25 September 2013

AES: Adakah wang bayaran saman akan dikembalikan?

18 Dzulka'edah 1434 H. [MOD] -
KUALA LUMPUR: Mengapakah dalam keadaan Peguam Negara telah memutuskan untuk menangguhkan pendakwaan ke atas mereka yang dikeluarkan saman AES, saman AES masih terus-menerus dikeluarkan?

Demikian soalan bagi jawab lisan yang dikemukakan Mohamed Hanipa Maidin (PAS-Sepang) kepada Menteri Pengangkutan pada persidangan Dewan Rakyat, hari ini.Beliau yang juga AJK PAS Pusat juga menteri berkenaan menyatakan adakah kementerian bersedia untuk memulangkan kembali wang saman yang dibayar oleh pengguna setelah Peguam Negara memutuskan untuk menangguhkan pendakwaan.

Soalan daripada ahli-ahli parlimen PAS yang lain seperti di bawah.

Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta Menteri
Komunikasi Dan Multimedia menyatakan berapakah blog yang
menghina Islam, apakah tindakan yang telah dan akan diambil
terhadap pemiliknya.

Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang [ Marang ] minta Menteri Luar

Negeri menyatakan:-
(a) apakah peranan Malaysia dan setakat mana tindakan
yang telah dilakukan sebagai perantara dalam
penyelesaian konflik di Selatan Thailand; dan
(b) apakah kekangan terhadap penyelesaian krisis
berkenaan.


Datuk Dr. Nik Mazian Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta

Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani menyatakan
apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kerajaan untuk
meningkatkan hasil tangkapan nelayan-nelayan pantai di negeri
Kelantan. Adakah hasil laut negeri ini semakin berkurangan dan jika
berkurangan apakah sebabnya.


Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta

Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar menyatakan adakah
satu kajian hidrologi (hydrology study) dijalan dan diluluskan oleh pihak
Kementerian sebelum kerja-kerja penambakan tanah yang sedang
dijalankan oleh Kumpulan Liziz Sendirian Berhad secara reka bina di
dalam Sungai Terengganu di hadapan kawasan Istana Maziah Pejabat
Pos Besar Kuala Terengganu.

Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta

Menteri Belia Dan Sukan menyatakan jumlah peruntukan yang
telah diluluskan di bawah Bantuan Pengupayaan Pertubuhan Belia dan
jumlah persatuan belia yang telah mendapat bantuan daripadanya
mengikut negeri.

Dr. Mohd Hatta Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta Menteri Luar

Negeri menyatakan mengapa Kerajaan Malaysia tidak membuat
pendirian tegas mengutuk rampasan kuasa tentera di Mesir yang
menjatuhkah Kerajaan pimpinan Presiden yang dipilih secara
demokratik.

Wan Hasan Mohd Ramli [ Dungun ] minta Menteri Luar

Negeri menyatakan kenapa Duta Besar Malaysia ke Mesir belum
dilantik sedangkan ianya sangat-sangat diperlukan lebih-lebih lagi
dalam perkembangan semasa di negara Mesir.


Idris Ahmad [ Bukit Gantang ] minta Menteri

Kewangan menyatakan berapakah nilai Saham Bumiputera di Bursa
Saham sehingga Julai 2013.


Khalid Abdul Samad [ Shah Alam ] minta Menteri

Dalam Negeri menyatakan status penyiasatan kes tembak
Pengerusi My Watch.


Ahmad Marzuk Shaary [ Bachok ] minta Menteri

Pendidikan menyatakan apakah sudah terdapat cadangan untuk
memusatkan kampus UMK di Bachok sahaja untuk memastikan
pentadbiran lebih baik dan keselesaan staf dan pelajar.


Dr. Che Rosli Che Mat [ Hulu Langat ] minta Perdana

Menteri menyatakan perkembangan terkini perlaksanaan Standard
Pengurusan Keselamatan IT (IT Security Management (ISMS)) atau
MS ISO/IEC 27000 dalam memastikan keselamatan dan kerahsiaan
data-data sektor Kerajaan dan swasta negara terjamin.


Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang [ Marang ] minta Menteri

Pendidikan menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil
oleh kementerian untuk penempatan semula pelajar-pelajar Malaysia
yang telah kembali daripada Mesir ekoran krisis rampasan kuasa, dan
bagaimana pula penempatan pelajar-pelajar baru yang terhalang untuk
memulakan pengajian di sana.

Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta

Menteri Kerja Raya menyatakan nama penuh dan latar belakang
jurutera yang bertanggungjawab daripada syarikat pemborong rekabina
yang mereka bentuk bumbung Stadium Sultan Mizan Zainal
Abidin Terengganu yang telah runtuh dua kali pada tahun 2009 dan
2013.


Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta

Perdana Menteri menyatakan apakah rujukan yang diterima pakai
oleh Kerajaan dalam konsep Wasatiyah yang diperkenalkan oleh YAB
Perdana Menteri.


Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta

Perdana Menteri menyatakan apakah kemudahan asas yang
telah dibina dan berada di bawah penyenggaraan Kerajaan
Persekutuan dalam kawasan Parlimen Kubang Kerian.


Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta Menteri

Komunikasi Dan Multimedia menyatakan kos perbelanjaan
promosi 1Malaysia sejak ia dilancarkan.


Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta

Perdana Menteri menyatakan statistik pemilikan Perumahan
Rakyat 1Malaysia (PR1MA) dari golongan muda mengikut negeri.


Datuk Takiyuddin Hassan [ Kota Bharu ] minta Perdana

Menteri menyatakan bilakah Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra,
Pengkalan Chepa, Kelantan akan menjalankan operasi penerbangan
terus jemaah Haji ke Tanah Suci, khususnya bagi menjimatkan kos
kepada jemaah haji dari Negeri Kelantan dan sekitarnya.


Idris Ahmad [ Bukit Gantang ] minta Menteri

Pendidikan menyatakan apakah rasional Sekolah Vokasional
ditukar kepada Kolej Vokasional.


Nasrudin Hassan [ Temerloh ] minta Menteri

Pendidikan menyatakan jumlah pelajar lepasan Matrikulasi, Sijil
Tinggi Pelajaran Malaysia dan Program Asasi yang tidak diterima
masuk ke Institusi Pengajian Tinggi Awam dari tahun 2010-2012.


Dr. Izani Husin [ Pengkalan Chepa ] minta Menteri

Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan halanganhalangan
yang menyebabkan peserta-peserta KESEDAR belum
diberikan hak milik (geran tanah) bagi tanah yang mereka usahakan.


Dr. Siti Mariah Mahmud [ Kota Raja ] minta Menteri

Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan
Tempatan menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk
mengubah sistem perjawatan kakitangan pihak berkuasa tempatan
daripada sistem tertutup kepada satu sistem yang lebih terbuka dan
fleksibel. Jika tidak, apakah alasan dan kebaikan sistem tertutup ini.

Harakahaily

1 ulasan:

Awanama berkata...

Kenapa tak tanya janji2 BN dlm pru 13 seperti moiden janji nak beri peluang pekerjaan kpd garaduan universiti sebanyak 3.3 juta pekerjaan. Apakah janji itu bohong? Sebab moiden ada cakap kita akan kaji semula janji itu. Maknanya pembohonglah. Janji tak naikkan harga minyak. Janji nak bina rumah rakyat lebih banyak. Janji nak kurangkan hutan negara sehingga 30 peratus. Janji nak turunkan harga kereta. Dll. Harap MP2 tanya.