05 Julai 2012

Pinda dahulu Enakmen Jenayah Syariah Negeri Johor (2003)

15 Syaaban 1433H. [MOD] -

Hasrat seorang ADUN Johor untuk menjadikan negerinya sebagai negeri yang pertama di Malaysia yang menguatkuasakan undang-undang Hudud yang sebenar ke atas semua rakyat negeri itu amat disanjung tinggi.

Langkah pertama yang perlu dibuat oleh beliau ialah memastikan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Johor (2003) dipinda terlebih dahulu supaya menepati kehendak Islam.

Secara sepintas lalu berikut dinyatakan beberapa fasal (seksyen) yang amat bercanggah dengan Islam di dalam Enakmen itu;

SEKSYEN 19. MINUMAN YANG MEMABUKKAN

(1) Mana-mana orang yang di mana-mana kedai atau tempat awam lain, minum apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
(2) Mana-mana orang yang membuat, menjual, menawarkan atau mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Sebagai perbandingan dinyatakan bentuk denda di dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) (Kelantan) 1993 yang didakwa tidak menepati kehendak Islam.

22 (1) Syurb adalah kesalahan minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan; dan siapa yang melakukan kesalahan ini, samada mabuk atau tidak, dan tanpa mengira kuantiti yang diminumnya hendaklah dikenakan hukuman sebat yang tidak lebih daripada lapan puluh kali sebatan dan tidak kurang daripada empat puluh kali sebatan.

Dan di TerengganuEnakmen Jenayah Syariah (Hudud & Qisas) Terengganu 2002

5 (2) Sesiapa yang melakukan kesalahan Syurb hendaklah dikenakan hukuman sebat tidak kurang daripada empat puluh kali sebatan, jika dia mengulangi kesalahan kali kedua dan seterusnya maka dia akan dikenakan hukuman sebat sebanyak empat puluh kali sebatan, manakala kali ketiga ditambah dengan hukuman Ta’zir sebanyak empat puluh kali sebatan dan jika mengulangi kali keempat atau seterusnya akan disertakan dengan hukuman tahanan Ta’zir.

Bagi kezalahan zina pula Enakmen Jenayah Syariah Negeri Johor (2003) memperuntukkan:

SEKSYEN 27. PERSETUBUHAN LUAR NIKAH

(1) Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.
(2) Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Di dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) (Kelantan) 1993 dan Enakmen Jenayah Syariah (Hudud & Qisas) Terengganu 2002dinyatakan:

11 (1) Jika pesalah yang melakukan zina itu mohsan, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam, iaitu dilontar dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati.
(2) Jika pesalah yang melakukan zina itu ghairu-mohsan, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak seratus kali sebatan dan sebagai tambahan hendaklah dipenjara selama satu tahun.

Ada beberapa lagi kesalahan yang dihukum dengan Hudud dan Qisas yang belum dibincangkan di sini.

Apa pun kita doakan UMNO Johor akan tampil dengan Rang Undang-Undang Jenayah Syariah Johor yang baru yang betul-betul menepati kehendak Islam seperti yang dicadangkan oleh ADUN berkenaan.

Harakah Daily

Tiada ulasan: