30 Oktober 2010

Kepuasan.

21 Zulkaedah 1431 H
Oleh : YB. Drs. Khalil Idham Lim

‘’Seandainya anak cucu Adam (manusia) telah memperoleh dua lembah berisi emas, niscaya ia masih menginginkan lembah emas yang ketiga” (HR Imam Ahmad).

Banyak perakara yang boleh diraih manusia di dunia ini. Namun, yang tidak dapat diraih oleh semua orang adalah kepuasan. Di kala belum pernah, rasanya akan puas bila mendapatkan suatu jawatan biasa.

Namun ketika mendapatkannya, rasanya masih tidak puas dan berhasrat untuk memegang jabatan yang lebih tinggi lagi.

Ketika mendapatkan yang lebih tinggi lagi, kita rasanya puas bila mendapatkan yang lebih tinggi lagi.

Demikian seterusnya. Begitulah kira-kira hawa nafsu manusia yang diisyaratkan dalam hadits di atas. Kerana itu, penting hawa nafsu dikendalikan agar tidak menimbulkan kecelakaan. Rasulullah SAW mengingatkan, “Cintamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli” (HR Ahmad).

Peringatan itu terbukti. Betapa banyak orang yang sudah terlalu cinta pada suatu jawatan, kemudiannya menjadi tuli terhadap peringatan dan buta dalam melihat kenyataan.

Ia menjadi oran yang tidak memperdulikan dengan kenyataan bahawa dirinya dan kemampuan dirinya rendah untuk memegang jawatan tersebut.

Selain itu dia tidak mahu tahu terhadap akibat-akibat buruk yang akan timbul terhadap orang lain dibawahnya akibat rendahnya kemampuannya.

Hanya satu yang boleh menghentikan keinginan manusia dan dia akan mendapat kepuasan. Iaitu, kematian. Nabi SAW mengingatkan, “Tidak akan pernah penuh perut anak Adam kecuali ditutup dalam tanah (mati).

” Namun peringatan Rasulullah SAW ini tidak juga berguna, kecuali untuk orang-orang yang masih lapang hatinya.

Tiada ulasan: