11 Februari 2009

Kuala Kangsar, 9 telah dibebaskan

Kesemua 9 peserta demonstrasi di Kuala Kangsar pada 6 Febuari lepas telah dilepaskan. Sejumlah 3 orang dilepaskan pada 8 Febuari dan bakinya telah dilepaskan semalam.