15 Ogos 2009

Shalat dan Doa untuk Anak

Oleh :Shah Bundy

Shalat ini adalah salah satu bagian dari shalat hajat. Dengan shalat ini diharapkan anak kita menjadi anak yang shaleh dan baik, patuh dan berbakti pada orang tua, sukses dan bahagia di dunia dan akhirat. Shalat ini dilakukan oleh orang tua untuk anaknya, empat rakaat dua kali salam:

Rakaat pertama: membaca Surat Fatihah, dan Surat Al-Baqarah/2: 128 (10 kali) yaitu:

Rabbanâ waj’alnâ muslimayni laka wa min dzurriyyatanâ ummatan muslima-tan laka, wa arinâ manâsikanâ wa tub ‘alayna innaka Antat Tawwâbur Rahîm.

Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang patuh kepada-Mu; jadikan keturunan kami ummat yang patuh kepada-Mu; tunjuk-kan kepada kami tempat-tempat ibadah haji kami; dan terimalah taubat kami, sesung-guhnya Engkau Yang Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang.

Rakaat kedua: membaca Surat Fatihah, dan Surat Ibrahim 40-41 (10 kali) yaitu:

Rabbij’alnî muqîmash shalâti wa min dzurriyyatî, Rabbanâ wa taqabbal du’â’. Rabbanaghfirlî wa li-wâlidayya wa lil-mu’minîna yawma yaqûmul hisâb.

Ya Tuhaku, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan shalat; ya Tuhan kami terimalah doaku.Ya Tuhan kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin pada hari terja-dinya hisab (hari kiamat).

Rakaat pertama dalam shalat yang kedua: membaca Surat Fatihah, dan Surat Al-Furqan 74 (10 kali) yaitu:

Rabbanâ hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyyatinâ qurrata a’yunin waj-’alnâ lil-muttaqîna imâmâ.

Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan: 74)

Rakaat kedua dalam shalat yang kedua: membaca Surat fatihah, dan Surat Al-Ahqaf/46: 15 (10 kali) yaitu:

Rabbi awzi’nî an asykura ni’mata-kal latî an’amta ‘alayya wa ‘alâ wâlidayya wa an a’mala shâlihan tardhâhu, wa ashlih-lî fî dzurriyyatî, innî tubtu ilayka wa innî minal muslimîn.

Ya Tuhanku, tunjuki aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan padaku dan pada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal shaleh yang Engkau ridhai; anugerahi aku kebaikan dengan (memberi kebaikan) kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Setelah salam membaca doa berikut 10 kali:

Rabbanâ hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyyatinâ qurrata a’yun waj’alnâ lil-muttaqîna imâmâ.

Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan: 74).

Kitab Mafâtihul Jinân, bab 2, halaman 215.

Doa untuk anak

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

1. Ya Allah
anugerahkan kepadaku kelangsungan hidup anakku kemaslahatannya bagiku dan kesenangannya untukku

2. YA ALLAH
panjangkan usianya untukku tambahkan ajal mereka bagiku untukku pelihara yang kecil di antara mereka kuatkan yang lemah di antara mereka sehatkan badan, akhlak, dan agama mereka sejahterakan jiwa dan raga mereka dalam segala hal yang urusannya menjadi tanggunganku alirkan rizki mereka melalui tanganku.

3. YA ALLAH
Jadikan mereka orang-orang yang baik dan takwa yang punya pandangan dan pendengaran
yang taat kepada-Mu yang mencintai dan setia kepada kekasih-Mu yang memusuhi dan membenci musuh-musuh-Mu amin.

4. Ya Allah
melalui mereka kokohkan anggota badanku luruskan punggungku banyakkan bilanganku
indahkan kehadiranku hidupkan sebutanku cukupkan aku ketika aku tiada bantulah keperluanku jadikan mereka mencintaiku mendekatiku menyayangiku taat dan tidak membantahku tidak durhaka menentangku tidak berbuat salah kepadaku.

5. YA ALLAH
Bantulah aku untuk memelihara mereka mendidik mereka dan berbuat baik kepada mereka
dari sisi-Mu anugrahkan kepadaku anak-anak jadikan mereka kebaikan bagiku jadikan mereka pembantuku untuk memperoleh apa yang kuminta dari-Mu

6. YA ALLAH
Lindungi aku dan keturunanku dari setan yang terkutuk sungguh Kau ciptakan kami
Kaularang kami Kaugemarkan kami kepada pahala yang Kau perintahkan Kau takutkan kami akan siksanya Kau jadikan bagi kami musuh yang memperdayakan kami Kau berikan kepadanya kekuasaan atas kami dalam hal tidak Kauberikan kepada kami atasnya Kausimpan dia dalam dada kami Kaualirkan dia dalam aliran darah kami ia tidak lalai ketika kami lalai
ia tidak lupa ketika kami lupa ia membisikkan rasa aman akan siksa-Mu dan rasa takut kepada selain-Mu.

7. YA ALLAH
Jika kami bermaksud buruk ia dorong kami Jika kami ingin beramal saleh ia tahan kami
ia hadapkan kami kepada syahwat ia masukkan pada kami syubhat Jika ia berjanji kepada kami
ia langgar janjinya Jika ia memberikan harapan ia putuskan harapan kami Jika tidak Engkau palingkan tipuannya dari kami ia menyesatkan kami Jika tidak Engkau jaga kami dari jebakannya ia menggelincirkan kami

8. Ya Allah
Taklukkan kekuasaannya atas kami dengan kekuasaan-Mu sehingga Kau tahan dia dari kami
melalui banyaknya doa kami pada-Mu dan kami terbebas dari tipuannya dan menjadi orang-orang yang suci yang Engkau jaga dari dosa.

9. Ya Allah
Anugerahkan padaku permintaanku Cukupkan bagiku keperluanku Jangan tolak doaku
karena Engkau telah berjanji akan mengabulkannya Jangan hambat doaku karena atas perintah-Mulah aku berdoa Tenteramkan aku pada kebaikan baik di dunia dan akhirat yang aku lupa atau ingat yang tertutup dan terlihat yang tersembunyi atau tampak.

10. YA ALLAH
Tempatkan aku bersama orang-orang saleh yang berdoa pada-Mu bersama mereka yang Kaukabulkan doanya ketika berdoa pada-Mu bersama mereka yang Kauridhai ketika bertawakkal pada-Mu

11. YA ALLAH
Mereka yang terbiasa berlindung pada-Mu mereka yang beruntung karena berdagang dengan-Mu mereka yang berlindung dalam naungan-Mu mereka yang mendapat anugerah
dalam limpahan nikmat-Mu dari kemuliaan dan kedermawanan-Mu mereka yang dimuliakan setelah menghinakan dirinya di depan-Mu mereka yang dilindungi dari kesalahan
melalui keadilan-Mu mereka yang terhindar dari kecelakaan melalui kasih-sayang-Mu
mereka yang dicukupkan dari kemiskinan dengan kekayaan-Mu mereka yang karena ketakwaannya Kau lindungi dari dosa, lalai, dan kesalahan mereka yang beramal saleh, dan mendapat pahala karena ketaatannya pada-Mu mereka yang Kaulindungi dari dosa
melalui kekuatan-Mu mereka yang Engkau cegah dari berbuat maksiat pada-Mu mereka yang berada di dekat-Mu.

12. Ya Allah
Berikan padaku semua itu dengan petunjuk dan rahmat-Mu Lindungi aku dari api neraka
Anugerahkan pada saudaraku, muslimin dan muslimat apa yang aku minta dari-Mu bagiku dan anak-anakku di dunia dan di akhirat Sungguh, Engkau Maha Dekat Yang Maha Menjawab doa
Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui Maha Pengampun, Maha Pemaaf Maha Pengasih, Maha Penyayang.

13. YA ALLAH
Dan berikan pada kami apa yang terbaik di dunia dan di akhirat dan lindungi kami dari siksa api neraka.

(Shahifah Sajjadiyah doa ke 25)

Wassalam

Tiada ulasan: