14 Disember 2009

Hukum tepuk tangan

http://akhisalman.blogspot.com

Pengarang kitab حفل الزفاف في الفقه الإسلامي berkata:

Sesungguhnya tepuk tangan bila dilihat dari segi hakikatnya adalah suatu perbuatan manusia yang biasa. Hukumnya berdasarkan faktor kepada perbuatan tepuk tangan itu dilakukan. Sesiapa yang bertepuk tangan kerana untuk memberi peringatan maka perkara tersebut adalah harus.

Pengarang ini merujuk kepada sebuah buku dalam mazhab Syafie iaitu kitab حاشية الشبراملسي . Bila dilihat dalam kitab tersebut ada dinukilkan dari kitan فتح الجواد karangan Imam Ibnu Hajar Haitami:

“Diharuskan tepuk tangan dengan kedua tapak tangan sekalipun ditujuan untuk bermain-main, sekalipun ia dianggap sebagai bentuk nyanyian.”

TEPUK TANGAN KETIKA MENDENDANGKAN LAGU

Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan masalah ini:

PENDAPAT PERTAMA: Haram tepuk tangan ketika mendendangkan lagu. Ini adalah pendapat Mazhab Hanafi dan sebahgian ulama Syafie.

PENDAPAT KEDUA: Makruh tepuk tangan ketika mendendangkan lagu. Ini adalah pendapat utama dalam mazhab Syafie dan pendapat mazhab Maliki.

DALIL PENDAPAT PERTAMA:

1. Firman Allah swt:


وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية


“ Cara ibadah dan solat orang-orang musyrikin di sekeliling ka’bah hanyalah dengan bersiul dan bertepuk tangan.” (35 : al-Anfal)

Bentuk pengambilan dalil:: Bertepuk tangan adalah dari perbuatan orang-orang musyrik. Orang bertepuk tangan meniru perbuatan orang-orang musyrikin.

2. Bagi orang lelaki dilarang kerana ia menyerupai perbuatan wanita dalam solat. Nabi saw bersabda:

إنما التصفيق للنساء


“Tepuk tangan dalam solat (untuk menegur imam) hanyalah untuk perempuan.” (Hr Bukhari dan Muslim)

JAWAPAN KEPADA TERHADAP DALIL

Jawapan terhadap pendalilan yang pertama adalah: Ayat ini menunjukkan perngharaman dan larangan beribadah dengan bertepuk tangan. Ia bukan pengharaman tepuk tangan di luar ibadah.

Jawapan kepada pendalilan yang kedua adalah: Hadis ini mengkhusukan tepuk tangan untuk wanita dalam solat sahaja.

KESIMPULAN

Hukum bertepuk tangan adalah mengikut kepada sebab bertepuk tangan. Ianya ada 4 seperti berikut:

1. TEPUK TANGAN DALAM SOLAT BAGI WANITA UNTUK PERINGATAN: Para ulama bersepakat ianya disyariatkan.

2. TEPUK TANGAN UNTUK IBADAT SEPERTI DALAM SOLAT, ZIKIR DAN TAWAF: Ianya dilarang berdasarkan ayat Quran yang telah lepas.

3. TEPUK TANGAN UNTUK NYANYIAN: ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Apa yang difatwakan Dr Yusuf Qardawi dalam kitab فقه اللهو والترفيه adalah harus hukumnya kerana tidak ada dalil yang melarangnya.

4. TEPUK TANGAN UNTUK MEMBERI SEMANGAT ATAU RASA KAGUM: Ini juga dibenarkan kerana ia diperlukan. Pengarang kitab الموسوعة الفقهية الكويتية mengatakan:

“ Tepuk tangan di luar solat dan khutbah adalah diharuskan sekiranya untuk keperluan yang dibenarkan syara’ seperti minta izin untuk masuk, memberi peringatan, mengelokkan persembahan nasyid atau wanita yang bermain dengan kanak-kanak.”

Rujukan:

1.Fiqhul Lahwi wat Tarwih oleh Dr Yusuf Al-Qaradawi

2.Haflu Zafaf fil Fiqh Islami oleh Rafiq Abd Aziz As-Sobbagh

3.Mausu’ah Fiqhiyyah oleh Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama, Kuwait


4.Hasyiah Ali Syabramalsi ala Nihayatil Muhtaj

5. Sofwatul Tafasir oleh Muhammad Ali As-Sobuni

Setiap kita berpeluang menjadi guru.

“Dan siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikitpun” (HR. Imam Muslim).

Disedari atau tidak, setiap kita berpeluang menjadi guru bagi orang lain. Bukan hanya ketika melakukan hal-hal yang berunsur kebaikan, tetapi juga pada ketika melakukan perkara yang berunsur keburukan. Sebab, perilaku yang kita tunjukkan dalam hidup ini kerapkali ditiru, meskipun kita tanpa niat meminta untuk ditiru.

Sekurang-kurangnya, perilaku kita ditiru oleh orang yang paling dekat dengan diri kita sendiri, misalnya anak-anak atau cucu kita sendiri, yang selanjutnya menjadi generasi yang menjadi pewaris bagi generasi selanjutnya.

Dengan demikian, beruntunglah bagi para insan yang berusaha membiasakan diri melakukan kebaikan . Perilakunya telah ikut membentuk perilaku orang-orang lain dan seterusnya akan merawat dunia ini dengan hal-hal yang baik dan sempurna sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

Sebagaimana diisyaratkan dalam sejumlah ayat Al-Qur’an, kita bukan hanya diizinkan untuk menikmati segala macam rahmat Allah di dunia ini, tetapi juga diserukan untuk merawatnya dengan baik. Termasuk juga merawat perilaku agar selalu di jalan yang benar dan tidak melampaui batas.

Jelasnya apa yang kita wariskan dengan ikhlas tak akan pernah luput dari pandangan Allah, meskipun sebesar zarrah. Allah memastikan akan membalasnya, dan bahkan diberikan aliran pahala bagi yang mewariskan dari apa yang kita wariskan kepada generasi kita.

Sebaliknya alangkah tidak beruntungnya orang-orang yang telah dan sedang mewarisi keburukan . Sebagaimana dikatakan dalam hadits di atas, bukan hanya dosa sendiri yang dibebankan, tetapi juga dosa-dosa yang yang mengikutinya. Karena itu, sebaiknya kita selalu secara matang mengambil peluang untuk berpikir sebelum bertindak dalam hidup ini.