31 Julai 2009

Protokol Yahudi Siri 2

Oleh : AMEER ABDULLAH

Asal Usul Protocols

Protocols ini merupakan satu dokumen yang dibentangkan dalam satu perjumpaan orang-orang yahudi pada tahun 1897 di Switzerland. Dokumen itu bagaimanapun, jatuh ke tangan pihak Rusia. Seorang Rusia kemudian menterjemahkannya ke dalam bahasa Rusia dan pada tahun 1905, mencetak buku itu di bawah nama ‘The Jewish Peril’ atau “Bahaya dari Kaum Yahudi”. Kemudian, pada tahun 1921, seorang wartawan British menterjemahkan pula buku itu ke dalam bahasa Inggeris.

Buku yang ada pada kita hari ini sekurang-kurangnya telah dua kali diterjemahkan, iaitu ke dalam bahasa Rusia dan kemudian ke dalam bahasa Inggeris. Jadi telah banyak makna-maknanya yang lari dari maksudnya yang asal. Apa yang disampaikan ini adalah gabungan daripada 2 terjemahan dalam bahasa Arab dan disemak pula dengan terjemahan dalam bahasa Inggeris.

Sebelum pada itu, telah ada beberapa dokumen yang seumpama itu yang dijumpai pada tahun akhir 1770an (kurang pasti tarikh sebenar) Orang yang bertanggungjawab membawa dokumen itu ke Frankfurt telah mati dalam perjalanan. Dokumen itu dijumpai oleh polis Jerman yang kemudiannya telah menyerbu kuil-kuil yang digunakan sebagai tempat perjumpaan orang-orang yahudi itu. Di sana mereka menjumpai beberapa lagi dokumen yang seperti itu. Kuil-kuil itu kemudiannya ditutup dan sebarang perjumpaan di situ telah diharamkan.

Dokumen yang didapati pada tahun 1897 ini adalah lebih ‘detail’ daripada dokumen yang didapati pada tahun 1770an itu(kurang pasti tarikh sebenar). Pada tahun 1921, seorang wartawan British, Marsden, menterjemahkan pula buku itu ke dalam bahasa Inggeris.

Tiada Perubahan pada Plan Asal

Sejak daripada itu, pihak yahudi dan media-massa (yang juga dikuasai oleh yahudi) telah cuba menafikan kebenaran buku itu dan mengatakan ia hanyalah ciptaan orang Kristian untuk memburukkan nama orang yahudi.

Walau apapun dakwaan mereka, kalau kita perhatikan betul-betul apa yang berlaku di dunia hari ini, kita akan dapati banyak persamaan dengan dokumen tersebut. Nampak jelas bahawa mereka sedang mengikuti perancangan dalam dokumen itu selangkah demi selangkah. Sebab itulah Protocols ini cukup penting kerana ia memberikan kita rancangan-rancangan musuh untuk masa hadapan.
Ada beberapa sebab mengapa mereka tidak menukar perancangan mereka walaupun ia telah diketahui orang:
1) Sekarang ini adalah telah lewat bagi mereka untuk membuat apa-apa perubahan kepada perancangan mereka.

2) Sasaran utama mereka iaitu orangramai sama ada Islam atau Kristian, masih belum sedar dan sentiasa sibuk dengan kerja-kerja mereka seharian. Mereka sama ada tidak tahu tentang perancangan jahat yahudi itu atau mereka tahu tetapi tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius.

3) Kumpulan yahudi ini menganggap bahawa apa yang mereka buat itu adalah berpatutan kerana mereka adalah golongan minoriti dan sentiasa ditindas.

4) Sukar bagi mereka sekarang untuk membuat perancangan baru yang lebih baik dari yang telah ada sekarang. Jadi mereka akan terus menggunakan perancangan yang sedia ada.
Matlamat Menghalalkan Cara

Lebih kurang satu pertiga daripada Protocols itu menyentuh tentang psikologi manusia, satu pertiga lagi tentang apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai matlamat mereka dan sebahagian Iagi ialah bagaimana mereka akan menubuhkan kerajaan mereka untuk memerintah dunia. Isi-isinya adalah lebih kurang sama dengan risalah-risalah Freemason. Freemason mempunyai kitab mereka sendiri iaitu “Morals And Dogmas”. Freemason ada 33 ‘degree’ dan bagi tiap-tiap degree itu, ketua mereka akan mengkaji sesuatu topik itu dan memberikan penyampaian kepada pengikut-pengikutnya.

Jadi ini menguatkan Iagi hujah bahawa Protocols itu memang dirancang oleh kaum yahudi dan mereka akan menggunakan apa saja tipu-helah dan kekejaman yang boleh mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka iaitu untuk menguasai dunia. Bagi mereka, mereka adalah satu kumpulan minoriti, jadi apa saja kekotoran atau kejahatan yang mereka gunakan adalah dibolehkan demi untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Slogan mereka ialah ‘matlamat menghalalkan cara’.

Protokol Yahudi Siri 1

Oleh : AMEER ABDULLAH

Dalam ruangan kali ini, fokus penulis ialah mengenai protokol Yahudi. Sebenarnya tulisan mengenainya boleh dikatakan banyak di pasaran. Cuma kita kurang memberi perhatian dan membacanya, dan bertindak mengikut kemampuan kita.

Allah SWT telah meletakkan satu garis pemisah yang jelas antara orang Islam dengan orang kafir. Firman ALLAH dalam Surah Al Kafirun, maksudnya:

“Katakanlah: Wahai orang-orang kafir! Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pemah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pemah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”

Garis pemisah ini adalah lebih jelas dan lebih keras lagi terhadap pemimpin-pemimpin orang kafir, mereka yang secara terang-terangan mernerangi orang Islam dan cuba merosakkan Agama ALLAH. Kalau kita benar-benar meneliti akan keadaan musuh-musuh Islam ini, kita akan dapati bahawa pemimpin-pemimpin sebenar mereka, yang merupakan perancang atau ‘master planner’ mereka, cukup menjaga rahsia dan sentiasa bersembunyi di sebalik tabir (very low profile).

Pemimpin Pak Turut

Pemimpin-pemimpin mereka yang biasa kita lihat itu adalah hanya sebagai pak turut atau ‘puppet’ yang hanya menurut perintah. Pemimpin-pemimpin yang tersembunyi atau master planner inilah yang sebenarnya memerintah dan memberi arahan dan mereka iniah yang perlu kita siasat dan fahami akan kerja-kerja dan perancangan jahat mereka.

Kebanyakan orang membuat silap dengan menyangka bahawa pemerintah yang ada sekarang inilah yang berkuasa. Contohnya Presiden Amerika Syarikat dikatakan sebagai jawatan yang paling berkuasa di dunia. Tetapi sebenamya presiden-presiden mereka hanyalah pak turut yang menurut perintah. Kita lihat telah banyak presiden yang bersilih ganti namun dasar dan sikap kerajaan mereka tidak banyak berubah. Ini adalah kerana pemimpin sebenar mereka yang tidak berubah. Sesiapapun yang menjadi presiden akan mematuhi arahan yang diberikan oleh master planner itu tadi. Jadi adalah cukup penting bagi kita untuk menyelidik akan pergerakan mereka ini.

Sumber Panduan Yahudi

Perancang-perancang ini mempunyai kitab-kitab mereka sendiri yang mereka jadikan sebagai panduan. Kitab-kitab mereka mengikut susunan dari yang kurang kejam kepada yang paling kejam adalah seperti berikut:

1) ‘Perjanjian Lama’ (Old Testament atauTaurat).

Walaupun kitab ini mereka panggil Taurat, tetapi kita tahu ia bukanlah Taurat yang diturunkan oleh ALLAH kepada Nabi Musa as, kerana di dalamnya terdapat cukup banyak perubahan yang mereka lakukan yang sama sekali bertentangan dengan Kitab ALLAH SWT. Antara isinya ialah mereka mengatakan bahawa ALLAH itu pelupa, menghukum manusia dengan tidak adil, cuba mengekalkan manusia di dalam kejahilan dan macam-macam lagi kekejaman yang mereka tuduhkan kepada ALLAH SWT.

2) Talmud.

Talmud adalah kumpulan tulisan pendita-pendita Yahudi. Mereka mendakwa bahawa tulisan-tulisan itu adalah kata-kata Nabi Musa (as). Talmud pula terbahagi kepada dua iaitu:

a. Talmud Babylon – ditulis oleh yahudi-yahudi yang berada di Babylon yang ditindas oleh kerajaan Babylonia. Dahulunya, ramai yahudi tinggal di Babil, Iraq. Mereka ditawan dari Palestin dan dibawa ke Babil untuk dijadikan hamba. Jadi kebanyakan kerja-kerja mereka dimulakan di Babil(Babylon) .

b. Talmud Jerusalem – ditulis oleh yahudi-yahudi yang berada di Jerusalem.

Talmud Babylon adalah Talmud yang lebih besar dan lebih penting (40 Vol.). Kitab Talmud ini adalah jauh lebih kejam daripada Taurat tadi. Kitab ini memandang manusia sebagai haiwan dan ia membenarkan segala kekejaman yang dilakukan terhadap manusia, kecuali terhadap orang Yahudi. Mereka juga mengaitkan segala perkara buruk yang mereka boleh kaitkan terhadap ALLAH SWT.

3) Kabala.

Kabala dipercayai sebagai sebahagian daripada Talmud tetapi isi-isinya adalah jauh lebih buruk dari isi Talmud.

Sumber Panduan Yahudi

Perancang-perancang ini mempunyai kitab-kitab mereka sendiri yang mereka jadikan sebagai panduan. Kitab-kitab mereka mengikut susunan dari yang kurang kejam kepada yang paling kejam adalah seperti berikut:

1) ‘Perjanjian Lama’ (Old Testament atauTaurat).

Walaupun kitab ini mereka panggil Taurat, tetapi kita tahu ia bukanlah Taurat yang diturunkan oleh ALLAH kepada Nabi Musa as, kerana di dalamnya terdapat cukup banyak perubahan yang mereka lakukan yang sama sekali bertentangan dengan Kitab ALLAH SWT. Antara isinya ialah mereka mengatakan bahawa ALLAH itu pelupa, menghukum manusia dengan tidak adil, cuba mengekalkan manusia di dalam kejahilan dan macam-macam lagi kekejaman yang mereka tuduhkan kepada ALLAH SWT.

2) Talmud.

Talmud adalah kumpulan tulisan pendita-pendita Yahudi. Mereka mendakwa bahawa tulisan-tulisan itu adalah kata-kata Nabi Musa (as). Talmud pula terbahagi kepada dua iaitu:

a. Talmud Babylon – ditulis oleh yahudi-yahudi yang berada di Babylon yang ditindas oleh kerajaan Babylonia. Dahulunya, ramai yahudi tinggal di Babil, Iraq. Mereka ditawan dari Palestin dan dibawa ke Babil untuk dijadikan hamba. Jadi kebanyakan kerja-kerja mereka dimulakan di Babil(Babylon) .

b. Talmud Jerusalem – ditulis oleh yahudi-yahudi yang berada di Jerusalem.

Talmud Babylon adalah Talmud yang lebih besar dan lebih penting (40 Vol.). Kitab Talmud ini adalah jauh lebih kejam daripada Taurat tadi. Kitab ini memandang manusia sebagai haiwan dan ia membenarkan segala kekejaman yang dilakukan terhadap manusia, kecuali terhadap orang Yahudi. Mereka juga mengaitkan segala perkara buruk yang mereka boleh kaitkan terhadap ALLAH SWT.

4) Protocols

Protocols adalah yang paling kejam antara kitab-kitab yahudi. Antara isi-isi Protocols ialah garis kasar mengenai perancangan mereka atau apa yang ingin mereka capai, cara-cara (wasail) yang akan digunakan untuk mencapai matlamat mereka, dan juga analisa mengenai psikologi manusia.

Protocols adalah yang paling kejam antara kitab-kitab yahudi. Antara isi-isi Protocols ialah garis kasar mengenai perancangan mereka atau apa yang ingin mereka capai, cara-cara (wasail) yang akan digunakan untuk mencapai matlamat mereka, dan juga analisa mengenai psikologi manusia.

Mengenal Persepsi, Ilusi, dan Halusinasi

Oleh : Sirajuddin Abbas

Kita tentu sering sekali mendengar istilah persepsi, ilusi, maupun halusinasi. Pada ilmu kejiwaan, kata-kata tersebut sangat akrab bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya. Tapi apa sebenarnya persepsi, ilusi, dan halusinasi ditinjau dari sisi kejiwaan ?

Persepsi adalah hasil interaksi antara dua faktor, yaitu faktor rangsangan sensorik yang tertuju kepada individu atau seseorang dan faktor pengaruh yang mengatur atau mengolah rangsangan itu secara intra-psikis. faktor-faktor pengaruh itu dapat bersifat biologis, sosial, dan psikologis.

Karena adanya proses pengaruh-mempengaru hi antara kedua faktor tadi, di mana di dalamnya bergabung pula proses asosiasi, maka terjadilah suatu hasil interaksi tertentu yang bersifat "gambaran psikis".
Ilusi adalah suatu persepsi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Dengan kata lain, ilusi adalah interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Sebagai contoh, seorang penderita dengan perasaan yang bersalah, dapat meng-interpretasika n suara gemerisik daun-daun sebagai suara yang mendekatinya. Ilusi sering terjadi pada saat terjadinya ketakutan yang luar biasa pada penderita atau karena intoksikasi, baik yang disebabkan oleh racun, infeksi, maupun pemakaian narkotika dan zat adiktif.

Ilusi terjadi dalam bermacam-macam bentuk, yaitu ilusi visual (penglihatan) , akustik (pendengaran) , olfaktorik (pembauan), gustatorik (pengecapan) , dan ilusi taktil (perabaan).
Halusinasi adalah persepsi panca indera yang terjadi tanpa adanya rangsangan pada reseptor-reseptor panca indera. Dengan kata lain, halusinasi adalah persepsi tanpa obyek.

Halusinasi merupakan suatu gejala penyakit kejiwaan yang gawat (serius). Individu mendengar suara tanpa adanya rangsangan akustik. Individu melihat sesuatu tanpa adanya rangsangan visual, membau sesuatu tanpa adanya rangsangan dari indera penciuman.
Halusinasi sering dijumpai pada penderita Schizophrenia dan pencandu narkoba. Halusinasi juga dapat terjadi pada orang normal, yaitu halusinasi yang terjadi pada saat pergantian antara waktu tidur dan waktu bangun. Hal ini disebut halusinasi hypnagogik.
Bermacam-macan bentuk halusinasi

Halusinasi akustik (pendengaran)
Halusinasi ini sering berbentuk :
Akoasma, yaitu suara-suara yang kacau balau yang tidak dapat dibedakan secara tegas
Phonema, yaitu suara-suara yang berbentuk suara jelas seperti yang berasal dari manusia, sehingga penderita mendengar kata-kata atau kalimat kalimat tertentu

Halusinasi visual (penglihatan)
Penderita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi visual sering menimbulkan ketakutan yang hebat pada penderita.

Halusinasi olfaktorik (pembauan)
Penderita membau sesuatu yang tidak dia sukai. Halusinasi ini merupakan gambaran dari perasaan bersalah penderita.

Halusinasi taktil (perabaan)
Halusinasi ini sering dijumpai pada pencandu narkotika dan obat terlarang.

Halusinasi haptik
Halusinasi ini merupakan suatu persepsi, di mana seolah-olah tubuh penderita bersentuhan secara fisik dengan manusia lain atau benda lain. Seringkali halusinasi haptik ini bercorak seksual, dan sangat sering dijumpai pada pencandu narkoba.

Halusinasi kinestetik
Penderita merasa bahwa anggota tubuhnya terlepas dari tubuhnya, mengalami perubahan bentuk, dan bergerak sendiri. Hal ini sering terjadi pada penderita Schizophrenia dan pencandu narkoba.

Halusinasi autoskopi
Penderita seolah-olah melihat dirinya sendiri berdiri di hadapannya.
Penderita Schizophrenia sangat perlu dikasihani karena penderitaan yang dialaminya. Tetapi mengapa banyak orang memilih untuk mengubah hidupnya yang indah dan berharga dengan memakai narkoba dan mengalami berbagai macam gangguan kejiwaan yang serius ? Tak seorangpun yang tahu ...

Adik Setiausaha PAS Perak meninggal dunia.

Adik kepada Setiausaha PAS Perak yang juga Setiausaha Politik kepada YAB Menteri Besar Rakyat Perak, Ust.Hj. Misbahul Munir Hj. Masduki telah meninggal dunia pada jam 4.00 pagi tadi di Ipoh Specialist Center.

Jenazah adik perempuannya itu akan dikebumikan selepas solat jumaat ini di Sungai Tiang Darat Bagan Datok..

Semuga almarhumah dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Al Fatihah....

ADUN Permatang Pasir Pulau Pinang meninggal dunia.

TERKINI : ADUN Pakatan Rakyat (PAS) bagi DUN Permatang Pasir, Pulau Pinang, Dato' Hj. Mohd. Hamdan Abd.Rahman telah kembali kerahmatullah di IJN KL pagi ini, demikian menurut sumber yang saya perolihi dari talifon dan sms seorang kenalan sebentar tadi.

Menurut sumber itu beliau telah mendapat pengesahan dari saudara terdekat almarhum dan Bendahari PAS Pusat, Dr. Hatta Ramli. Malumat itu juga telah mengesahkan bahawa sehingga berita ini diterbitkan, jenazah masih berada di IJN Kuala Lumpur.

Semuga rohnya ditempatkan ditempat yang terpuji...Al Fatihah..

Nizar akan teruskan tugasan Presiden PAFA

IPOH: DS Mohammad Nizar Jamaluddin akan meneruskan tugasan selaku presiden Persatuan Bola Sepak Perak (PAFA) demi menyempurnakan tanggungjawab membina skuad pasukan negeri bagi menghadapi Piala Malaysia

Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis PAFA di pejabat PAFA di sini.

Adalah tidak adil untuk tidak bertanggungjawab dengan membiarkan skuad negeri yang telah menempah tiket kelayakan ke pertandingan Piala Malaysia, katanya sambil menegaskan bahawa skuad yang dibentuk akhir tahun lepas itu berpotensi tinggi untuk maju.

Kita sedia maklum bahawa skuad tahun ini lewat dibentuk ekoran permasalahan dalaman PAFA (sebelum pengambilalihan akhir November 08) dan PAFA sendiri amat tenat ketika diambil alih dengan pelbagai masalah kewangan yang terkumpul hampir RM4.2 juta, kata Nizar.

"Beban hutan tanggungan PAFA ini terkumpul sejak beberapa tahun sebelum 2008 lagi dan ia diheret ke tahun 2009. Setakat tahun ini, PAFA hanya mampu memelihara agar hutang itu tidak bertambah dan tanggungan 2009 seperti gaji dan lain-lain mampu dilangsaikan bulan ke bulan."

Beliau berkata, dalam keadaan sekarang memang tidak mengizinkan beliau untuk menyelesaikan bebanan hutang lapok itu tetapi berharap sekurang-kurangnya semua pihak tampil membantu kerana bola sepak adalah sukan rakyat.

Nizar dipilih menerajui PAFA setelah desakan pelbagai pihak termasuk oleh paduka seri Sultan Perak sendiri yang melihat pada ketika itu, hanyalah seorang ketua kerajaan negeri yang sesuai dan berkemampuan mengatasi kemelut PAFA.

Oleh kerana keadaan mendesak dan tiada pilihan, Nizar menyanggupi tanggungjawab berkenaan pada masa itu.

Sumber : http://perakite.blogspot.com

TEATER MENUNGGU KATA DARI TUHAN

Arahan: DINSMAN
Tarikh: 31hb July 2009
Hari: Jumaat
Jam: 9.00 Malam
Tempat : Dewan Saidina Abu Bakar, INTIM, Ipoh, Perak
Anjuran: Persatuan Pegawai-pegawai Agama Perak (PPUP)
Derma Tiket: RM5.00
Dengan Kerjasama: Persatuan Kebajikan Ummah Trong (PEKUT)
Hubungi: 0195710933-AF USTAZ Norazli Musa
Penampilan Istimewa:
1. Azahan Atan- Juara Akademi Nasyid
2. Sabri Yunus
3. Sani Sudin
Tetamu Jemputan:
SDR. Azmi Hamid- Pengerusi TERAS

HARAP SEBARKAN...
TERIMA KASIH

Kenyataan Media 3/2009 / ISA Haram atau Himpunan Haram ?

Berikutan dengan kenyataan terbaru Mufti Perak, Harussani Zakaria, yang berkata jika perhimpunan yang boleh mendatangkan huru hara, maka adalah haram mana-mana pihak untuk menyertainya apatah lagi perhimpunan itu tidak mendapat kebenaran pihak berkuasa.

Nampaknya Mufti Perak ini cuba berpolimik dalam persoalan yang remeh-temeh dan tidak mengeluarkan pandanganya dalam persoalan yang lebih besar dan penting. iaitu Adakah ISA itu Halal atau haram disisi hukum Islam.

Sehubungan ini saya suka mengeluarkan kenyataan seperti berikut :

1. Ternyata semakin di penghujung jawatannya Mufti Perak menambahkan lagi koleksi peribadinya dengan mendiamkan diri dalam banyak hal yang diperlukan jawapan yang segera dalam banyak perkara, dalam masalah ini sebelum 1 Ogos rakyat Malaysia ingin tahun adakah ISA bersesuai dengan Islam atau tidak, manalah tahu ada nash dalam Al Qquran dan Sunnah yang boleh dihujjahkan bagi menghalalkan atau paling tidak mengharuskannya.

2. Khusus kepada rakyat Perak, Kem Tahanan yang terletak di kamunting adalah gambaran yang tidak baik sekiranya undang-undang yang haram itu diteruskan, dan kita akan berbangga kalau ia harus atau halal , biarlah dia berada di perak, dan kita berbangga kerananya.

3. Mengeluarkan pendapat mengenai halal atau haram berhimpun dan dikaitkan dengan permit, macamlah Harussani menjadi jurucakap kepada pasukan keselamatan pula ?

4. Adakah mengeluarkan kenyataan berhimpun tanpa permit disandarkan dengan dalil dan nash yang mana, kalau pun sebetulnya yang menghuru-harakan setiap perhimpunan adalah pihak lain, bukannya kami yang berhimpun. Sepatutnya Harussani juga mengeluarkan pandanganya kepada pihak yang menghalang rakyat berhimpun dengan aman, halal atau haram hukumnya.

Demikianlah kenyataan saya.

30 July 2009

Drs. Khalil Idham Lim
Ketua Penerangan PAS Perak.

Kenyataan Media (30 Julai 2009) AKTA ISA: HARAMKAN AKTA ZALIM

Dewan Pemuda PAS Negeri Perak (DPPN Pk) kecewa dengan kenyataan Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria kerana masih tidak menolak bahawa perlaksanaan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang telah digubal pada tahun 1960 dan yang masih dijalankan selama 49 tahun adalah lebih zalim dan perlu diharamkan.

DPPN Pk mencabar Tan Sri Harussani dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan serta Mufti seluruh negeri supaya mengeluarkan fatwa tentang Akta ISA ini yang telah banyak menzalimi rakyat kerana telah menghukum tanpa dibicarakan dahulu dan ianya salah disisi Agama Islam.

Persoalan yang sepatutnya timbul adalah kezaliman Akta ISA yang telah diamalkan itu, bukannya membantah Akta ISA itu sebagai yang haram. Parkara yang penting sekarang ini adalah, mengapa kezaliman ini masih diteruskan?

DPPN Pk mempertegaskan bahawa usaha untuk menghapuskan kezaliman mesti ditegakkan. Himpunan sebagai protes untuk memastikan seluruh rakyat akan hidup aman tanpa kezaliman yang telah dibuat oleh kerajaan akan diteruskan.

Oleh yang demikian, DPPN Pk menyeru seluruh rakyat yang membantah kezaliman mesti tampil untuk nyatakan kebenaran kerana menyahut seruan Nabi Muhammad SAW "Jihad yang paling afdhal ialah perkataan benar di hadapan pemerintah yang zalim" bukan perkataan yang berani di hadapan rakyat yang ditindas.


MOHD AKMAL KAMARUDIN
Ketua Penerangan,
Dewan Pemuda PAS Negeri Perak.

ADUN Selingsing : Setiausaha SUK terima surat, Setiausaha Yb.Hamidah terima arahan bossnya tolak surat dari JK Hak & Kebebasan.

IPOH, 30 July :- Setiausaha kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Perak(SUK), Dato' Abd.Rahman Hashim menerima surat yang saya hantar pada jam 3.00 tadi dan Setiausaha kepada ADUN Sg.Rapat, Datuk Hamidah Osman yang sedang bermesyuarat mengarahkan menolak surat dari Jawatan kuasa Hak dan Kebebasan yang saya kirim petang ini, demikian kenyataan ADUN Selingsing, Hj. Hussin Din yang juga salah seorang dari ahli jawatan kuasa tersebut kepada Cina Islam sebentar tadi.

Abdul Rahman disabitkan dengan tindakannya menghalang Jawatan kuasa hak dan kebebasan dari memasuki Bangunan Dewan Negeri untuk bermesyuarat dengan menggunakan kuasa polis. Hamidah pula disabitkan dengan tindakannya membawa usul dalam keadaan usul yang telah ditolak oleh Speaker Sivakumar sehari sebelum sidang. Ekoran tindakannya menimbulkan kekecohan dalam sidang yang tidak sah itu.

Esok, Jawatan kuasa Hak dan kebebasan akan cuba bermesyuarat sekali lagi di dalam dewan negeri dan mereka berdua dikehendaki hadir dalam mesyuarat itu.

Sivakumar dan JK Hak dan Kebebasan sekali dihalang masuk Bangunan SUK

IPOH, 30 July :- Speaker DUN Perak Pakatan Rakyat yang sah, Sivakumar dan semua anggota jawatankuasanya kecuali Hasbullah dari BN sekali lagi tidak dibenarkan oleh sekitar 50 orang polis yang berkawal untuk memasuki Bangunan Perak Darul Ridzuan di sini bagi mengadakan mesyuarat jawatankuasa itu di Kamar Yang Dipertua DUN.

Selain Sivakumar, Jawatankuasa Hak dan Kebebasan dianggotai ADUN Selingsing Husin Din (PAS), Chan Ming Kai (Simpang Pulai-PKR), Loke Chee Yan (Kepayang-DAP), Ong Boon Piow (Tebing Tinggi-DAP), Sum Cheok Leng (Bercham-DAP) dan Hasbullah (BN).

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Khidmat Pengurusan), Shamshuzaman Sulaiman menemui Sivakumar di pintu masuk Bangunan Perak Darul Ridzuan memaklumkan arahan daripada Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK), Datuk Dr Abdul Rahman Hashim yang mengatakan mesyuarat itu tidak boleh dijalankan atas alasan jawatankuasa berkenaan tidak sah lagi.

Pada Isnin lepas, Sivakumar sebagai Speaker DUN Perak turut mendapat halangan polis bagi mengadakan mesyuarat yang bertujuan untuk membincangkan mengenai pelucutan jawatannya sebagai Speaker pada sidang DUN secara tidak sah dan melanggar undang-undang dewan, 7 Mei lepas yang didakwanya dilakukan melalui 'sub-dewan' dalam DUN yang dianggap tiada dalam perundangan serta tindakan Ganesan mengarahkan polis memasuki sidang DUN untuk mengeluarkannya daripada dewan persidangan.

Kumpulan ADUN Pakatan Rakyat yang diketuai Sivakumar akhirnya bersurai pada pukul 11.30 pagi selepas pelbagai usaha mereka gagal dan mendapat kawalan yang ketat oleh polis.

Kumpulan ADUN tersebut turut dinafikan untuk masuk walaupun untuk minum di kantin dan ke tandas .

Demikianlah suasana tegang pada hari ini yang menampakkan bahawa BN sangat takut kepada satu mesyuarat yang masih sah, kalau tidak seperti yang didakwa bahawa jawatankuasa hak dan kebebasan yang di ketuai oleh Sivakumar tidak sah lagi, biarlah mereka bermesyuarat walaupun beribu kali. Namun kenapakah ianya dihalang sedemikian rupa ?

Kesilapan Ibubapa Dalam Mendidik Anak2

Oleh : friend just

Pengenalan

Anak-anak adalah amanah dari ALLAH s.w.t. dan ianya sebahagian dari ujian ALLAH s.w.t kepada kita hamba-hambaNya. Firman ALLAH s.w.t :-


Sebagai ujian, ianya akan dipertanggungjawabkan. Orang yang malang ialah orang yang mempunyai ramai anak tetapi anak-anaknya tidak membawa kebaikan kepadanya di akhirat. Rasulullah SAW diberitakan telah bersabda :-


Ini mungkin di sebabkan beberapa kesilapan dalam mendidik anak-anak.

1. Kesilapan Pertama : Kurang berdoa semasa mengandung. Antara doa-doa yang digalakkan atau diamalkan semasa mengandung ialah
* Saidul (penghulu) Istighfar
* Doa memohon rahmat (Al-Quran Surah Ali 'Imran, 3:8-9)
* Doa memohon zuriat yang baik (Al-Quran Surah Ali 'Imran, 3:38)
* Doa agar anak mengerjakan solat (Al-Quran Surah Ibrahim, 14:40-41)

Kurang berdoa semasa membesarkan anak. Doa-doa yang digalakkan diamalkan semasa anak membesar ialah :
* Doa agar anak patuh kepada Allah s.w.t. (Al-Quran Surah Al-Baqarah, 2:128)
* Doa diberi zuriat yang menyejukkan hati (Al-Quran Surah Al-Furqan, 25:74)
* Doa supaya nama anak membawa kebaikan kepadanya.

2. Kesilapan Kedua : Banyak memberi belaian Tarhib (menakutkan) kepada Targhib (didikan atau motivasi)
* menakutkan anak-anak dengan sekolah
* menakutkan dengan tempat gelap
* menakutkan dengan hutan rimba atau bukit bukau
* menggunakan kekerasan dan paksaan semasa menyuruh anak tidur.

3. Kesilapan Ketiga : Tidak tegas dalam mendidik anak-anak
* tidak menjadualkan kegiatan harian anak-anak.
* terlalu memfokuskan anak-anak kepada sesuatu aktiviti sahaja tanpa mengambil kira perasaan mereka.

4. Kesilapan Keempat : Menegur anak secara negatif
* Mengeluarkan kata-kata kesat dan maki hamun kepada anak-anak (terutama ketika marah)
* Membandingkan anak-anak dengan anak-anak lain atau anak orang lain.

5. Kesilapan Kelima : Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani (physical), rohani (spiritual) dan minda (intelektual)
* ramai yang lebih mementingkan pendidikan minda dari pendidikan rohani.

6. Kesilapan Keenam : Kurang memberi sentuhan kepada semua anak-anak sedangkan Rasulullah kerap dilihat mendukung cucu-cucunya dan mencium mereka. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. :-


7. Kesilapan Ketujuh : Penampilan diri yang kurang anggun dan kurang kemas.
* Ibu bapa tidak menunjukkan cara pemakaian yang kemas dan yang menepati kehendak syarak bila berada di rumah, iaitu berpakaian selekeh atau berpakaian seksi di hadapan anak-anak.

8. Kesilapan Kelapan : Susunan rumahtangga yang tidak kemas. Ini mengakibatkan anak-anak terikut-ikut dengan cara itu dan membesar menjadi pemalas dan pelekeh.

9. Kesilapan Kesembilan : Kurang menghidupkan sunnah di rumah seperti memberi salam, makan berjemaah, beribadah bersama-sama dan sebagainya. Dalam menjawab salam, lazimkanlah menjawab salam dengan yang lebih baik dari salam yang diberi.

10. Kesilapan Kesepuluh : Tidak menggantungkan rotan di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak. Dalam Islam, merotan anak dengan tujuan mendidik adalah satu sunnah.

11. Kesilapan Kesebelas : Kurang mendedahkan anak-anak dengan model yang cemerlang seperti para ulama' dan orang-orang yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Anak-anak juga patut didedahkan dengan sembahyang berjemaah, kuliah agama dan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan akhlak Islam.

12. Kesilapan Keduabelas : Bertengkar di depan anak-anak. Ini akan menyebabkan anak-anak rasa tertekan dan membenci salah seorang dari ibubapanya.

13. Kesilapan Ketigabelas : Membenarkan orang yang tidak elok syahsiahnya masuk ke dalam rumah kita, baik dari kalangan sahabat sendiri ataupun sahabat anak-anak, kerana ini akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak yang masih membesar.

14. Kesilapan Keempatbelas : Kurang mengawasi rancangan-rancangan yang ditonton samda dari TV ataupun video. Pengawasan dalam hal ini adalah penting kerana kebanyakan rancangan dari media ini menonjolkan akhlak yang kurang baik seperti pergaulan bebas lelaki dan perempuan, pakaian yang tidak menepati syarak dan perbualan yang boleh merosakkan agama anak-anak.

15. Kesilapan Kelimabelas : Terlalu bergantung kepada pembantu rumah untuk mendidik anak-anak. Sebagai ibubapa kitalah yang akan disoal di akhirat kelak akan anak-anak ini. Oleh itu adalah menjadi satu kepentingan kita untuk berusaha memastikan anak-anak terdidik dengan didikan Islam.

Sampai Johor Bahru jangan lupa singgah Restoran Beriani GAM Dahlia Hj. Saadon

Selesai memberi Kuliah Dhuha di Pusat Aduan Rakyat Dun Kempas di Taman Dahlia pada 26 July lepas saya disapa oleh seorang Pak Haji menjemput saya untuk makan Nasi Beriani Gam di restorannya di taman yang sama. Ternyata sedap sekali sehingga "menjilat jari" lalu saya berminat untuk menceritakan kepada pembaca mengenai kejayaan perniagaan Hj. Saadon bin Hj. Md.Rais (Tengah baju petak) pemilik kepada Restoran nasi Beriani Gam Dahlia itu.


Sebenarnya perut saya sudah pun kenyang kerana makan lontong sekitar jam 8.00 pagi, cuma hilang tenaga sedikit masa sampaikan kuliah Dhuha. Kerana itu bila diajak oleh Hj. Saadon ke restorannya di mengatakan "tidak apa makan sedikit pun jadi" bahasanya sederhana dan dengan nada perlahan. Perwatakannya mudah didampingi, biasalah kalau jadi pemilik restoran itulah antara modal yang boleh menarik pelanggan.

Saya memilih untuk makan Nasi Beriani Gam Kambing. Ternyata sedap....sekali sehingga saya terasa untuk menerima pelawaan Hj.Saadon untuk tambah sepinggan lagi, namun saya kira sudah cukup sebelum berangkat ke Mersing kerana ada program di sana pada petang itu.

Sambil makan dan sesudah itu, Hj. Saadon sempat menitipkan salamnya untuk DS. Nizar dan memberi pengakuan untuk hadir dirumah DS. sekiranya di dijemput untuk mengajar cara "pembikinan" masak nasi tersebut. Selain itu sekiranya tempahan melebihi untuk 500 orang beliau memberi kesanggupannya untuk menyediakannya dengan harga RM 5.50 satu kepala. Apapun kepada yang berminat boleh berhubung dengan Pak Haji Saadon di no talifon dibawah.

Bercakap tentang sedapnya dan terkenalnya masakan Hj. Saadon terbukti dengan bukti gambar-gambar pemimpin politik terkenal yang sudah singgah di Kedainya. Antara yang sempat saya lihat ialah TG. Hj.Abdul Hadi Awang, Dato' Haron Din, Dato' Idris Jusoh dan banyak lagi.

Selain menyediakan Nasi Beriani dengan lauk ayam kampong, kambing dan lembu, Restoran Hj.Saadon juga menyediakan masakan lain iaitu serunding jawa, ketupat daun pisang, gulai kawah, ayam mingkong dan nasi ambang jawa.

Kepada yang sudah sampai ke Johor Bahru jangan lupa singgah di:

Restoran Nasi Beriani Gam Dahlia
Alamat : No. 93, Jalan Dahlia 19, Tmn.Dahlia,
81200 Tampoi, Johor bahru, Johor.

Tel : 07-2374255
019-7657070 (Hj. Saadon)

Drs. Khalil lawat Pekan Titi Serong.

Sekali lagi ADUN Titi Serong, Drs. Khalil Idham Lim meluangkan masa mengadakan lawatan untuk meninjau keadaan Pasar Harian di pekan Titi Serong. Lawatan Sekitar sejam itu berakhir dengan makan "semangkuk cendol pulut" bersama peniaga dan pengunjung pasar berkenaan.

Ceramah Bubar DUN di Cenderoh

Dengan menggunakan bantuan LCD, Drs. Khalil Idham lim menyampaikan ceramah di Markaz Pas MTD Chenderoh Parlimen Padang Rengas pada 25 July lepas. Ceramah mengenai isu pembubaran DUN Perak itu mendapat perhatian dari penduduk setempat sehingga memenuhi bahagian dalam dan luar Markaz. Hadir sama memberikan ceramah ialah ADUN Lubuk Merbau yang juga YDP PAS Kawasan Padang Rengas, Hj. Mohd.Zainuddin.
KENYATAAN HIDUP DISEBALIK PERMAINAN INI.

Oleh : M. Firdaus Ibrahim

Seorang guru sedang bersemangat mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Ia duduk menghadap murid-muridnya. Di tangan kirinya ada kapur, di tangan kanannya ada pemadam. Guru itu berkata, "Saya ada satu permainan... Caranya begini, ditangan kiri saya ada kapur, di tangan kanan ada pemadam. Jika saya angkat kapur ini, maka berserulah "Kapur!", jika saya angkat pemadam ini, maka katalah "Pemadam!"

Murid muridnya pun mengerti dan mengikuti. Guru berganti-gantian mengangkat antara kanan dan kiri tangannya, semakin lama semakin cepat. Beberapa saat kemudian guru kembali berkata, "Baik sekarang perhatikan. Jika saya angkat kapur, maka sebutlah "Pemadam!", jika saya angkat pemadam, maka katakanlah "Kapur!". Dan diulangkan seperti tadi, tentu saja murid-murid tadi keliru dan kekok, dan sangat sukar untuk mengubahnya. Namun lambat laun, mereka sudah biasa dan tidak lagi kekok. Selang beberapa saat, permainan berhenti.

Sang guru tersenyum kepada murid-muridnya. "Murid-murid, begitulah kita umat Islam. Mulanya yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Kita begitu jelas membezakannya. Namun kemudian, musuh musuh kita memaksakan kepada kita dengan perbagai cara, untuk menukarkan sesuatu, dari yang haq menjadi bathil, dan sebaliknya. Pertama-tama mungkin akan sukar bagi kita menerima hal tersebut, tapi kerana terus disosialisasikan dengan cara-cara menarik oleh mereka, akhirnya lambat laun kamu akan terbiasa dengan hal itu. Dan anda mulai dapat mengikutinya. Musuh-musuh kamu tidak pernah berhenti membalik dan menukar nilai dan ketika.

"Keluar berduaan, berkasih-kasihan tidak lagi sesuatu yang pelik, Zina tidak lagi jadi persoalan, pakaian seksi menjadi hal yang lumrah, tanpa rasa malu, sex sebelum nikah menjadi suatu kebiasaan dan trend, hiburan yang asyik dan panjang sehingga melupakan yang wajib adalah biasa, materialistik kini menjadi suatu gaya hidup dan lain lain." "Semuanya sudah terbalik. Dan tanpa disedari, anda sedikit demi sedikit menerimanya tanpa rasa ia satu kesalahan dan kemaksiatan. Paham?" tanya Guru kepada
murid-muridnya. "Paham cikgu..."

"Baik permainan kedua..." begitu Guru melanjutkan.

"Cikgu ada Qur'an,cikgu akan letakkannya di tengah karpet. Sekarang anda berdiri diluar karpet. Permainannya adalah, bagaimana caranya mengambil Qur'an yang ada ditengah tanpa memijak karpet?"

Murid-muridnya berpikir . Ada yang mencuba alternatif dengan tongkat,dan lain-lain.

Akhirnya Guru memberikan jalan keluar, digulungnya karpet, dan ia ambil Qur'an. Ia memenuhi syarat, tidak memijak karpet."Murid- murid, begitulah ummat Islam dan musuh-musuhnya. ..Musuh-musuh Islam tidak akan memijak-mijak anda dengan terang-terang. ..Kerana ten! tu anda akan menolaknya mentah mentah. Orang biasapun tak akan rela kalau Islam dihina dihadapan mereka. Tapi mereka akan menggulung anda perlahan-lahan dari pinggir, sehingga anda tidak sadar.

"Jika seseorang ingin membuat rumah yang kuat, maka dibina tapak yang kuat. Begitulah Islam, jika ingin kuat, maka bangunlah aqidah yang kuat. Sebaliknya, jika ingin membongkar rumah, tentu susah kalau dimulai dgn tapaknya dulu, tentu saja hiasan-hiasan dinding akan dikeluarkan dulu,kerusi dipindahkan dulu, Almari dibuang dulu satu persatu, baru rumah dihancurkan. .."

"Begitulah musuh-musuh Islam menghancurkan kita. Ia tidak akan menghentam terang-terangan, tapi ia akan perlahan-lahan meletihkan anda. Mulai dari perangai anda, cara hidup, pakaian dan lain-lain, sehingga meskipun anda muslim, tapi anda telah meninggalkan ajaran Islam dan mengikuti cara yang mereka... Dan itulah yang mereka inginkan." "Ini semua adalah fenomena Ghazwul Fikri (Perang Pemikiran). Dan inilah yang dijalankan oleh musuh musuh kita... "

"Kenapa mereka tidak berani terang-terang memijak-mijak cikgu?" tanya murid- murid.

"Sesungguhnya dahulu mereka terang-terang menyerang, misalnya Perang Salib, Perang Tartar, dan lain-lain. Tapi sekarang tidak lagi." "Begitulah Islam... Kalau diserang perlahan-lahan, mereka tidak akan sedar, akhirnya hancur. Tapi kalau diserang serentak terang-terangan, mereka akan bangkit serentak, baru mereka akan sadar".

"Kalau begitu, kita selesaikan pelajaran kita kali ini, dan mari kita berdoa dahulu sebelum pulang..." Matahari bersinar terik takala anak-anak itu keluar meninggalkan tempat belajar mereka dengan pikiran masing-masing di kepalanya...


ADUN lawat pembinaan bilik untuk pengubatan pesakit buah pinggang

Penderitaan adik Mohd Khairul Nizam bin Azmi yang mengidap penyakit buah pinggang kronik akhirnya mendapat perhatian dari Tabung Kemiskinan Harakah dengan kelulusan bantuan Sebanyak RM 2000. Beliau yang juga seorang anak yatim memerlukan satu bilik kecil khusus dengan anggaran kos sekitar RM 3000 untuk menyimpan alat perubatan dan rawatan harian setiap 4 jam sekali yang dilakukan di rumah. Drs. Khalil mengadakan lawatan awal meninjau pembinaan bilik tersebut.

Kepada sesiapa yang berhajat untuk membantu meringankan penderitaan adik Khairul boleh menyalurkan terus ke Tabung Amal DUN Titi Serong.

Lawatan saya pada jam 12.30 tengahhari 29 April 2009,Khairul (tengah) seolah merenung masa depan yang belum pasti kesudahannya. Bantulah Khairul....

LAHIRNYA FILOSOF MUSLIM PERTAMA (AL-KINDI)

Email Oleh : Sirajuddin Abbas
Oleh: Muhammad Asrul Pattimahu


Pengantar

Dalam sejarah pemikiran Islam, filsafat digunakan dalam berbagai kepentingan. Para teolog rasional (mtakallimûn) menggunakan filsafat untuk membela iman khususnya dari para cendekiawan Yahudi dan Kristiani, yang saat itu sudah lebih maju secara intelektual. Sedangkan para filosof mencoba membuktikan bahwa kesimpulan-kesimpul an filsafat yang diambil dari gagasan filsafat Yunani tidak bertentangan dengan iman.[2] Para filosof berusaha memadukan ketegangan antara dasar-dasar keagamaan Islam (Syari’ah) dengan filsafat, atau antara akal dengan wahyu.

Sebagaimana tertera pada berbagai literatur bahwa filsafat yang berkembang dalam dunia Islam merupakan warisan dari filsafat Yunani. Para filosof Muslim banyak mengambil pemikiran Aristoteles, Plato, maupun Plotinus, sehingga banyak teori-teori filosof Yunani diambil oleh filosof Muslim.

Pengaruh filsafat Yunani inilah yang menjadi pangkal kontrafersi sekitar masalah filsafat dalam Islam. Sejauh mana Islam mengizinkan masukan dari luar, khususnya jika datang dari kalangan yang bukan saja Ahl al-kitab seperti Yahudi dan Kristen, tetapi juga dari orang-orang Yunani yang “pagan” atau musyrik (penyembah bintang). Inilah yang membuat Ibn Taymiyyah dan Jalal al-Din al-Suyuthi menunjuk kemusyrikan orang-orang Yahudi sebagai alasan keberatan mereka kepada filsafat.[3]

Harus ditegaskan bahwa para filosof Muslim secara umum hidup dalam suasana dan lingkungan yang berbeda dengan filosof-filosof lain, dengan demikian pengaruh lingkungan – agama terhadap jalan pikiran filosof Muslim – tidak bisa terabaikan, sehingga dunia Islam berhasil membentuk filsafat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadaan masyarakat Islam itu sendiri.[4]

Perkembangan filsafat dalam Islam juga merupakan buah dari dorongan ajaran al-Qur’an dan hadis, sehingga nuansa berfilsafat para filosof Muslim sangat bermuatan religius, namun tetap tidak mengabaikan masalah kefilsafatan. Kedudukan akal yang tinggi dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut bertemu dengan peranan akal yang besar dan ilmu pengetahuan yang berkembang maju dalam peradaban umat lain.[5]

Dengan demikian filsafat Islam dalam perkembangannya menjadi lebih mandiri dalam berfikir tentang sesuatu, ia dapat berkembang dengan subur, memiliki ciri khas dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajara pokok Islam, walaupun secara umum disadari pula bahwa kebanyakan obyek pembahasannya sama, yaitu soal Tuhan, manusia (mikro kosmos), dan alam (makro kosmos).

B. Timbulnya Pemikiran Filosofis dalam Islam

Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran, selama bisa dipahami oleh pemikiran manusia. Nuansa filsafat mereka berakar dari tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan dengan nilai-nilai Islam.[6] Harus ditegaskan bahwa sumber dan pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sendiri sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah nabi. Meskipun filsafat memiliki dasar yang kokoh dalam sumber ajaran Islam, namun ia banyak mengandung unsur Hellenisme atau alam pemikiran Yunani.[7]

Filsafat dalam Islam lebih jauh muncul sebagai hasil interkasi intelektual antara bangsa Arab Muslim dengan bangsa-bangsa di sekitarnnya, terutama dengan bangsa-bangsa disebelah utara Jazirah Arab, yakni, Syria, Mesir dan Persia. Interkasi ini terjadi setelah adanya penaklukan (pembebasan/al-futuhat) terhadap daerah-daerah tersebut.[8] Persentuhan antara dunia Islam dengan budaya Yunani bermula ketika bangsa Arab Muslim bergerak menaklukan daerah Bulan Sabit Subur. Khazanah intelektual Yunani yang didapatkan merupakan harta yang tak ternilai harganya.

Berkat politik keagamaan penguasa Mulsim berdasarkan konsep toleransi keIslamannya, umat Islam menyimpan rasa dekat atau afinitas tertentu terhadap daerah-daerah yang mereka kuasai, yang melahirkan sikap toleran, simpatik dan akomodatif terhadap mereka dan pikiran-pikiran mereka. Toleransi dan keterbukaan orang-orang Islam tersebut mendasari adanya interaksi intelektual yang positif diantara mereka.

Memang kenyataannya bahwa ketika melakukan penaklukan, orang-orang Arab Muslim ketika itu belum memiliki tradisi belajar yang dapat diwariskan kepada negeri-negeri setelah dikuasai, sehingga mereka lebih banyak menjadi murid dari orang-orang yang mereka kuasai sendiri. Bahkan menurut Philip Hitti, orang-orang Arab Muslim tersebut tercatat sebagai orang yang sangat rakus akan ilmu.[9] Motifasi mendapat ilmu tersebut merupakan bagian dari proses interaksi yang terjalin antara Muslim Arab dengan daerah-daerah taklukannya.

Gerakan Penerjemahan

Hasil dari interaksi antara bangsa Arab Muslim dengan daerah-daerah yang ditaklukan itu adalah – seperti yang dikatakan Halkin berikut ini:

… Adalah jasa orang-orang Arab bahwa sekalipun mereka itu para pemenang secara militer dan politik, mereka tidak memandang peradaban negeri-negeri yang mereka taklukan dengan sikap menghina. Kekayaan budaya-budaya Syria, Persia, dan Hindu mereka salin ke bahasa Arab segera setelah diketemukan. Para khalifah, gubernur, dan tokoh-tokoh yang lain menyantuni para sarjana yang melakukan tugas penerjemahan, sehingga kumpulan ilmu yang bukan-Islam yang luas dapat diperoleh dalam bahasa Arab….[10]

Namun sebelum proses terjemahan berbagai literatur kedalam bahasa Arab dilakukan, diperbatasan Persia kajian ilmiah tentang tata bahasa Arab telah dimulai terutama oleh para muallaf[11], hal ini dapat dimaklumi untuk memenuhi kebutuhan bahasa para pemeluk Islam baru agar dapat berinterkasi dengan para penakluk dan penguasa Islam yang memang saat itu telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Nasionalnya. Kajian tata bahasa Arab juga menjadi sebuah kenicayaan untuk mempelajari dan memahami al-Qur’an yang notabenenya berbahasa Arab.

Faktor lain yang sekaligus menjadi faktor utama bagi timbulnya gerakan pemikiran filsafat dalam Islam adalah membanjirnya proses terjemahan berbagai literatur kedalam bahasa Arab. Diantara literatur yang diterjemahkan tersebut adalah buku-buku India, Iran, dan buku Suriani-Ibrani, terutama sekali buku-buku Yunani.[12] Pada pusat-pusat kebudayaan seperti Syria, Mesir, Persia, juga Mesopotamia, pemikiran filsafat Yunani diketemukan oleh kaum Muslimin. Namun kota Baghdad yang menjadi pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah menjadi jalur utama masuknya filsafat Yunani kedalam Islam, dan disinilah timbul gerakan penerjemahan buku-buku Yunani kedalam bahasa Arab.[13]

Penerjemahan literatur kedalam bahasa Arab sebenarnya telah dilakukan semenjak dinasti Umayyah yang disponsori oleh Khalid Ibn Yazid dan Umar Ibn Abd. Aziz, namun kegiatan itu hanya untuk kepentingan yang sangat terbatas, yakni yang berhubungan langsung dengan kehidupan praktis, seperti buku-buku kimia dan kedokteran.[14]

Barulah setelah kekhalifaan beralih ke dinasti Abbasiyyah, tepatnya pada khalifah kedua Abasiyyah al-Mansur (754-775 M), proses penerjemahan semakin berkembang dengan pesat. Kegiatan penerjemahan pada masa al-Mansur tersebut seperti ditulis Ahmad Daudy berikut ini:

Khalifah al-Mansur, khalifah Abbasiyyah kedua, adalah seorang khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, terutama ilmu bintang, sehingga ia menyuruh Muhammad ibn Ibrahim al-Fazazi (ahli ilmu falak pertama dalam Islam) untuk menerjemahkan Sindahind, buku ilmu falak dari India, kedalam bahasa Arab. Juga beberapa buku lain tentang ilmu hitung dan angka-angka India disuruh salin ke dalam bahasa ini. Dari bahasa Persia diterjemahkan kitab Kalilah wa Dimnah yang terkenal itu, dan juga buku-buku yang berasal dari Yunani diterjemahkan kedalam bahasa Suryani….[15]

Pasca al-Mansur, aktifitas penerjemahan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Harun al-Rasyid (786-809 M) dan mencapai puncaknya pada masa khalifah al-Ma’mun (813-833 M). Bahkan dikatakan bahwa titik paling klimas dari pengaruh logika berfikir Yunani kedalam dunia pemikiran Islam terjadi pada masa khalifah al-Ma’mun. seperti di katakana Philip Hitti berikut ini;

Titik tertinggi pengaruh Yunani terjadi pada masa al-Ma’mun. kecederungan rasionalistik khalifah dan para pendukungnya dari kelompok Muktazilah, yang menyatakan bahwa teks-teks keagamaan harus bersesuaian dengan nalar manusia, mendorongnya untuk mencari pembenaran bagi pendapatnya itu dalam karya-karya filsafat Yunani…. Sejalan dengan kebijakan yang ia ambil, pada 830 di Baghdad al-Ma’mun membangun Bayt al-Hikmah (rumah kebijaksanaan) , sebuah perpustakan, akademi, sekaligus biro penerjemahan, yang dalam berbagai hal merupakan lembaga pendidikan paling penting sejak berdirinya musium Iskandariyah pada paruh pertama abad ke-3 S.M. Dimulai pada masa al-Ma’mun, dan berlanjut pada masa penerusnya, aktivitas intelektual berpusat di akdemi yang baru didirikan itu….[16]

Demikianlah pada masa al-Ma’mun yang dikenal dengan masa keemasan bagi kegiatan penerjemahan, meskipun hal itu bersifat intrinsik berkaitan dengan kepribadiannya yang antusias kepada ilmu pengetahuan, namun membawa dampak positif yang sangat luas dalam pengembangan intelektual di dunia Islam secara umum. Akademi Bayt al-Hikmah yang dibangun tidak hanya menjadi pusat kegiatan penerjemahan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan filsafat, sains dan ilmu-ilmu lainnya.

Setelah khalifah al-Ma’mun, kegiatan penerjemahan terus dilakukan, namun tidak lagi menjadi urusan khalifah, tetapi lebih menjadi usaha pribadi oleh orang-orang yang gemar dalam hal ilmu pengetahuan. Menjelang abad kesepuluh, kegiatan penerjemahan semakin matang, bahkan naskah-naskah yang diterjemahkan itu telah diberikan beberapa catatan dan komentar.[17]

Berkat adanya usaha-usaha penerjemahan tersebut, umat Islam telah mampu mewarisi tradisi intelektual dari tiga jenis kebudayaan yang sangat maju, yakni Yunani, Persia, dan India. Warisan intelektual tersebut dimanfaatkan dalam membangun suatu kebudayaan ilmu pengetahuan yang lebih maju, seperti yang kelihatan dalam berbagai bidang ilmu dan mazhab filsafat pemikiran Islam.

Membanjirnya berbagai kegiatan penerjemahan pada abad ke-9 tersebut, menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah terdapat masyarakat pembaca Arab yang sangat aktif.[18] Fermentasi intelektual masyarakat Islam itu didorong oleh kebutuhan untuk melengkapi Islam dengan perangkat intelektual yang sudah dimiliki oleh agama-agama non-Muslim sebelumnya. Para intlektual Islam tidak hanya menguasai filsafat dan sains tapi juga mampu mengembangkan dan menambahkan hasil observasi mereka kedalam sains, dan lapangan filsafat.

Dengan semakin meluasnya kegiatan ilmiah, pengetahuan semakin maju dan berkembang, mentalitas ilmu semakin terbina dan metode pemikiran semakin terbentuk. Ini semua terecermin dalam kebudayaan intelektual yang lahir sebagai hasil usaha umat Islam dalam suatu kesatuan sinkritis yang dikemudian hari (baca; zaman sekarang) disebut dengan “falsafah atau filsafat Islam”.

C. Lahirnya Filosof Muslim Pertama (Al-Kindi)

Orang yang dipandang sebagai seorang filosof Islam pertama adalah Al-Kindi. Ia juga dikenal sebagai filosof Arab pertama, karena ia adalah satu-satunya filosof Islam pertama yang berasal dari keturunan Arab asli.

Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Ash-Shabah bin Imran bin Ismail bin Al-Asy’ats bin Qays Al-Kindi[19] dan berkahir pada Ya’kub bin Qahthan.[20][21] Tahun wafatnya terdapat banyak fersi, Philip Khitti, mengatakan ia meninggal di Baghdad pada tahun 873 M (257 H).[22] Tentu kita tidak akan terlalu berpolemik secara panjang lebar mengenai tahun wafat Al-Kindi, namun bukan berarti tidak penting, sebab mengetahui riwat seorang tokoh juga sangat penting untuk mengetahui dan menganalisis lebih jauh pemikirannya secara kontekstual. Al-Kindi dilahirkan di Kuffah sekitar tahun 185 H (801 M) dari keluarga kaya dan terhormat.

Memperhatikan tahun kelahirannya, dapat dikatakan bahwa Al-Kindi hidup pada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Ayahnya Ishaq, pernah menjabat sebagai gubernur Kuffah pada masa pemerintahan al-Mahdi dan Al-Rasyid.[23] Selama kehidupannya ia merasakan lima pemerintahan khalifah Abbasiyah, Al-Amin (809-813 M), Al-Ma’mun (813-833 M), Al-Mu’tasim (833-842 M), Al-Wasiq (842-847 M), dan Al-Mutawakkil (847-861 M).[24]

Mengenai siapa guru Al-Kindi dan juga riwayat pendidikannya sejak kecil, tidak diketahui dengan jelas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia pernah tinggal di Basrah dan belajar di Baghdad. Ia juga dianggap sebagai keturunan raja sehingga mempermudahnya untuk bekerja di istana Baghdad. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan berpengetahuan luas. Karena kecerdasannya ia memperoleh kedudukan yang terhormat oleh penguasa. Bahkan ia diangkat sebagai guru istana oleh khalifah al-Mu’tasim dan menjadi guru pribadi bagi anaknya Ahmad bin Mu’tasim.[25]

Al-Kindi belajar sesuai dengan kurikulum yang ada pada masanya, ia belajar al-Qur’an, memaca, menulis, dan berhitung. Ia sangat mahir dalam berbagai macam ilmu, seperti kedokteran, filsafat, ilmu hitung, logika (mantiq), geometri, astronomi. Salah satu kelebihannya ialah, ia menguasai bahasa Suryani, sehingga buku-buku Yunani yang diterjemahkan kedalam bahasa Suryani, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Arab olehnya. Karir intelektual Al-Kindi menanjak setelah ia diangkat untuk bekerja sebagai guru di istana kekhalifaan sebagaimana yang dijelaskan diatas, juga karena kesesuaian pahamnya dengan penguasa – khalifah Al-Mu’tasim – yang menjadikan Mu’tazilah sebagai mazhab resmi Negara.

Karena kesesuaian pemahaman tersebut membuat Al-Mu’tasim mengajak Al-Kindi untuk bergabung dengan para cendekiawan dalam kegiatan penerjemahan karya-karya Yunani. Al-Kindi juga menulis risalah tentang keadilan, kemahaesaan Tuhan, dan perbuatan Tuhan, bahkan ia juga ikut membantah paham-paham yang bertentangan dengan maszhab Negara berdasarkan pemikirannya.[26]

Meskipun Al-Kindi mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam istana karena kecerdasan yang dimilikinya, ia juga tak lepas dari pengalaman pahit yang umumnya menimpa para pemikir Islam terdahulu.

Ketika khalifah Al-Mutawakkil berkuasa dan menggantikan mazhab Negara dari Mu’tazilah ke Ahlusunnah wal-Jama’ah, kondisi isi dipolitisasi oleh kelompok tertentu yang berpegang secara ketat oleh doktrin tersebut untuk memojokkan Al-Kindi. Atas hasutan Muhammad dan Ahmad – mereka mengatakan bahwa orang yang berfilsafat menjadi kurang hormat pada agama – Al-Mutawakkil memerintahkan untuk mendera Al-Kindi, dan perpustakaan Al-Kindiyah disita, meskipun pada akhirya dikembalikan lagi kepadanya.[27]

Karena penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu tersebut (sebagaimana disebutkan diatas), sehingga sangat wajar kalau Al-Kindi ditempatkan sebagai orang Islam pertama yang berkembangsaan Arab dalam jajaran para filosof terkemuka. Karena itu pulalah, maka Al-Kindi dinilai pantas menyandang gelar filosof berkebangsaan Arab (Failasuf al-Arab) pertama.

D. Pemikiran Al-Kindi

1. Rekonsilasi Agama dengan Filsafat

Masalah hubungan filsafat dan agama merupakan diskursus yang sangat ramai diperbincangkan pada zaman Al-Kindi. Ulama-ulama ortodoks umumnya menolak keabsahan taori-teori filsafat, karena produk pemikiran filsafat melahirkan pertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam kondisi inilah Al-Kindi muncul dan memposisikan diri sebagai pembela filsafat dari serangan pihak yang tidak setuju. Ia muncul dengan gagasan kesamaan kebenaran antara filsafat dengan agama, sehingga menurutnya tidak perlu dipertentangkan, karena pada keduanya membawa kebenaran yang sama.

Ilmu filsafat – kata Al-Kindi - adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari orang menurut kadar kemampuannya, yang mencakup ilmu ke-Tuhan-an (rububiyyah), ilmu keesaan (wahdaniyyah), ilmu keutamaan (fadhilah), dan semua ilmu-ilmu yang bermanfaat.[28] Dari pembagian tersebut yang paling penting dan tinggi derajatnya adalah ilmu ke-Tuhan-an yag disebutnya sebagai filsafat pertama (al-falsafah al-‘ula), karena filsafat pertama merupakan ilmu yang membahas tentang kebenaran pertama (ilmu ‘l-haqqi’ l-awwal) yang merupakan sebab bagi semua kebenaran. Dalam pandangan itulah Al-Kindi mengatakan bahwa mempelajari ilmu rububiyyah akan membuat seorang filosof lebih sempurna, karena pengetahuan seseorang tentang “sebab” jauh lebih mulia daripada pengetahuan tentang akibat.[29] Demikianlah penekanan Al-Kindi tentang ilmu filsafat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dasar pemikiran filsafat terletak pada pemanfaatan akal secara maksimal, dan agama bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal, meskipun dasar pijakan berfikirnya berbeda. Menyangkut hal ini Al-Kindi memberikan pemikirannya sebagai berikut:

Sesungguhnya sabda orang yang benar, Muhammad (salawat Allah terlimpah atasnya) dan apa yang disampaikannya dari Allah Yang Maha Agung lagi perkasa dapat diketahui semuanya dengan (memakai) analogi akali (al-maqayis al-‘aqliyyah). Hanya orang-orang yang tidak memiliki citra akal serta telah meletakan diri pada kejahilan yang menolak ilmu falsafah.[30]

Dari ungkapan ini, dapat dilihat konsistensi Al-Kindi dalam menempatkan filsafat dan penekanannya pada fungsi akal sebagai hal penting dari usaha memahami ajaran agama secara kaffah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hubungan agama dan filsafat, kita harus menegaskan kembali – sebagaimana telah dibahas pada awal-awal bab ini – bahwa lahirnya filsafat dalam Islam tak lepas dari warisan kebudayaan non-Islam terutama unsur-unsur Helenisme. Artinya bahwa tradisi berfilsafat Al-Kindi pun merupakan bawaan dari kebudayaan dimaksud.

Al-Kindi memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles di dunia timur. Corak berfikir Al-Kindi bersifat ekletisisme,[31] sehingga dalam corak berfikir filsafatnya terdapat unsur-unsur pikiran Aristoeles dan juga Plato. Unsur Aristoteles yaitu pembagian filsafat kepada teori dan amalan, sedangkan unsur Plato adalah defenisinya.[32]

Namun, sebagaimana konsistensi Al-Kindi dalam proyek rekonsiliasi antara agama (Islam) dengan filsafat, dalam teori-teori filsafat yang jauh lebih praktis, Al-Kindi tidak secara instan menerima dan mengikuti pemikiran para filosof Yunani, malainkan menganalisis lebih dalam dan menyesuaikannya dengan doktrin agama.

Dalam membicarakan masalah kejadian alam, misalnya; Al-Kindi tidak sependapat dengan Aristoteles yang mengatakan bahwa alam itu abadi. Ia tetap berkeyakinan bahwa alam adalah ciptaan Allah, yang diciptakan dari tiada dan akan berakhir menjadi tiada, yang dikenal dengan slogan creation ex nihilio.[33] Artinya bahwa, sebagai seorang filosof Muslim Al-Kindi tidak kehilangan kepribadiannya berhadapan dengan pendapat filosof yang dianutnya.

2. Filsafat Ketuhanan

Diantara dalil-dalil penting yang dikemukakan Al-Kindi tentang adanya Allah adalah; baharunya alam, keanekaragaman dalam wujud, dan ketertauran alam.

Untuk jalan pertama, Al-Kindi beranjak dari sebuah pertanyaan sederhana, apakah mungkin sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Menurutnya hal ini tidak mungkin, karena alam ini terbatas dan ia baru karena ada permulaan waktunya. Karena itu mesti ada yang menjadi penyebab alam ini terjadi. Menyangkut hal ini, Al-Kindi mengatakan:

Tida mungkin ada sesuatu jisim yang abadi (senantiasa) ; jadi jisim dengan sendirinya diciptakan. Dan yang diciptakan itu adalah ciptaan pencipta. Sebab pencipta dan yang diciptakan termasuk perangkaian. Maka semuanya itu dengan sendirinya ada penciptanya dari tiada.[34]

Untuk argumen yang kedua, ia mengatakan bahwa dalam alam, baik alam materi ataupun yang lain, tidak mungkin ada keanekaragaman tanpa keseragaman, ataupun sebaliknya. Terjadinya keseragaman dan keanekaragaman itu bukan secara kebetulan, melainkan karena ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. “Sebab” ini bukanlah alam itu sendiri, sebab kalau alam sendiri yang menjadi penyebabnya maka tidak ada habis-habisnya, sedang sesuatu yang tidak berakhir tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, maka yang menjadi sebab itu harus diluar alam yang lebih mulia dan lebih dahulu adanya, yakni Tuhan.

Untuk dalil ketiga, ia mengatakan bahwa alam empiris ini tidak mungkin teratur dan terkendali begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Pegaturnya tentu dari luar alam itu sendiri., yakni suatu zat yang maha tinggi yaitu Tuhan. Zat itu tidak terlihat tetapi dapat diketahui dengan melihat fenomena yang terdapat di alam ini.[35]

Menyangkut dengan hakikat Allah, Al-Kindi mengungkapkan bahwa Allah adalah wujud yang hak (al-iniyyah al-haqqah) “yang tidak ada ketiadaan selama-lamanya, yang akan selalu demikian wujudnya secara abadi.[36] Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya Tuhan adalah wujud yang sempurna.[37] Bagi Al-Kindi, Tuhan adalah unik, ia hanya satu, dan tidak ada yang serata dengan-Nya. Dialah Yang Benar Pertama (al-haqq al-awwal) dan Yang Benar Tunggal (al-haqq al-wahid). Selain dari-Nya mengandung arti banyak.[38]

Dalam masalah sifat Tuhan yang ramai diperdebatkan dikalangan mutakallimun zaman itu, Al-Kindi nampaknya lebih cenderung pada mazhab Mu’tazilah yang lebih menonjolkan ke-esa-an sebagai satu-satunya sifat Tuhan.

Al-Kindi memandang keesaan itu sebagai suatu sifat Allah yang khas. menurutnya, Allah itu esa dalam bilangan dan esa dalam zat. Esensis-Nya tidak mengandung kejamakan, tidak ada sesuatu yang dapat menandingi dan menyerupai-Nya, karena Alla tidak mempunyai materi, tidak mempunyai citra, tidak mempunyai kualitas dan kuantitas, tidak mempunyai rangkaian, tidak mempunyai jenis dan macam, Allah itu azali yang tidak boleh tidak ada[39].

Allah tidak bergerak, karena dalam gerak itu artinya ada pertukaran yang tidak sesuai dengan wujud Tuhan yang sempurna, karena zat yang azali itu tidak bergerak, maka zaman tidak berlaku kepadaya, sebab zaman itu adalah bilangan gerak. Zat itu mempunyai pekerjaan khusus yang disebut “Ibdah”, artinya menjadikan sesuatu dari tiada.[40]

3. Filsafat Jiwa

Masalah jiwa merupakan agenda yang penting dalam Islam, karena jiwa merupakan unsur utama dari manusia, bahkan ada yang mengatakan sebagai intisari manusia.[41]al-nafs) dari apa yang diistilahkan al-Qur’an dengan al-ruh.[42] Filosof Muslim menggunakan kata jiwa (

Pemikiran Al-Kindi tentang jiwa tidak terlepas dari pemikiran Aristoteles. Ia mengungkapkan dua defenisi jiwa yang telah dikemukakan Aristoteles. Menurutnya jiwa adalah “kesempurnaan pertama dari jisim alami yang memilik kehidupan secara potensial”. Al-kindi juga memberikan defenisi jiwa sebagai “kesempurnaan jisim alami yang organis yang menerima kehidupan”.[43] Namun ia menolak pendapat Aristotoles yang mengatakan bahwa jiwa manusia tersusun dari dua unsur, materi dan bentuk.

Menurut Al-Kindi, jiwa adalah jauhar basith (tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam, dan lebar). Jiwa mempunyai arti penting dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Allah. Jiwa mempunyai wujud tersendiri, terpisah, dan berbeda dengan jasad. Jiwa bersifat rohani dan Ilahi.[44] Jiwa menentang keinginan hawa nafsu, apabila nafsu mendorong manusia melakukan kejahatan, maka jiwalah yang menentangnya.[45] Artinya bahwa jiwa sebagai yang melarang tentu berbeda dengan nafsu yang dilarang.

Argumen Al-Kindi tentang hubungan jasad (badan) dengan jiwa adalah kesatuan acciden, artinya bahwa binasanya badan tidak membawa kebinasaan pada jiwa.[46] Meskipun jiwa bersatu dengan badan, namun jiwa tetap terpisah dan berbeda dengan badan, sehingga ia kekal setelah mengalami kematian, ia mengatakan;

Dan bahwa kita tidak datang di alam ini bagaikan titian atau jembatan yang dilalui oleh para penyeberang, tidak mempunyai tempat yang lama. Tampat tetap yang kita harapkan adalah alam tinggi yang luhur kemana jiwa kita akan berpindah setelah mati. [47]

Dari argumen ini terlihat jelas bahwa Al-Kindi mengakui kebadian jiwa, namun keabadiaan jiwa itu jelas berbeda dengan keabadian Tuhan, karena keabadian jiwa bukan dari dirinya sendiri melainkan keabadiannya karena Allah.

Harus diakui bahwa Al-Kindi belum memiliki filsafat yang lengkap. Dalam pemikirannya ia telah mempertemukan pemikiran filsafat dengan agama atau antara akal dan wahyu, dan lebih dalam lagi ia telah mengislamkan ide-ide yang terdapat dalam filsafat Yunani. Pemikirannya merupakan pemikiran awal yang merintis jalan bagi filosof Muslim yang lahir sesudahnya.

KESIMPULAN

Lahir dan berkembangnya pemikiran filosofis dalam Islam merupakan sebuah realitas historis yang niscaya karena adanya interaksi yang terbangun antar bangsa Arab Muslim dengan daerah-daerah yang ditaklukan (bangsa non-Muslim), yakni bangsa Persia, India dan terutama sekali adalah bangsa Yunani, sehingga filsafat Islam dikatakan banyak mengandung unsur Hellenisme. Hasil dari proses interaksi itulah kemudian melahirkan semangat intelektual untuk melakukan penerjemahan terhadap berbagai karya-karya; baik Yunani, Persia, maupun India kedalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan berkembang pesat karena mendapat dukungan penguasa (khalifah). Dari hasil penerjemahan tersebut, lahirlah pemikiran-pemikiran filosofis dalam Islam. Dalam pengembangan selanjutnya pemikiran-pemikiran para filosof non-Muslim itu dikembangkan sesuai dengan akidah dan ajaran-ajaran Islam, agar tidak bertentangan.

Orang Islam pertama yang muncul dengan gagasan-gagasan filsafat dan dianggap sebagai representasi awal dari sederatan filosof Muslim adalah Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Ash-Shabah bin Imran bin Ismail bin Al-Asy’ats bin Qays Al-Kindi. Ia juga diberi gelar sebagai filosof berkebangsaan Arab (Failasuf al-Arab) pertama. Al-Kindi muncul dengan ide tentang adanya kesamaan kebenaran antara Agama dengan filsafat, sehingga menurutnya tidak perlu ada petentangan antara keduanya. Dalam membuktikan adanya Tuhan dengan jalan filsafat, Al-Kindi memberikan argumen tentang baharunya alam, keanekaragaman dalam wujud, dan ketertauran alam. Sedangkan gagasannya tentang keberadaan jiwa, Al-Kindi mengatakan bahwa jiwa merupakan jauhar basith, yang mempunyai wujud tersendiri yang terpisah dari badan, serta substansinya adalah berasal dari substansi Allah.

Wa-‘l Lâh a‛lam bi al-shawâb

Gambar kenangan Manek Urai

Setelah peti undi ditutup pada jam 5.30 petang kami sempat minum digerai berdekatan dengan Pos mengundi Manek Urai Lama. Antara pimpinan yang terdapat dalam gambar ialah Bendahari PAS Pusat, Dr. HattaRamli, YDP PAS Machang, Dato' Hassan, Exco Kerajan Kelantan, Dr. Fadli Dato' Hassan, ADUN Mengkebang yang juga YDP PAS Kawasan Kuala Krai dan Ketua Pemuda PAS Kelantan, Ust. Abdul Latif Abd. Rahman , anak saudara TG. Nik Abdul Aziz, Ust.Dasuki Abd. Rani dan Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Menteri Besar kelantan, Ir. Abdul Ariffahmi Bin Ab Rahman

ADUN lawat mangsa pokok kekabu tumbang

Seorang Ibu tunggal di Tebuk Jawa dalam DUN Titi Serong, Salasiah Arshad (62 tahun)mendapat musibah apabila sepohon pokok kekabu yang letaknya berdekatan bahagian dapur rumahnya tumbang menghempap bahagian dapur dan sebahagian ruang tamu. Sehari selepas kejadian pada 23 July lepas, ADUN Titi Serong, Drs. Khalil Idham meluangkan masa untuk menziarahi keluarga tersebut.

Beliau ditemani oleh beberapa 3 orang pegawai dari pejabatnya dan Ketua Kampung Pakatan Rakyat Sg. Kota, Abdul Wahid Mat Deris.

Pada kesempatan itu beliau telah memberi bantuan segera berupa sedikit makanan dan bantuan kewangan. Selain itu Drs. Khalil juga telah menghubungi pihak Pejabat Daerah dan Tanah Kerian dan Penghulu yang berdekatan bagi memastikan keluarga malang itu dibantu dalam kadar yang segera.Malang tidak berbau

Malang tidak berbau, itulah mungkin pepatah Melayu yang paling sesuai dengan kejadian dalam gambar ini. Seorang warga di Parit 1 Titi Serong tidak menyangka kunci kereta yang ditinggalnya diambil oleh salah seorang anaknya dan memandu kereta kancil semasa dia tiada dirumah. Menurut saksi mata kereta tersebut dipandu dalam keadaan laju dan akhirnya menjunam masuk kedalam parit yang hampir kering airnya itu.

KHUTBAH TERAKHIR NABI MUHAMMAD SAW

Oleh : Zailina Mahmud

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakana. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir disini pada hari ini..

Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui TUHAN kamu, dan DIA pasti membuat perhitungan di atas sergala amalan kamu. ALLAH telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.

Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.

Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para isteri kamu, mereka juga mempunyai hak diatas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka keatas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak suka ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kata ku ini. Sembahlah ALLAH, dirikanlah sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan ramadhan dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam taqwa dan beramal soleh.

Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap ALLAH pada suatu hari untuk dipertanggungjawabk an di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.

Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. . Itulah Al-Quran dan Sunnahku.

Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah ya ALLAH bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu…

KHUTBAH INI DISAMPAIKAN PADA 9 ZULHIJJAH TAHUN 10 HIJRAH DI LEMBAH URANAH, GUNUNG ARAFAH

Menemukan Kedamaian Islam di Balik Jilbab

Oleh : Al-Irsyad Surabaya

Sara Bokker, dulunya adalah seorang model, aktris, aktivis dan instruktur fitness. Seperti umumnya gadis remaja Amerika yang tinggal di kota besar, Bokker menikmati kehidupan yang serba gemerlap. Ia pernah tinggal di Florida dan South Beach, Miami, yang dikenal sebagai tempat yang glamour di Amerika. Kehidupan Bokker ketika itu hanya terfokus pada bagaimana ia menjaga penampilannya agar menarik di mata orang banyak.

Setelah bertahun-tahun, Bokker mulai merasakan bahwa ia selama ini sudah menjadi budak mode. Dirinya menjadi “tawanan” penampilannya sendiri. Rasa ingin memuaskan ambisi dan kebahagian diri sendiri sudah mengungkungnya dalam kehidupan yang serba glamour. Bokker pun mulai mengalihkan kegiatannya dari pesta ke pesta dan alkohol ke meditasi, mengikuti aktivitas sosial dan mempelajari berbagai agama.

Sampai terjadilah serangan 11 September 2001, dimana seluruh Amerika bahkan diseluruh dunia mulai menyebut-nyebut Islam, nilai-nilai Islam dan budaya Islam, bahkan dikait-kaitkan dengan deklarasi “Perang Salib” yang dilontarkan pimpinan negara AS. Bokker pun mulai menaruh perhatian pada kata Islam.

“Pada titik itu, saya masih mengasosiasikan Islam dengan perempuan-perempuan yang hidup di tenda-tenda, pemukulan terhadap istri, harem dan dunia teroris. Sebagai seorang feminis dan aktivis, saya menginginkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia,” kata Bokker seperti dikutip dari Saudi Gazette.

Suatu hari, secara tak sengaja Bokker menemukan kita suci al-Quran, kitab suci yang selama ini pandang negatif oleh Barat. “Awalnya, saya tertarik dengan tampilan luar al-Quran dan saya mulai tergelitik membacanya untuk mengetahui tentang eksistensi, kehidupan, penciptaan dan hubungan antara Pencipta dan yang diciptakan. Saya menemukan al-Quran sangat menyentuh hati dan jiwa saya yang paling dalam, tanpa saya perlu menginterpretasikan atau menanyakannya pada pastor,” sambung Bokker.

Akhirnya, Bokker benar-benar menemukan sebuah kebenaran, ia memeluk Islam dimana ia merasa hidup damai sebagai seorang Muslim yang taat. Setahun kemudian, ia menikah dengan seorang lelaki Muslim. Sejak mengucap dua kalimat syahdat Bokker mulai mengenakan busana Muslim lengkap dengan jilbabnya.

“Saya membeli gaun panjang yang bagus dan kerudung seperti layaknya busana Muslim dan saya berjalan di jalan dan lingkungan yang sama, dimana beberapa hari sebelumnya saya berjalan hanya dengan celana pendek, bikini atau pakaian kerja yang ‘elegan’,” tutur Bokker.

“Orang-orang yang saya jumpai tetap sama, tapi untuk pertama kalinya, saya benar-benar menjadi seorang perempuan. Saya merasa terlepas dari rantai yang membelenggu dan akhirnya menjadi orang yang bebas,” Bokker menceritakan pengalaman pertamanya mengenakan busana seperti yang diajarkan dalam Islam.

Setelah mengenakan jilbab, Bokker mulai ingin tahu tentang Niqab. Ia pun bertanya pada suaminya apakah ia juga selayaknya mengenakan niqab (pakaian muslimah lengkap dengan cadarnya) atau cukup berjilbab saja. Suaminya menjawab, bahwa jilbab adalah kewajiban dalam Islam sedangkan niqab (cadar) bukan kewajiban.

Tapi satu setengah tahun kemudian, Bokker mengatakan pada suaminya bahwa ia ingin mengenakan niqab. “Alasan saya, saya merasa Allah akan lebih senang dan saya merasa lebih damai daripada cuma mengenakan jilbab saja,” kata Bokker.

Sang suami mendukung keinginan istrinya mengenakan niqab dan membelikannya gaun panjang longgar berwarna hitam beserta cadarnya. Tak lama setelah ia mengenakan niqab, media massa banyak memberitakan pernyataan dari para politisi, pejabat Vatikan, kelompok aktivis kebebasan dan hak asasi manusia yang mengatakan bahwa niqab adalah penindasan terhadap perempuan, hambatan bagi integrasi sosial dan belakangan seorang pejabat Mesir menyebut jilbab sebagai “pertanda keterbelakangan.”

“Saya melihatnya sebagai pernyataan yang sangat munafik. pemerintah dan kelompok-kelompok yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia berlomba-lomba membela hak perempuan ketika ada pemerintah yang menerapkan kebijakan cara berbusana, tapi para ‘pejuang kebebasan’ itu bersikap sebaliknya ketika kaum perempuan kehilangan haknya di kantor atau sektor pendidikan hanya karena mereka ingin melakukan haknya mengenakan jilbab atau cadar,” kritik Bokker.

“Sampai hari ini, saya tetap seorang feminis, tapi seorang feminis yang Muslim yang menyerukan pada para Muslimah untuk tetap menunaikan tanggung jawabnya dan memberikan dukungan penuh pada suami-suami mereka agar juga menjadi seorang Muslim yang baik. Membesarkan dan mendidik anak-anak mereka agar menjadi Muslim yang berkualitas sehingga mereka bisa menjadi penerang dan berguna bagi seluruh umat manusia.”

“Menyerukan kaum perempuan untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan kemunkaran, untuk menyebarkan kebaikan dan menentang kebatilan, untuk memperjuangkan hak berjilbab maupun bercadar serta berbagi pengalaman tentang jilbab dan cadar bagi Muslimah lainnya yang belum pernah mengenakannya,” papar Bokker.

Ia mengungkapkan, banyak mengenal muslimah yang mengenakan cadar adalah kaum perempuan Barat yang menjadi mualaf. Beberapa diantaranya, kata Bokker, bahkan belum menikah. Sebagian ditentang oleh keluarga atau lingkungannya karena mengenakan cadar. “Tapi mengenakan cadar adalah pilihan pribadi dan tak seorang pun boleh menyerah atas pilihan pribadinya sendiri,” tukas Bokker.