12 Julai 2017

Contoh Istiqamah

Pena Idham Lim
18 Syawal 1438H/12July 2017


Bertemu dengan Hj. Zaini seorang Vateran PAS di Cawangan Ulu Piul Manong Kuala Kangsar menambahkan semangat diri ini untuk terus istiqamah dalam perjuang Islam. Apakan tidak dalam usia yang menjankau 80 tahun beliau disamping terus istiqamah dengan jamaah PAS dan terus istiqamah dalam melakukan kerja rutinnya membuat pelbagai peralatan dan barangn antik. Ketekunannya dalam menyiapkan pelbagai barangan antik membuktikan bahawa dengan minat yang mendalam apa sahaja barang terbuang  dapat menukar dan  menghasilkan pendapatan.

Sejahtera Bersama Islam.