17 Oktober 2008

Usaha wanita China mencapai kemajuan

Usaha meningkatkan taraf kemajuan wanita China mencapai kejayaan pada tahun-tahun kebelakangan ini. Jurang perbezaan antara wanita dengan lelaki dari segi pendidikan dan kadar mendapat peluang kerja kurang dengan ketara.

Demikian dinyatakan oleh pegawai Persekutuan Wanita Seluruh Negara China.

Sekarang, tempoh penerimaan pendidikan purata bagi kaum wanita mencapai 7.3 tahun. Kira-kira 45% jumlah orang yang bekerja ialah kaum wanita.

Selain itu, sistem undang-undang yang memelihara hak dan kepentingan wanita serta menggalakkan pembangunan usaha wanita juga ditubuhkan dan disempurnakan di China.