27 April 2008

Jauhi dari berbohong.

Ketahuilah, wahai anakku, memindahkan batu besar lebih mudah daripada memberi pengertian kepada orang yang tidak mahu faham (Luqman al Hakim).

Berbohong sama dengan pengkhianatan terhadap Islam. Hal ini dapat dilihat dari kisah yang diceritakan dalam sebuah hadits. Di masa Rasulullah SAW, seorang non Muslim menjumpai Rasulullah seraya mengemukakan keinginannya menjadi Muslim. Sesudah mengucap dua kalimah syahadat, lalu beliau bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya saya selalu berbuat dosa dan sukar meninggalkannya. Lantas Rasulullah SAW bertanya, Mahukah kamu berjanji untuk tidak berbohong? Lelaki itu mengiyakan dan selanjutnya pulang ke rumahnya.

Dalam perjalanan pulang, orang itu mengakui dalam hatinya betapa mudah berjanji namun berat melaksanakannya. Apalagi kebiasaan lama selalu mendorongnya untuk mengulanginya. Namun hatinya bertanya. Bila berbuat jahat , apa yang harus dikatakan nantinya bila ditanya Nabi? Bila mengaku tidak berarti berbohong.Itu sama artinya dengan mengkhianati janjinya dengan Rasulullah. Sebaliknya, bila mengatakan yang sebenarnya, ia mendapat hukuman.

Lalu dia membuat keputusan, tidak mahu menjadi pengkhianat sekaligus tidak mahu menerima hukuman.Inilah yang membendung keinginannya untuk berbuat jahat. Dalam hatinya, betapa agungnya ajaranIslam.

Namun keagungan ajaran Islam tidak mahu difahami oleh sebahagian orang. Meskipun sudah diberikan kefahaman dan melihat kesan-kesannya, berbohong terus dilakukan. Inilah ciri ciri orang yang digambarkan Luqman Al Hakim di atas.

Jangan bersifat boros.

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, sedangkan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya” (QSal-Israa‘: 27).

Kita baru menyedari betapa pentingnya hidup berjimat ketika sumber alam yang kita miliki mulai terbatas atau sesetengahnya sudah habis. Pada hal sejak sekian lama,Islam sangat menganjurkan kita untuk hidup berjimat. Maksudnya, tidak kedekut, tidak juga membazir, baik terhadap sumber alam yang boleh diperbaharui seperti makanan dan buah-buahan. Mahupun terhadap sumber alam yang tidak boleh diperbaharui seperti air, minyak, gas dan sebagainya. Waktu yang berlalu juga pasti tidak dapat kita perbaharui.

Waktu sangat dianjurkan untuk digunakan secukupnya. Dalam suatu hadits Nabi SAW dikatakan, suatu pekerjaan yang sempat dilakukan hari ini,tidak perlu ditunda sampai esok hari. Ini menunjukkan bahawa Islam menganjurkan untuk tidak menangguhkan waktu atau berjimat dalam menggunakan waktu. Lagi pun menunggu waktu sampai esok hari adakah berarti kita yakin esok kita masih memiliki waktu yang cukup untuk bertahan hidup sampai saat itu. Padahal sempat tidaknya kita di keesokan harinya adalah rahsia Yang Maha Kuasa.

Demikian juga dengan berbagai sumber alam lain, tidak terkecuali air untuk berwudhuk untuk melakukan shalat. Tidak boleh berlebih-lebihan digunakan meskipun untuk beribadah. Dengan berhemat dalam menggunakan sumber tenaga dunia, orang lain di masa sekarang atau di masa yang akan datang akan memperoleh kesempatan untuk berkongsi menikmati berbagai rahmat dan nikmat Allah di dunia ini.