01 Ogos 2010

Hukum berkait dengan Mayat kafir

19 Syaaban 1431H.
Oleh : Akhisalman

Solat kepada mayat orang kafir

Ulama bersepakat bahawa haram solat kepada mayat orang kafir. Dalilnya adalah:

Firman Alla s.w.t:

Maksudnya: "Dan janganlah kamu solat jenazah kepada mayat orang munafik selama2nya dan jangan mengadiri upacara pengkebumiannya serta mengiringi jenazahnya bermula dari hari ini. Ini kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam kefasikan." (84: at-Taubah).

Solat kepada mayat yang dijumpai di negara Islam atau negara Kafir Harbi

Apabila dijumpai mayat di negara Islam atau negara kafir dan terdapat tanda2 mayat itu adalah orang2 Islam seperti berkhatan dan sifat2 yg biasanya ada pada muslim maka mayat ini disolatkan jenazah kepadanya. Ini adalah hukum yg disepakati oleh Ulama (Ijmak).

Sekiranya tidak ada tanda2 yg menunjukkan mayat itu adalah muslim maka para Fuqaha telah berselisih pendapat pada hukum menyembahyangkannya seperti berikut:

Pendapat pertama: Disembayangkan sekiranya berada di negara Islam dan tidak disembayangkan sekiranya di Negara bukan Islam. Ini pendapat pendapat yg sahih dlm mazhab Hanafi dan satu riwayat dalam mazhab Hambali.

Pendapat kedua: Tidak disembayangkan jika ditemui di negara Islam dan disembahyangkan jika ditemui di negara kafir. Ini pendapat yg lemah dalam mazhab Hanafi.

Pendapat ketiga: Disembahyangkan mayat tersebut tidak kira ditemui dimana pun. Ini pendapat mazhab Maliki.

Pendapat Rajih (kuat):

Pendapat rajih adalah pendapat yg berpendapat bahawa boleh solat jenazah terhadap mayat yang tidak diketahui adakah dia Muslim atau kafir kerana untuk berhati2. Hendaklah dikhususkan niat solat kepada orang Islam.

Hukum Mengiringi dan menanggung jenazah orang kafir

Ada Dua pendapat:

Pendapat pertama: Harus orang Islam menanggung jenazah orang kafir dan mengiringinya sekiranya mayat tersebut adalah saudaranya dan tidak ada orang musyrikin yang menanggung dan mengiringinya. Ini pendapat Ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafie dan Ibnu Hazm.

Pendapat kedua: Diharamkan orang Islam mengikuti dan menanggung jenazah kafir. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan Hambali.

Dalil2 setiap pendapat

Dalil pendapat pertama yg mengharuskan adalah seperti berikut:

1. Firman Allah:

Maksudnya: "Dan sekiranya kedua ibu bapa kamu berusha sungguh2 untuk membawa kamu kepada menyengutui Allah maka janganlah kamu taat kepadanya untuk syirik dan hendaklah mendampingi mereka dengan cara yg baik di dunia walaupun mereka berdua itu kafir." (15: Luqman)

Dalam ayat ini menunjukkan bahawa seorang anak tidak ditegah untuk berbuat baik kepada ibu bapanya yang kafir malahan disuruh untuk mendampinginya dgn cara yg baik. Diantara cara membuat baik adalah menanggung jenazahnya.

2. Al-Harith bin Abi Rabi'ah berkata: "Ibuku yg beragama kristian telah meninggal dunia, lalu aku berjumpa dgn saidina Umar r.a dan aku sebut perkara tersebut. Maka saidina Umar berkata "Kamu hendaklah mengiringi jenazahnya dgn menunggangi kenderaan. Berjalanlah di hadapan jenazahnya." (Hr Ibnu Abi Syaibah)

Dalil pendapat kedua:

Menanggung dan mengiringi jenazah orang kafir adalah perkara yang memuliakan dan mengagongkan orang kafir.

Pendapat kuat

Dr Muhammad Khalid Mansur berkata: "Harus menanggung dan mengiringi jenazah orang kafir yg mempunyai pertalian persaudaraan berdasarkan nas Ayat al-Quran.

Rujukan: Abhas Mua'asarah oleh DR Muhammad Khalid.

Tiada ulasan: