Malah, menteri itu berkata masih ramai yang 'mendewakan' Chin Peng di negara ini.