilai lebih RM20,000 musnah.

Katanya, beliau hanya mengetahui kejadian itu apabila dihubungi rakannya dan apabila tiba di tempat kejadian, hanya tinggal bangunan yang rentung.

Pemilik kedai alat tulis, Ho Chee Kin, 36, berkata kejadian disedarinya kira-kira 4.50 pagi apabila dihubungi rakannya melalui telefon bimbit. - BERNAMA

Hadith Untuk Hari Ini : Diam itu lebih baik

10 Rabiul Awwal 1431H
Email : Roslan

Assalamualaikum,

Daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata perkara yang baik atau diam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah ia memuliakan tetamunya."
(Mutafaq 'alaih)

Daripada Muaz bin Jabal r.a, berkata : " Khabarkan kepadaku suatu amalan yang membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. "

Jawab Nabi SAW : " Sebenarnya engkau telah bertanya suatu pekara yang besar, dan
sesungguhnya amat mudah sekali bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu
Hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan suatu yang lain.
Engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa sebulan Ramadhan dan
mengerjakan haji ke Baitullah. "

Kemudian Nabi bersabda lagi : " Mahukah engkau aku khabarkan pokok amalan, tiangnya
dan kemuncaknya? "

Aku menjawab : " Mahu, ya Rasulullah . "

Sabda baginda : " Pokok amalan ialah Islam, tiangnya ialah sembahyang dan kemuncaknya ialah jihad. "

Kemudian Nabi bersabda lagi : " Mahukah engkau aku khabarkan kunci kepada semua
perkara ini ?"

Aku menjawab : " Mahu, ya Rasulullah. "

Lalu baginda memegang lidahnya seraya berkata : " Awas, jaga ini baik-baik. "

Aku bertanya : " Ya Rasulullah, adakah kami akan dituntut kerana berkata dengannya ? "

Baginda lalu menjawab : " Dan tidak akan dicampakkan manusia ke atas muka mereka
atau batang hidung mereka ke dalam neraka, melainkan hasil tutur bicara mereka. "
(Riwayat Tirmizi)

Oleh itu, jagalah lidah kita supaya jangan bercakap perkara-perkara yang burok seperti mengumpat, berbohong atau memfitnah kerana amalan-amalan baik kita akan menjadi sia-sia sekiranya kita tidak menjaga "kunci" ke syurga, iaitu lidah kita.

Wallahu'alam

Kesenian Sulam-Menyulam dan Gunting Kertas Ubah Hidup Wanita Etnik Hui Ningxia

10 Rabiul Awwal 1431H

Seminar Inovasi dan Perkembangan Kesenian Sulam-Menyulam dan Gunting Kertas Rakyat diadakan di kaunti Haiyuan, Wilayah Autonomi Hui Ningxia.

Sulaman dan gunting kertas etnik Hui di kaunti Haiyuan, Ningxia mempunyai keistimewaannya tersendiri dan teknikal membuatnya diwarisi dari generasi ke generasi yang bersejarah lama. Beberapa tahun kebelakangan ini, Persatuan Penerokaan dan Pengajian Sulam-menyulam dan Gunting Kertas Haiyuan telah mengambil pelbagai langkah untuk membantu wanita etnik Hui di desa menghasil karya sulaman dan gunting kertas dan menjualnya di pasaran untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Selain itu, kursus mengajar menyulam dan gunting kertas juga ditawarkan untuk membantu lebih ramai wanita etnik Hui menguasai teknik ini. Ini bukan sahaja bermanfaat untuk membantu mereka meningkatkan taraf kehidupan, malah kebudayaan rakyat dapat dipelihara dan diwariskan dengan lebih baik.

Nilai kraftangan sulaman dan gunting kertas yang dihasilkan wanita kaunti Haiyuan telah mencapai lebih 6 juta yuan RMB pada tahun 2009. Sulaman dan gunting kertas Haiyuan menjadi salah satu daripada langkah penduduk tempatan meningkatkan pendapatan mereka.

Dua orang wanita etnik Hui kelihatan sedang belajar menyulam.

Pelanggan kelihatan sedang memilih kraftangan sulaman.

Dua orang wanita etnik Hui dari kampung Qiaopan, kaunti Haiyuan sedang menyulam corak-corak yang menarik pada lapik dalam kasut.

CRI/-Tanah runtuh Indonesia: Mayat ke-6 ditemui, 66 masih hilang

CIWIDEY (Indonesia): Pasukan penyelamat menggunakan kelengkapan berat bagi menggali tanah runtuh yang diliputi lumpur yang meragut sekurang-kurangnya enam mangsa dan menimbuskan 66 yang lain di kepulauan utama Jawa di sini.

Hujan lebat berpanjangan menyebabkan berlakunya tanah runtuh di kawasan pergunungan ladang teh, petang semalam, berdekatan kampung Tenjoljaya di daerah Ciwidey, wilayah Jawa Barat, turut memusnahkan rumah di situ.

Penduduk kampung menggunakan peralatan ladang dan tangan sebelum berjaya menemui mayat keenam yang tertimbus di dalam lumpur, lewat semalam.

Jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan, Priyadi Kardono berkata, dua mesin pengorek tiba bagi membantu usaha menyelamat yang diteruskan hari ini.

“Penyelamat sudah mengeluarkan enam mayat secara manual daripada lumpur dan 66 lain yang masih tertimbus dikhuatiri terbunuh,” katanya.

Beliau berkata, 15 mangsa lain tercedera dan dua daripadanya sudah dimasukkan ke hospital.

Kira-kira 600 penduduk kampung, katanya sudah dipindahkan ke kawasan perlindungan sementara ke kawasan lebih selamat.

Mengulas angka kematian, Kardono berkata, 25 mangsa dipercayai terbunuh di kilang dan pejabat ladang itu, tetapi masih belum dapat disahkan selepas penemuan mayat keenam. - AP

Seniman Gunting Kertas Etnik Hui, Yu Shuqin

10 Rabiul Awwal 1431H

Yu Shuqin, seniman gunting kertas etnik Hui mengajar wanita sekampungnya teknik menggunting.

Yu Shuqin, seniman gunting kertas etnik Hui terkenal dari bandar Guyuan, Wilayah Autonomi Hui Ningxia membantu wanita-wanita sekampungnya meningkatkan pendapatan melalui menggunting kertas, sejenis kraf tangan istimewa etnik Hui. Kraf tangan yang dihasilkan oleh mereka penuh keunikan etnik Hui telah mendapat sambutan baik para pelancong ke Ningxia.

CRI/-

1 PELAJAR 1 SUKAN UNTUK 1 MALAYSIA?

10 Rabiul Awwal 1431H
Email : Naninu Sakun

INDAH KHABAR DARI RUPA... Begitulah yg dapat dikatakan bila TPM merangkap Menteri Pelajaran meminta MSSM dan kementerian pelajaran menjalankannya di sekolah-sekolah bermula tahun depan. Peruntukan 89 Juta disalurkan kepada MSSM untuk menggerakkannya. Banyak duittu! Adake duit sebanyaktu atau cakap sahaja. Cadangan saya jika betullah peruntukan 89 Jutatu eloklah terus disalurkan kesekolah-sekolah melalui program-program yg dapat membantu meningkatkan kurikulum mahupun kokurikulum pelajar sekolah. Bolehlah pihak sekolah menjalankannya dengan berhemah.

Di dalam kenyataan TPM tu juga ada menyebut beliau melihat kelesuan di pihak sekolah menjalankan sebarang aktiviti sukan. Memanglah lesu peruntukan dah tiada wahai TPM. Kalau tahun lepas pertandingan badminton misalnya ada dijalankan bawah 18,bawah 15 tahun dan bawah 12 tahun, tahunni dilaporkan hanya bawah 18 sahaja dijalankan sebab peruntukanlah. Nak buat apapun perlu duit. Bergerak guna kenderaan, minyak diperlukan dan semuanya duit sahaja. Justeru, diharap TPM kita janganlah dok nak salah sekolah xbuat projek. Cermin2lah dahulu sebelum nak keluar kenyataan.............

ANAK KOMANDO REJIMEN 1

MAKLUMAT KONSERT MEGA: JUNJUNGAN KASIH RASULULLAH SAW

10 Rabiul Awwal 1431H
Email : mohd hafez sabri

ARTIS JEMPUTAN : MUADZIL,
HMS BAKAR,
HIJRATUL AMAL, KUMPULAN AS SUFEE JUNIOR,
RADZI ( BEKAS KUMPULAN MELISSA )

TARIKH : 5 MAC 2010
MASA : 8.45 MALAM
TEMPAT : DEWAN PERSATUAN BULAN SABIT - IPOH
ANJURAN : BADAN PERHUBUNGAN PAS PERAK

DAPATKAN SEGERA TIKET KONSERT BERHARGA RM 6 SAHAJA DARI WAKIL BERIKUT:-

ISMAD : 019-3129302
AZMI : 013-4713152
TAZAR:017-5237945
FATHEL: 013-5305967
FATAH: 012-5443712

Ceramah Umum

Penceramah : 1. YB. Drs. Khalil Idham Lim
2. Abdul Rahim Mohd Noordin

Tarikh : 25hb Februari, 2010 (Khamis)
Waktu : Jam 9.00 malam
Tempat : Rumah Cikgu Ali Kg. Baru (M) Hulu, Air Kuning, Tapah

Semua Dijemput Hadir


Pakar setuju bukan Melayu boleh jadi PM

10 Rabiul Awwal 1431H

Di sudut perlembagaan, seorang lagi pakar perlembagaan terkenal Prof Datuk Shad Saleem Faruqi (bawah), sependapat bahawa golongan bukan Melayu boleh menjadi perdana menteri Malaysia.

Mengulas kenyataan rakan sejawatannya Prof Dr Abdul Aziz Bari dari Universiti Islam Antarabangsa (UIA) mengenai perkara itu, beliau berkata:

“Tiada larangan terhadap bukan Melayu (untuk menjadi perdana menteri). Bagaimanapun kita ada konvensyen (kebiasaan).

“Saya rasa berdasarkan realiti politik di negara ini, ini negara Melayu,” kata pensyarah kanan di fakulti undang-undang Universiti Teknologi Mara (UiTM) itu.

Beliau diminta mengulas kenyataan rakan akademiknya Prof Dr Abdul Aziz Bari yang berkata, perlembagaan tidak meletakkan syarat Melayu atau Islam untuk dilantik sebagai perdana menteri..

Ketika dihubungi Malaysiakini hari ini, Shad Saleem bagaimanapun berpendapat, bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara, orang Melayu patut dikekalkan pada kedudukan itu.

“Mengikut perlembagaan tiada masalah. Tetapi berdasarkan politik dan sejarah lebih baik untuk negara ini mengekalkan status quo ini ini,” kata bekas penasihat undang-undang UiTM itu.

Menulis dalam kolumnya di sebuah akhbar harian semalam, Dr Abdul Aziz (kanan) dipetik berkata, menurut intipati undang-undang, orang yang paling mendapat sokongan dalam Dewan Rakyat hendaklah dilantik mengetuai kerajaan.

Tambahnya, kuasa pelantikan di bawah Yang di-Pertuan Agong hanyalah satu formaliti semata-mata.

Dr Abdul Aziz juga berkata, perdana menteri bukan Melayu mungkin boleh bertindak lebih baik daripada orang Melayu kerana beliau akan “ikut buku” (perlembagaan) dan bekerja keras bagi membuktikan kemampuannya.

Dr Abdul Aziz juga memuji Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng (kiri, berbaju gelap) yang menurutnya menampakkan pencapaian agak baik dan mempunyai harapan sebagai pemimpin nombor satu negara.

Sementara itu, Dr Abdul Aziz ketika dihubungi, menjelaskan orang Melayu tidak perlu risau terhadap kedudukan Islam dan kepentingan bangsa mereka kerana ia diletakkan di luar kerangka demokrasi.

“Sebab itu saya kata sepatutnya OK ada perdana menteri bukan Melayu,” katanya melalui e-mel kepada Malaysiakini hari ini.

Katanya, tanggapan bahawa kuasa raja terlalu kecil - yang menurutnya dijadikan alasan golongan ekstrimis untuk menakut-nakutkan rakyat - adalah silap dan tidak betul.

Sebaliknya, jelas Dr Abdul Aziz, ketakutan atau salah faham itu timbul kerana perlembagaan telah diselewengkan atau tidak dilaksanakan.

Katanya, perkara tersebut jika berlaku tidak sepatutnya mengejutkan orang Melayu kerana selepas enam perdana menteri Melayu di Malaysia, kepentingan Islam dan Melayu tidak juga terjaga.

“Malah ada (perdana menteri) yang kita boleh katakan telah menggadaikan kedudukan dan kepentingan itu,” kata pensyarah yang terkenal dengan kelantangan dan ketegasannya itu.

Tentang bagaimana idea itu boleh menjadi kenyataaan, Abdul Aziz berkata, ia “bergantung kepada kesediaan orang Melayu dan kemampuan bukan Melayu.”

“Kesediaan itu soal yang perlu dilihat; saya cuma menjelaskan (daripada aspek) undang-undang sebagaimana yang terkandung dalam perlembagaan. Itu sahaja.”

Ditanya sama ada beliau tidak risau menjadi sasaran kemarahan orang Melayu ekoran tindakannya mendedahkan perkara yang tidak diketahui umum tersebut, beliau berkata:

“Seperti yang disebut oleh (penulis) Subky Latif dalam kolumnya di (akhbar mingguan) Siasah, Melayu yang bodoh dan kuat sentimen perkaumannya sahaja yang akan naik minyak.

“Kelompok ini tidak perlu dilayan. Kalau soal kepentingan dan hidup mati Melayu-Islam yang dibangkitkan, bukankah ada raja? Saya fikir kalau raja-raja ini tahu dan sedar peranan mereka, tidak timbul bahaya yang dibayangkan itu,” katanya.

Harakahdaily.net/-Kelantan kaji tayang filem percuma

10 Rabiul Awwal 1431H
Rizal Tahir

KOTA BHARU, 24 Feb: Kelantan mungkin menjadi negeri pertama di negara ini yang menayangkan filem-filem secara percuma yang memberi mesej pengajaran dan dakwah kepada rakyat.

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Pembangunan Maklumat, Sains dan Teknologi negeri, Ahmad Baihaki Atiqullah berkata, perkara itu masih dalam kajian kerajaan sebelum ia dilaksanakan.

“Kita menjangka dapat menayangkan setiap dua hingga tiga bulan sekali filem-filem yang membawa mesej baik untuk rakyat.

“Apa yang penting filem yang ditayang itu tidak bercanggah dengan Enakmen Kawalan Hiburan 1998,” katanya.

Sebelum ini, kerajaan negeri pernah menayangkan filem dari Iran yang diarahkan Majid Majidi bertajuk Children Of Heaven.

Filem tersebut memenangi festival filem peringkat dunia yang memaparkan kisah menarik untuk tontotan masyarakat.

Pada 14 Februari lalu, filem Ketika Cinta Bertasbih yang diadaptasikan daripada novel Ustaz Habiburahman El-Shirazy juga dipertontonkan kepada orang ramai.

“Kami mendapat maklmum balas daripada orang ramai selepas tayangan pertama yang begitu positif sekali. Ini menyebabkan tayangan kedua diadakan,” ujar Ahmad Baihaki.

Beliau berkata, pihaknya sudah mendapat persetujuan dan kebenaran dari pengarah bersama filem itu, Habiburahman untuk menanyangkan filem terbabit.

Tayangan itu akan diadakan di Balai Islam, Lundang bermula jam 9 malam pada 28 Februari ini.

Harakahdaily.net/-

Pemulihan ekonomi retorik politik

10 Rabiul Awwal 1431H

SHAH ALAM, 23 Feb: Pakar ekomoni, Charles Santiago mempersoal kesahihan kenyataan Gabenor Bank Negara, Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz dan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, kononnya Malaysia telah pulih dari kemelesetan ekonomi.

Kedua-kedua individu itu patut memberikan angka sebenar dan tidak berselindung di sebalik kekaburan fakta yang mengelirukan rakyat. Hakikatnya, Malaysia bukan lagi negara pilihan pelabur.

Semalam Najib dan Zeti dalam sidang media berasingan menyatakan, kononnya Malaysia telah pulih daripada kemelesetan global berikutan prestasi suku keempat 2009 lebih baik daripada jangkaan.

Mereka dilihat cuba memberi gambaran positif mengenai situasi ekonomi negara yang bertujuan meraih sokongan rakyat yang sekian lama terbeban dengan pelbagai kenaikan harga barangan.

“Kedua-dua Tan Sri Zeti dan Perdana Menteri tidak memberikan apa-apa angka pemulihan ini telah berlaku. Apa yang kita baca dari akhbar-akhbar ekonomi bahawa pelabur-pelabur asing tidak begitu minat untuk melabur di Malaysia kerana daya saing telah jatuh dan sekarang bersaing berdasarkan kepada upah rendah dengan Vietnam dan Kemboja, malah Indonesia telah memintas Malaysia.

“Sebenarnya daripada tahun lalu, kita dapati pelabur asing dan dalam negara telah keluarkan pelaburan mereka ke luar negara ini menunjukkan ekonomi parah, sebab itu saya mengatakan bahwa penganalisa dan sebagainya akan tunggu angka yang akan dikeluarkan esok menunjukan benarkah ekonomi Malaysia telah pulih semula,”katanya Charles sebagaimana dilaporkan Selangorkini.com, laman web kerajaan negeri Selangor.

Mengikut Charles, faktor yang mendorong keengganan pelabur asing ke negara ini termasuk masalah kestabilan politik dan guna tenaga kerja. Jadi, kurang bijak untuk mana-mana syarikat menjalankan perniagaan berskala besar.

Beliau yakin Najib menyedari faktor itu tetapi cuba memutar belit isu ekonomi untuk tujuan politik, selain kerap bertemu dan meminta ahli perniagaan Malaysia supaya tidak mengeluarkan pelaburan dari negara ini.

“Mereka tidak datang ke Malaysia kerana keadaan politik dan juga isu berkait agama dan juga kaum, mereka fikir Malaysia tidak stabil seperti dulu. Ketiga Malaysia tidak ada teras pengurusan untuk menjalankan perniagaan mereka.

“Ini menunjukkan kerajaan takut ada trend untuk keluarkan pelaburan peniaga dan pelabur-pelabur Malaysia. Jadi ini tidak menunjukkan sebenarnya ekonomi Malaysia telah pulih balik, bila angka keluar esok oleh Bank Negara dan Kementerian Kewangan kita akan dapati secara terperinci apa sebenarnya berlaku.

Charles menyifatkan Malaysia berdepan isu ketidakkeyakinan pelabur dalam mahupun luar negara. Masalah kepimpinan dan ketidakcekapan pengurusan kementerian bertanggungjawab, antara punca utama.

“Kalau orang luar tidak mahu melabur kita faham, tetapi kalau orang Malaysia sendiri tidak mahu melabur kerana tiada kepercayaan, ini menunjukkan mereka tidak yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang dan Kementerian yang menguruskan ekonomi dalam Malaysia atau tidak percaya dengan dasar-dasar Malaysia," katanya.

Harakahdaily.net/-

Rumah Terbuka Pemuda PR Melaka 27 Feb

10 Rabiul Awwal 1431H
Wah Saufi

MELAKA, 23 Feb: Pemuda Pakatan Rakyat Melaka akan mengadakan Jamuan Rumah Terbuka pada 27 Februari ini di Taman Sin Hoe, Bukit Baru iaitu di belakang Petronas Bukit Baru dari jam 2.00 hingga 6.00 petang

Ketua Lajnah Perpaduan Nasional Dewan Pemuda PAS negeri, Khairul Salleh dalam kenyataannya hari ini berkata, jamuan ini akan dihadiri Pengarah Strategik PKR, Tian Chua, Ahli Parlimen Padang Serai, Gobalakrishnan, Ketua DAPSY Pusat, Anthony Loke, Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS, Hu Pang Chow dan Pesuruhjaya PAS negeri, Ustaz Abdul Ghani Abdul Rahman.

“Program ini akan dimulakan ucapan pimpinan PR dan diikuti dengan jamuan makan. Selain itu tarian singa sempena Tahun Baru Cina juga akan dipersembahkan,” katanya.

Pada sebelah malam pula, Ketua Dewan Pemuda PAS negeri, Kamaruddin Sidek, Tian Chua dan Anthony Loke akan berceramah di perkarangan Pejabat PAS Kawasan Bukit Katil.

Harakahdaily.net/-

MAS diminta jelaskan untung RM610 juta

10 Rabiul Awwal 1431H
Dzulfikar Mashoor

KUALA LUMPUR, 23 Feb: Naib Presiden PAS, Salahuddin Ayub meminta Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS), Datuk Tengku Azmil Zaharuddin Raja Abdul Aziz menjelaskan kaedah perolehan RM610 juta untung bersih bagi suku keempat ini.

Merujuk pada laporan akhbar New Straits Times hari ini, beliau mempersoalkan adakah keuntungan tersebut disebabkan MAS menggunakan ‘piawaian perakaunan yang baru’ sebagaimana yang diumumkan oleh Azmil sendiri atau sebagainya.


“Yang saya nak minta penjelasan, keuntungan MAS itu adakah disebabkan MAS menukar ‘piawaian perakaunannya yang baru’ demi menunjukkan keuntungan atas kertas atau memang benar-benar keuntungan yang nyata,” kata Salahuddin ketika dihubungi Harakahdaily tengah hari tadi.

Beliau yang juga Ahli Parlimen Kubang Kerian membangkitkan persoalan sedemikian ekoran MAS sendiri dilaporkan mengalami kerugian sebanyak RM628 juta pada suku akhir, 31 Disember yang lalu.

“Bagaimana MAS boleh memperoleh untung pada suku tahun keempat RM610 juta sedangkan Tengku Azmil menjelaskan bahawa MAS mengalami kerugian disebabkan kos operasi sebanyak RM628 juta pada suku sebelumnya pada 31 Disember tahun lalu,” jelasnya.

Sekiranya keuntungan tersebut adalah ‘keuntungan atas kertas’ semata-mata, Salahuddin menyifatkan pengumumman Azmil tersebut sekadar untuk menutup kelemahan MAS, selaku salah sebuah syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang banyak menerima subsidi dari kerajaan yang juga wang rakyat.

Ujar beliau lagi, pengumuman tersebut sekaligus mencerminkan tahap keupayaan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak sendiri dalam menguruskan ekonomi dan sektor perkhidmatan berkaitan kerajaan.

Semalam, beliau mempersoalkan motif MAS untuk melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan pihak tertentu demi menangani penguncupan keuntungan belakangan ini.

Membandingkan dengan trend pemasaran AirAsia Berhad yang dianggap pro konsumerisme, beliau turut mencadangkan beberapa langkah alternatif untuk memulihara MAS.

Ekoran itu, beliau bercadang untuk bertanya sendiri kepada Najib selaku Menteri Kewangan I, Menteri Kewangan II, Datuk Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah dan Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Ong Tee Kiat pada sidang parlimen depan berhubung inti konsolidasi tersebut kelak.

Harakahdaily.net/-

Royalti minyak RM2 bilion, bukan RM20 juta

10 Rabiul Awwal 1431H
Salmah Mat Husain & Mohd Nor Yahya

KOTA BHARU, 23 Feb: Kelantan hari ini memperbetulkan kenyataan yang dibuat kerajaan Pusat di mana tunggakan royalti yang perlu dibayar kepada kerajaan negeri sebanyak RM2 bilion dan bukannya RM20 juta.

Pengerusi Jawatankuasa Tuntutan Royalti Petroleum Negeri, Datuk Husam Musa berkata, bayaran semasa pula kerajaan negeri patut menerima sebanyak RM600 juta mengikut hasil pengeluaran 2008.

“Royalti sebanyak RM20 juta hanya diperolehi dari telaga Bumi Selatan yang dikeluarkan sejak 2008.

“Yang kita tuntut tunggakan sahaja tidak kurang daripada RM2 bilion dan bayaran semasa tidak kurang RM600 juta.

”Kita berharap kerajaan Malaysia dapat memperbetulkan semula pendirian mereka secepat mungkin supaya tidak menimbulkan kekeliruan,” katanya pada sidang media di sini, hari ini.

Ahad lalu, akhbar harian berbahasa Melayu menyiarkan iklan penjelasan isu tuntutan hasil petroleum yang ditaja Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.

Husam yang juga anggota Exco kerajaan negeri berkata, iklan terbabit begitu menggelirukan antaranya perkara yang dirujuk tidak ada kena mengena dengan akta atau undang-undang berkaitan petroleum.

Dalam senarai jawapan yang diedarkan kepada wartawan terdapat lapan perkara bagi menjelaskan mengenai tuntutan royalti.

Antaranya, mengikut Akta Pembangunan Petroleum 1974 kesemua 13 perjanjian dan 13 geran penyerahan hak menggunakan istilah bayaran tunai kepada kerajaan negeri berkenaan.

Perkataan yang popular digunakan semua pihak ialah royalti.

Selain itu, semua negeri di Malaysia ditadbir urus mengenai petroleum di bawah akta yang sama termasuk Sabah atau Sarawak.

“Perjanjian tersebut menyebut bahawasanya kerajaan dan Petronas adalah ingin hendak membuat sesuatu perjanjian menurut Seksyen 4 Akta PDA ia tak merujuk kepada Akta Ordinan Darurat 1969 yang telah dimansuhkan,” ujarnya.

Kata Husam, adalah amat memalukan kerajaan menggunakan akta yang telah dimansuhkan.

Seksyen 4 Akta tersebut menjelaskan sebagai balasan bagi penggunaan dan hak-hak kebebasan dan keistimewaan-keistimewaan yang diletakkan hak kepadanya (Petronas).

Mengikut akta itu, Petronas hendaklah membuat bayaran wang tunai sebagaimana yang dipersetujui pihak-pihak berkenaan kepada kerajaan Persekutuan lima peratus kepada kerajaan mana-mana negeri yang berkenaan.

“Jadi akta ini dengan jelasnya menunjukkan pembayaran dibuat oleh Petronas kepada negeri dan bukan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan atau Pengerusi Badan Perhubungan Umno negeri,” katanya.

Beliau juga berkata, perjanjian yang dilaksanakan di antara negeri-negeri dengan Petronas pada 1975/1976 menjelaskan hak negeri di daratan (onshore) dan luar pantai (offshore).

Oleh itu, katanya, tiada dinyatakan sama ada dalam PDA 1974 dan perjanjian di antara negeri, di mana setiap negeri menerima bayaran tunai bagi pengeluaran petroleum di luar pantai.

Harakahdaily.net/-

PAS pantau pembinaan SK Seri Perak

10 Rabiul Awwal 1431H

KUALA LUMPUR, 23 Feb: Badan Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan dan PAS Kawasan Batu akan terus memantau pembinaan Sekolah Kebangsaan Seri Perak di Bandar Baru Sentul, dengan memberikan tekanan politik secara berterusan kepada kerajaan supaya ia benar-benar dilaksanakan.

Meskipun Timbalan Menteri Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran dalam lawatannya ke sekolah itu pada 16 Januari lalu mengumumkan akan membina semula sekolah yang telah dibatalkan pada tahun lalu itu, namun PAS bimbang ianya hanya janji kosong.

PAS bimbang pelaksanaan projek itu menemui kegagalan sekali lagi seperti yang berlaku tahun lalu apabila rojek yang telah diluluskan beserta peruntukan, dan papan tanda projek sudah dinaikkan serta rumah kongsi dibina dibatalkan oleh kerajaan atas alasan dibantah oleh penduduk kerana mengakibatkan kehilangan tempat letak kereta mereka.

Perkara itu dinyatakan dalam nota yang diserahkan kepada penolong kanan sekolah, Hazijah Mohd Som pagi tadi.

Beberapa wakil dari PAS Wilayah diketuai Pesuruhjayanya, Mohamad Noor Mohamad dan Yang Dipertua PAS Kawasan Batu, Ishak Surin mengunjungi pihak sekolah berkenaan dan menyerahkan nota tahniah dan penghargaan kepada pihak sekolah di atas pembinaan semula projek itu seperti yang dijanjikan Muhyiddin.

PAS turut menyifatkan alasan yang diberikan kerajaan untuk membatalkan projek itu dahulu sebagai sesuatu yang memalukan dan memberikan gambaran seolah-olah tempat letak kereta lebih penting daripada sebuah sekolah untuk mendidik anak-anak bangsa di kawasan itu.

PAS Wilayah dan Batu memandang serius terhadap pembatalan projek pembinaan sekolah itu bagi menggantikan penempatan sekolah yang masih berada di bawah empat blok flat 17 tingkat milik Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) di Bandar Baru Sentul, awal tahun lalu.

Rentetan daripada pembatalan itu, PAS membuat pelbagai usaha bagi mendesak kerajaan meneruskan projek itu termasuk membawa lima Ahli Parlimen Pakatan Rakyat pada November tahun lalu untuk meninjau keadaan sekolah itu secara lebih dekat.

Mereka ialah Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin, Datuk Mahfuz Omar (Pokok Sena), Siti Zailah Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr. Lo' Lo' Mohd Ghazali (Titiwangsa) dan Firdaus Jaafar(Jerai).

Seterusnya isu sekolah itu dibahaskan di Dewan Rakyat pada Disember tahun lalu sebelum Sasterawan Negara, Datuk A.Samad Said pula mengunjungi sekolah tersebut.

Satu laporan juga dibuat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana mengesyaki ada unsur-unsur penyelewengan hingga membawa kepada pembatalan projek pembinaan sekolah berkenaan walaupun semuanya telah diluluskan.

Harakahdaily.net/-

Pemuda Umno sekadar berkokok saja, takut debat

10 Rabiul Awwal 1431H
Mohd Sabri Said

GEORGETOWN, 24 Feb: Tindakan Pemuda Umno Pulau Pinang mengoyak surat jemputan debat oleh Pemuda Pakatan Rakyat kelmarin jelas menggambarkan sayap parti itu sekadar berkokok sahaja tetapi takut berdepan dengan fakta yang sebenar.

Ketua Dewan Pemuda PAS negeri, Ustaz Yusni Mat Piah berkata, tindakan itu juga menunjukkan Pemuda Umno itu tidak sanggup berhadapan dengan sayap Pakatan Rakyat yang dilihat lebih relevan menangani isu yang berbangkit.

Menurutnya, mereka hanya berkokok tetapi ekor bergelumang tahi kerana sepanjang berada di arena politik mereka gagal meningkatkan tahap ekonomi, sosiobudaya serta gagal membawa hala tuju perjuangan Melayu.

"Selama berada di arena politik, apa yang mereka perjuangkan untuk rakyat, tiba-tiba apabila kalah merekalah orang yang paling tinggi bersuara kononnya mahu membantu Melayu," tambah beliau.

Ketua Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat (PKR) Pulau Pinang, Amir Ghazali sewaktu dihubungi menyifatkan tindakan itu membuktikan tahap pemikiran pemuda Umno yang amat rendah dan tidak bertamadun.

Katanya, mereka langsung tidak menghormati usaha yang dibuat untuk membuktikan siapakah sebenarnya petualang yang sengaja mencari kesalahan tanpa fakta.

"Tindakan mereka itu tidak langsung nampak sikap beradab dan bertamadun malahan rakyat sendiri boleh mengukur betapa angkuhnya parti itu yang dikatakan membela nasib Melayu Pulau Pinang," katanya.

Setiausaha Pemuda Sosialis DAP negeri, Ng Wei Aik pula berkata, Pemuda Umno hanya mahu berdebat dengan Ketua Menteri, Lim Guan Eng hanyalah alasan kerana sebenarnya mereka bimbang hujah yang diberikan terkena batang hidung mereka sendiri.

Ini, katanya kerana apa yang Kerajaan Pakatan Rakyat laksanakan sesuai dengan kehendak semasa iaitu melalui tender terbuka tidak lagi berkonsepkan kroni semacam dulu.

"Kedudukan Umno makin parah bila mengoyak kertas jemputan debat. Maruah mereka jatuh teruk kerana takut berhadapan dengan Pemuda Pakatan Rakyat bukan Ketua Menteri kerana Lim mempunyai bukti kukuh untuk tolak tohmohan mereka," ujar beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Komtar.

Harakahdaily.net/-