26 Jun 2012

Apa langkah kementerian pulih imej polis ganas

6 Syaaban 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR: PAS meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian bagi mengembalikan keyakinan awam terhadap imej PDRM yang tercemar berikutan perilaku ganas sebahagian anggotanya yang bertugas ketika Perhimpunan Bersih 3.0 baru-baru ini.

Ahli Parlimen Jerai, Mohd Firdaus Jaafar (gambar) mengemukakan pertanyaan bagi jawab lisan itu pada persidangan Dewan Rakyat, hari ini.

Ahli-ahli parlimen PAS yang turut mengemukakan soalan bagi jawab lisan hari ini sebagaimana di bawah.

Muhammad Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan:-
(a) jumlah pengeluaran tahunan produk tembakau sejak tahun 2001 hingga sekarang; dan
(b) sumbangan pengeluaran tembakau tempatan berbanding yang diimport untuk pengeluaran berkenaan.

Datuk Dr.Mohd Hayati Othman [ Pendang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jumlah import bahan makanan ke dalam negara sepanjang 5 tahun kebelakangan ini dan apakah jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini.

Che Uda Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan terdapat juga golongan yang mendesak supaya PPSMI ini diteruskan, Kerajaan didapati tidak bertegas dengan golongan ini. Apakah Kerajaan akan memenuhi tuntutan golongan ini selepas PRU-13 nanti.

Mohd. Nasir Zakaria [ Padang Terap ] minta PERDANA MENTERI menyatakan daripada sumber manakah 'durian runtuh' sebanyak RM15 ribu kepada peneroka hasil penyenaraian Felda Global Ventures Holding Berhad ke Bursa Malaysia, sedangkan penyenaraian belum pun berlaku.

Dr. Siti Mariah Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah perancangan Kementerian bagi mewajibkan subjek Agama Islam sebagai subjek teras untuk menjadi syarat lulus di dalam semua peperiksaan utama sekolah rendah dan menengah untuk murid-murid beragama Islam.

Datuk Wan Abd Rahim Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan perkembangan terkini pembinaan bangunan-bangunan tambahan Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu.

Dr. Che Rosli Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan peranan dan sumbangan besar yang diberikan oleh Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan dalam membangun kerjaya guru selaras dengan keperluan semasa.

Mohd Firdaus Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian bagi mengembalikan keyakinan awam terhadap imej PDRM yang tercemar berikutan perilaku ganas sebahagian anggotanya yang bertugas ketika Perhimpunan Bersih 3.0 baru-baru ini.

Siti Zailah Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah usaha Kerajaan untuk mengatasi masalah kadar penceraian yang semakin meningkat di seluruh negara dan apakah punca permasalahan ini berlaku.

Dr. Dzulkefly Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah kritera syarikat-syarikat dan mereka yang bakal menerima saham bumiputera yang akan diagihkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) (11.5% terbitan bersamaan dengan 420 juta saham).

Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan tentang kekerapan Jawatankuasa Antara Agama bermesyuarat sejak awal tahun 2012, dan jika ada apakah ketetapan penting yang dibuat.

Datuk Mahfuz Omar [ Pokok Sena ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-
(a) adakah bayaran durian runtuh sebanyak RM1.68 bilion telah dibayar kepada peneroka FELDA; dan
(b) nyatakan nama syarikat perunding yang dilantik bagi tujuan menasihati FELDA dalam hal penyenaraian FGVH dan berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar kepada perunding tersebut.

Datuk Taib Azamudden Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan atas kegiatan memfitnah dan mendedahkan aib seseorang secara terang-terangan dalam media cetak dan elektronik mutakhir ini.

Nasharudin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah tindakan yang bakal diambil bagi mengatasi permasalahan lebihan bilangan murid di dalam satu kelas di kebanyakan sekolah-sekolah harian.

Salahuddin Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan berapakah jumlah pampasan Kerajaan kepada kesemua pemegang konsesi lebuhraya dari tahun 2000 hingga 2011 mengikut pecahan pemegang konsesi.

Harakah Daily

Tiada ulasan: